Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Materialehåndtering med fokus på bæredygtighed

 • Historie

  2017 januar 26, 13:00 CEST

  Produkter som f.eks. lavfriktionslejer kan forlænge levetiden for transportører og lifte og medvirke til at booste bæredygtigheden i materialehåndteringssektoren, siger Jerome Pommereul, Global Business Engineer at SKF.

  Klimatopmødet i Paris (COP21) beviste, at politikere kan nå til enighed om vigtige emner. Men hvor politikerne kan roses for deres diplomatiske evner, vil det hårde arbejde med at implementere miljømål stort set være op til industrien.

  SKF's Director of Corporate Sustainability, Rob Jenkinson, sagde for nylig, at industrien bliver nødt til at "smøge ærmerne op og lægge en plan for det videre forløb", når disse forpligtelser skal føres ud i praksis. Og arbejdet skal påbegyndes med det samme gennem investering i teknologier med lavt CO2-udslip og håndtering af særlige behov for bæredygtighed.

  Materialehåndteringssektoren omfatter alt fra elevatorer i skyskrabere, kraner, lette transportører (som f.eks. bagagehåndteringslinjer) og transportører i miner. De enkelte grene inden for denne industri er meget forskellige, men har nogenlunde samme fokus i relation til bæredygtighed, f.eks. fokus på forøgelse af energieffektiviteten, forlængelse af levetiden og bortskaffelse af smøremidler.

  Bortskaffelse af smørefedt
  Engang bortskaffede man ganske enkelt smørefedtet, men nu skal det genvindes. Dette er dog ikke nemt at udføre i praksis. Derfor gøres der en fælles indsats for at reducere brugen af smørefedt i applikationer som f.eks. lifte, transportører og kraner. Mindre smørefedt betyder mindre bortskaffelse, hvilket i sidste ende betyder mindre forurening.

  Én løsning er at bruge lejer, som ikke har behov for gensmøring. I lejer med fast olie efterlader smøreolien det oliemættede polymermateriale på lejernes løbebaner. Komponenten er derefter smurt i hele dens levetid, hvilket har den fordel, at behovet for vedligehold reduceres.

  I applikationer med tunge transportører er en anden måde at løse problemet på at bruge en løsning med "tre barrierer". Denne løsning består af: et hus med en tætning, et tætnet leje og smørefedt påfyldt i mellemrummet mellem leje og hustætningen. Løsningen har miljømæssige fordele, da forbruget af smørefedt er betydeligt mindre, fordi det ikke længere er nødvendigt at rense lejet med smørefedt. Selve lejet skal kun bruge små mængder fedt for at fungere. Desuden forbedres lejets levetid betydeligt, fordi det arbejder i et beskyttet og rent miljø. I en transportørtromle betyder dette, at lejesystemets levetid er længere eller svarer til levetiden på tromlebelægningen og dermed ikke længere udgør en flaskehals.

  Ekstra effektivitet
  Et meget mere presserende spørgsmål er energieffektivitet – og det gælder for mange sektorer. Elevatorproducenten KONE estimerer, at op til 10 % af en bygnings energiforbrug stammer fra elevatorerne, hvilket gør forbruget til et nøglemål for forbedret effektivitet. Man kan allerede få noget af denne energi tilbage eksempelvis gennem regenererende drev eller gennem analyser af trafikken, som gør det muligt at optimere på gennemstrømningen af mennesker og antallet af elevatorer.

  Skiftet til mere bæredygtige og energieffektive produkter inden for lifte og elevatorer skyldes delvis den strenge LEED-certificering, der kræves til nybyggeri. Denne certificering oplyser om alt fra bygningsmaterialer til konstruktionsmetoder. Hvad angår lifte, kan kunder specificere den type system, de ønsker, og her er der en tydelig trend, da kunderne i stigende grad efterspørger løsninger med højere effektivitetsstandarder.

