Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF BlueMons automatiserede overholdelse af miljøregler udvides, så løsningen dækker kommende ændringer i maritime emissionsregler.

 • Historie

  2017 maj 29, 10:00 CEST

  En opdatering af SKF's miljøovervågnings- og kortlægningssystem BlueMon vil spare tid og medvirke til at undgå bøder ved at automatisere overholdelse af planlagte krav iht. bilag VI i MARPOL 73/78.

  Gøteborg, Sverige, den 29. maj 2017: SKF har udvidet sit miljøovervågnings- og kortlægningssystem BlueMon, så det overholder de maritime emissionskrav i bilag VI i MARPOL 73/78.

  Da antallet af emissionskontrolområder (ECA'er) stiger, og grænseværdierne bliver strengere, finder skibsoperatører det tiltagende vanskeligt og tidskrævende at sikre overholdelse af reglerne. Med ændringen af bilag VI i MARPOL 73/78, der træder i kraft i januar 2020, er der endnu større grund til at implementere SKF BlueMons automatiserede tilgang til overholdelse af reglerne.

  Det eksisterende SKF BlueMon-produkt har allerede fokus på bilag I. Ud over at indsamle og analysere data fra forskellige sensorer knytter produktets kortlægningsapplikation visuelt målinger til skibets geografiske position med reference til relevante ECA'er på det givne tidspunkt. Produktet alarmerer besætningen, når man sejler ind i et område, hvor emissionsgrænserne ændrer sig, giver dokumentation for overholdelse og kan endda kontrollere emissionsniveauerne automatisk ved at justere ventilerne.

  I medfør af det reviderede bilag VI i MARPOL vil to af reglerne blive skærpet frem mod 2020, hhv. regel nummer 13 og regel nummer 14. Mens den første regel sætter grænser for emission af nitrogenoxider (NOx), som vil nødvendiggøre nye retningslinjer for motordrift eller udvikling af nye rene teknologier, kræver regel nummer 14 brug af svovlfattigt brændselsstof eller rensning af udstødningsgas for at fjerne svovloxider (SOx).

  I forventning om disse ændringer er SKF's BlueMon Information System, som er en intelligent miljødatahub, blevet opdateret, så den kan modtage analogt og digitalt input fra emissionssensorer iht. bilag VI, også via netværksforbundet MODBUS-tilslutning. Systemet er kompatibelt med sensorer fra forskellige leverandører og kan installeres af kunden eller af SKF's specialister.

  Data lagres ombord i mindst 24 måneder, men kan overføres til lagring i skyen for at sikre bedre tilgængelighed og arkiveringsmuligheder fra land. Sikker adgang – herunder fjernadgang – kan defineres for særlige stillinger som f.eks. skibets ejer, flådechef og ingeniør og for tredjeparter som f.eks. leverandører af diagnoseservice og kystvagten.

  Gennem sin integrerede, brugervenlige og intelligente funktion reducerer SKF BlueMon besætningens arbejdsbelastning, undgår store bøder og beviser brugerens engagement i arbejdet for at tackle klimaforandringerne.

  SKF Danmark A/S
  (børsnoteret)

  Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
  Pressekontakt: Lisbeth Skovlund + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

  SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 17.000 forhandlere over hele verden. I 2016 havde SKF en omsætning på SEK 72.787 millioner, og antallet af medarbejdere var 44.868. www.skf.com

  ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

 • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (1.2 MB)

SKF logo