Cookies på SKF's websted

Vi bruger cookies for at sikre, at vi kan give dig den bedst mulige oplevelse på vores websted og i vores webapplikationer. Hvis du fortsætter uden at ændre dine browserindstillinger, antager vi, at du accepterer at modtage cookies. Du kan dog til enhver tid ændre cookieindstillingerne i din browser.

Videreførelse af den grønne revolution

 • Historie

  2016 oktober 03, 10:00 CEST

  Nu, hvor støvet har lagt sig efter klimatopmødet COP21 i Paris sidst i 2015, er tiden inde til at smøge ærmerne op og fastlægge den videre vej fremad, siger Rob Jenkinson, Director of Corporate Sustainability hos SKF, som deler sine personlige holdninger til bæredygtighed og den effekt, COP21 vil have på industrien

  Mens politikere, diplomater og andre fremtrædende personer har afgivet løfter og forpligtet sig og er blevet enige om udfordrende mål, er det industrien, der skal gøre det grundlæggende arbejde, fordi det er den, der skal omsætte mange af disse forpligtelser til praksis – lige fra forbedring af energieffektiviteten til investering i teknologier med lav CO2-udledning.

  Industrien vil spille en massiv rolle i indsatsen for at omdanne vores CO2-baserede verden – som fråser med energien – til en verden, der genererer energi uden nogen drivhusgasser, samtidig med at den udnyttes meget mere effektivt.

  Det vil kræve investeringer og engagement, hvor innovation driver væksten inden for både nye og etalerede teknologier. Det vil omfatte alt lige fra systemændringer – f.eks. i form af vedvarende energikilder og elbiler – til driftsforbedringer på et lavere niveau som f.eks. mere effektive pumper og motorer og bedre vedligehold og pålidelighed. Som ingeniører elsker vi en udfordring – så vi vil være dem, der går forrest i denne udvikling.

  Og det er ikke sagt for at forklejne regeringernes bidrag. Mødet i Paris var en vigtig milepæl, fordi så mange lande nåede frem til en aftale om at begrænse fremtidige temperaturstigninger til under 2  C. Nu, hvor en aftale er landet, skal disse regeringer gennemføre fornuftig og streng lovgivning – med passende incitamenter og sanktioner – der underbygger indsatsen for at reducere CO2-udledningen.

  Lovgivning er en afgørende drivfaktor for bæredygtighed. Den europæiske bilindustri har f.eks. reduceret CO2-udledningen kraftigt, primært fordi streng lovgivning kræver det. På tilsvarende måde har stimuleringen af faste afregningspriser for sol- eller vindenergi og tiltagende strengere lovgivning om udledning også været afgørende faktorer for, at bæredygtighedsdagsordenen udvikler sig i positiv retning.

  Selv om mødet i Paris overordnet set var en succes, var det ikke det hele, de fik gjort rigtigt: Man kunne have gjort aftalerne juridisk bindende, og man kunne have gjort meget mere for at få et globalt prissætningsmarked for CO2 på plads.

  Jeg tror, at globalt forbundne CO2-markeder er en absolut nødvendighed i fremtiden, og det er en reel mulighed. I øjeblikket har vi isolerede og dårligt fungerende prissætningsordninger for CO2 i forskellige regioner. Hvis vi fastsætter dem og binder dem sammen, vil det hjælpe os med at sikre, at der er ens vilkår for alle, og det vil fremskynde forandringer. En effektiv og tilstrækkelig global CO2-pris ville kunne gøre mange ting mulige, blandt andet CO2-binding og oplagring, der kan gøre det muligt at undgå CO2-udledning fra forbrænding, fordi man lagrer udledningen dybt under jorden, hvor den ikke kan påvirke klimaet.

  I realiteten er der ingen enkelt løsning på problemet med klimaforandringer – så vi bliver nødt til at arbejde på mange fronter samtidig.

  At indgå en aftale om at skære massivt i udledningen, som man gjorde i Paris, kan virke som et mareridt for industrien. Men det er faktisk en mulighed – modificeret af risiko – der vil kræve en fundamental ændring af måden, vi tænker på.

  Se på de faktiske besparelser, der kan opnås ved at indføre energieffektive foranstaltninger, eller se på toplinjevæksten i virksomheder, der forstår dette, som f.eks. Tesla.