  Et tredje – og afgørende – element af bæredygtighed er at forlænge levetiden for et produkt og dets komponenter. Hver gang en komponent kasseres, er det ikke bare det materiale, komponenten er fremstillet af, der kasseres, men også al den integrerede energi og CO2 hele vejen tilbage i værdikæden. Derfor er en forlængelse af levetiden en kæmpe fordel.

  Inden for materialehåndtering siger mange liftproducenter nu, at komponenterne holder gennem hele produktets levetid. Dette kan opnås ved at anvende lavfriktionslejer som f.eks. SKF Explorer-lejer.

  SKF lancerede for nylig et nyt sortiment af små, tætnede sfæriske SKF Explorer-rullelejer, som kan forlænge – eller endda helt eliminere – serviceintervaller. Ved montering i en gearløs banemotor i en elevator til tung last sænkes forbruget med omkring 145 kWh om året, hvilket svarer til en reduktion af CO2-udledningen på to tons over hele motorens levetid. De reducerer friktion med helt op til 20 % med en efterfølgende reduktion i arbejdstemperaturen på op til 20  C, hvilket forlænger lejets levetid, så denne svarer til selve liftsystemet. Dette medvirker til, at løsningen bliver vedligeholdsfri, hvilket er vigtigt for liftproducenter. De tætnede sfæriske SKF Explorer-rullelejer indgår i SKF's Beyond Zero-produktportefølje, som er designet til at give reelle bæredygtige fordele i de applikationer, hvor de bruges.

  Der er mange eksempler på, hvordan tætnede lejer forlænger elevatorers levetid: Ét eksempel er en asiatisk elevatorproducent, som skiftede til sfæriske SKF-rullelejer i hele produktionen for at få en løsning med lavt vedligehold, som kunne holde i mindst 20 år. Tilsvarende brugte en europæisk elevatorproducent dem med klembøsninger, da der var behov for et hurtigt monterbart leje på producentes første gearløse traktionsmaskine med høj løftekapacitet.

  Håndtering af bagage
  Det er ikke en speciel sektor inden for materialehåndtering, der fører an i implementeringen af bæredygtige løsninger. I stedet er det mange forskellige virksomheder, der fører an. Et godt eksempel på dette er Vanderlande, som har designet et bagagehåndteringssystem med udgangspunkt i tilgangen C2C (Cradle to Cradle). Dette er et enestående eksempel på en virksomhed, der udvikler et produkt med bæredygtighed for øje.

  Virksomhedens system "Blueveyor", som har været i brug i Amsterdams lufthavn Schiphol siden juni 2014, bruger omkring halvt så meget energi som et konventionelt bagagesystem. C2C-principper kræver, at produktet skal være fuldt genvindeligt efter endt levetid, hvilket betyder, at SKF har været nødt til at tilpasse sin Y-lejeenhed en anelse for at leve op til dette krav. Det betød, at det var nødvendigt at fjerne al polymer inde fra tætningen og smøre lejet med biologisk nedbrydeligt lejefedt.

  Lejerne bruges i båndtransportører på bagagehåndteringslinjen, hvor der sidder fire styk på hver transportør. Vanderlande udspecificerede C2C-retningslinjerne for SKF, som derefter var ansvarlig for at udvikle lejeløsningen i overensstemmelse med denne tilgang. De to virksomheder har tidligere arbejdet tæt sammen, og SKF har den samme progressive holdning til bæredygtighed som Vanderlande.

  Ingeniører elsker udfordringer, og der findes ingen større end at være med til at beskytte planeten og skabe en mere bæredygtig fremtid for alle. I sidste ende er det ingeniørernes rolle i projekter som disse, der vil være afgørende i bestræbelserne for at standse effekterne af klimaforandringerne.

  SKF Danmark A/S
  (børsnoteret)

  Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
  Pressekontakt: Lisbeth Skovlund + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

  SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 17.000 forhandlere over hele verden. I 2015 havde SKF en omsætning på SEK 75.997 millioner, og antallet af medarbejdere var 46.635. www.skf.com

  ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.
  ™ BeyondZero er et varemærke tilhørende SKF Group.

 • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (2.6 MB)

SKF logo