Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Stabil gæringsproces takket være SKF's sporkuglelejer med Solid Oil

Pågen i Malmö er et af Sveriges største bagerier. Det fremstiller blandt andet Lingongrova, som er en af de mest populære brødtyper i Sverige, og sammen med sine andre brødtyper producerer virksomheden et brød i sekundet, syv dage om ugen. Hver aften forlader lastbiler bageriet for at levere frisk brød til fødevarebutikker i hele Sverige. Et bageri har flere forskellige kritiske operationer, og gæringsprocessen er en af dem. Tidligt i 2000-tallet blev gæringsprocessen konstant ramt af lejefejl, da det er en langsom proces, der involverer 80 % fugtighed og en temperatur på omkring 39 °C.
Med hjælp fra SKF's forhandler blev der valgt en løsning med Solid Oil sporkuglelejer, og processen har nu fungeret problemfrit i over 10 år.
Gæringsprocessen er nu en pålidelig operation i bageriet.

Udfordringen

Gæringsprocessen er en kritisk operation, da alt det brød, der skal bages i en form, passerer igennem her. 3.600 stykker brød er igennem processen hver time og bevæger sig på et langsomt transportbånd til ovnen. Der er 800 sporkuglelejer i gæringsenheden, og de skal kunne klare den langsomme proces i 80 % fugtighed og 38-39 °C varme. En gang om året plejede Pågen at lukke gæringsenheden ned i 35 timer for at udskifte sporkuglelejerne. For udstyr, der er i brug syv dage om ugen, var dette en meget bekostelig afbrydelse. Gæringsenheden skulle også stoppes som følge af pludselige lejefejl, og vedligeholdspersonalet havde 5-6 minutter til at løse situationen, før hele systemet skulle lukkes ned, og resultatet var et betydeligt produktionstab. Lækkende smøremiddel var et problem, da det krævede meget kontrol og omfattede dyre produktafvisninger. Belastningen ved et varmt og fugtigt arbejdsmiljø og dermed høj risiko for ulykker, som fald og forbrændinger, var også noget, som Pågen ønskede at eliminere.

Løsningen

SKF's forhandler kontaktede SKF for at finde et alternativ til de eksisterende sporkuglelejer. SKF's levetidssmurte sporkuglelejer med Solid Oil, blev foreslået som løsning.

Der blev udført individuelle temperaturmålinger af SKF's forhandler over en tidsperiode, før lejerne blev monteret. SKF's forhandler udarbejdede en femårs garantipakke, og det betød blandt andet, at de selv monterer lejerne, udfører regelmæssige temperaturmålinger i gæringsenheden og en gang om året fjerner nogle få lejer fra forskellige positioner i enheden og sender dem til analyse hos SKF.

SKF's lejeanalyse kontrollerer lejets tilstand, og hvordan lejets smøremiddel er blevet påvirket. I starten var de faktiske lejeomkostninger for sporkuglelejer med Solid Oil højere sammenlignet med den eksisterende løsning.

Resultaterne

I perioden 2006-2016 var det kun nødvendigt at udskifte to lejer, og det er fuldt ud i overensstemmelse med garantipakken. Selvom skiftet til sporkuglelejer med Solid Oil i starten var dyrere, har Pågen sparet mindst 300 timers planlagte driftsafbrydelser. I en femårs periode har Pågen sparet SEK 200.000 i direkte lejeomkostninger. Takket være tilstandsbaseret vedligehold, hvor lejerne sendes til SKF til lejeanalyse, har Pågen og SKF's forhandler indsamlet fakta om lejernes tilstand og kunne derfor beslutte at udsætte et program for komplet lejeudskiftning til et senere tidspunkt.

Der har ikke været en eneste midlertidig afbrydelse, og der har været væsentlige ressourcebesparelser med hensyn til tid og penge, og Pågen har kunnet undgå at skulle kassere ingredienser og dej som følge af nedlukning af hele systemet. Afvisning som følge af potentiel risiko for forurening pga. lækkende lejer (smøremiddellækage) har heller ikke været et problem i denne periode. Dette er især vigtigt for en produktionsproces, der skal opfylde de relevante fødevarebestemmelser med hensyn til renlighed og sporbarhed.
Lejerne har ikke krævet ekstra smøring, da SKF's sporkuglelejer med Solid Oil er levetidssmurte.

Vedligeholdspersonalet skal ikke længere udføre stressende og risikabelt arbejde i gæringsenheden, og derved har Pågen forbedret arbejdsmiljøet for sine medarbejdere.

Faktaboks

Gæringsprocessen har været en stabil og pålidelig operation i produktionsprocessen i 10 år takket være SKF's sporkuglelejer med Solid Oil. Fakta baseret på 2006-2016.

  • Øget tilgængelighed og større anvendelse af kapaciteten, fordi driftsafbrydelser er elimineret (omkring 300 timers afbrydelser er undgået)
  • Drastisk reduktion i planlagte afbrydelser, idet behovet for regelmæssig lejeudskiftning er elimineret
  • Løbende og jævn smøring med Solid Oil., som er levetidsmurte
  • Reducerede lejeomkostninger, ca. SEK 40.000 pr. år
  • Forbedret arbejdsmiljø
SKF logo