  Der er generelt fire virksomhedstyper, når det gælder klimaforandringer: 1) De virksomheder, som hverken gør eller siger noget – blandt større virksomheder er denne tendens dog stærkt på retur; 2) De virksomheder, som siger noget, men som gør meget lidt – hvilket kan være god PR på den korte bane, men viser sig at være dyrere på langt sigt; 3) De virksomheder, som oprigtigt går op i CO2-reduktion og energieffektivitet, men som begrænser dette til deres egen drift; 4) De virksomheder, som ser bæredygtighed som noget, der rækker ud over deres egen organisation.

  Hos SKF forsøger vi, så godt vi kan, at befinde os i denne fjerde kategori med BeyondZero som den strategiske ramme omkring iværksættelsen af og kommunikationen vedrørende alle de forskellige initiativer, der kræves for at opnå dette. BeyondZero giver både vores egne virksomheder og vores leverandører, logistikpartnere m.v. mulighed for at reducere CO2-udledning og omkostninger forbundet med egen drift. Og samtidig med dette skaber vi flere og flere innovative løsninger til vores kunder, som hjælper kunderne (og samfundet) med at gøre det samme. Eksempelvis samarbejder vi med vores leverandører om at opnå forbedret energieffektivitet, ikke kun i et forsøg på at mindske CO2-fodaftrykket fra vores umiddelbare drift, men også hele vejen op gennem værdikæden.

  Hvad angår vores egne aktiviteter, har vi ufortrødent fokus på energieffektivitet: mellem 2006 og 2014 opnåede vi en kraftig reduktion af det samlede energiforbrug på 16 %, samtidig med at vi vækstede vores forretning med mere end 34 %. Ja, det er en del af vores forpligtelse i henhold til BeyondZero at reducere vores CO2-fodspor, men det har sparet os, hvad der svarer til SEK 200 mio hvert år. Det er et reelt eksempel, der kan aflive myten om, at bæredygtighed altid går hånd i hånd med højere omkostninger.

  Naturligvis er det endelige mål at gå helt væk fra fossile brændstoffer – især kul – og arbejde hen imod en "lavemissionsøkonomi", hvor CO2-fattige og vedvarende energikilder gradvist tager over. Det vil tage tid – mindst 20 eller 30 år – men vi bliver nødt til at påbegynde denne udvikling nu og levere de reduktioner, der kræves på den korte og mellemlange bane. Vi kan gøre dette ved hurtigt at forbedre energieffektiviteten i industrien og samfundet, og der er allerede mange måder at gøre dette på.

  Variable hastighedsenheder kan reducere en motors energiforbrug med mere end 30 %. For 15-20 år siden anså man variable hastighedsenheder for at være luksus. Nu anvendes de i vidt omfang og leverer lavere energiregninger til en lang række virksomheder i produktionssektoren. Virksomheder, der har indkøbt variable hastighedsenheder opnår besparelser på elektricitetsregningen – og de er klar til endnu strengere lovgivning, fordi de er foran andre på kurven i forhold til bæredygtighed.

  Et andet eksempel ville være at erstatte standardkuglelejer med de tilsvarende energieffektive E2-versioner. Årsagen er enkel: friktion. E2-lejer er redesignet, så de reducerer friktion, samtidig med at de har samme levetid og kan reducere lejetab med 30 %. Hvis dette ganges op for hele industrien, bliver resultatet lavere elregninger. Når mange af sådanne tilsyneladende små tiltag kombineres, kan effekten blive meget stor.

  Produktionsindustrien vil gå forrest i arbejdet for at indføre og muliggøre denne form for praktiske forandringer. Hvis transformationen skal ske i et tilstrækkeligt stort omfang og hurtigt nok, må industrien kunne se en værdi i at gennemføre disse forandringer og indse risikoen ved at stå stille. Hvis virksomheder gerne vil være en del af transformationen – og tjene på den, i stedet for at lide under den – skal de handle nu.

  * For at indgå i BeyondZero-porteføljen skal det være dokumenteret, at SKF’s produkter, serviceydelser og løsninger giver betydelige miljømæssige fordele for kunden – uden væsentlige miljømæssige kompromiser i produktets livscyklus.

  SKF Danmark A/S
  (børsnoteret)

  Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
  Pressekontakt: Lisbeth Skovlund + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

  SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 17.000 forhandlere over hele verden. I 2015 havde SKF en omsætning på SEK 75.997 millioner, og antallet af medarbejdere var 46.635. www.skf.com

 • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (34.6 MB)

SKF logo