Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

SKF's omstilling til intelligent produktion

 • Historie

  2017 juni 20, 10:00 CEST

  Digitale teknologier hjælper SKF med at revolutionere hastigheden og fleksibiliteten ved sine produktionsprocesser. For kunderne betyder det kortere leveringstider, mindre lagerbeholdninger og lavere omkostninger.

  Gøteborg, Sverige, den 20. juni 2017: Høje produktionsstandarder har altid været en væsentlig del af SKF's tilbud til kunderne. SKF-produkternes ydeevne og holdbarhed afhænger af de rette materialer, præcis geometri og nøjagtig samling. For at opnå alt dette finindstiller og udvikler virksomheden hele tiden produktionsprocesserne og -funktionerne.

  Fabrikation i verdensklasse handler dog ikke kun om præcision. Det kræver også stor fleksibilitet! For at sikre kunderne den bedst mulige service, samtidig med at omkostningerne holdes under kontrol, har producenterne brug for agile, omstillingsparate produktionssystemer, som kan håndtere små partier med kort gennemløbstid.

  I lighed med mange af de største produktionsvirksomheder har SKF indført principperne for Lean-produktion, hvor der er konstant fokus på at eliminere fejl, forsinkelser og andre former for spild. Nu bygger virksomheden en ny generation af produktionssystemer, som gør brug af moderne digitale teknologier med henblik at opnå endnu større hastighed, effektivitet og fleksibilitet.

  "Hos SKF handler fabrikation i verdensklasse om at tilbyde kunden innovative produkter til den mest effektive pris," siger Roberto Napione, som er chef for SKF's Machine Centres of Excellence and Standardization. "Nu kan vi ikke længere arbejde med faste produktionsforløb. Vi ønsker at opfylde kundens aktuelle behov og producere specifikke produkter i den krævede mængde."

  Denne evne kan potentielt være enormt værdifuld for SKF's kunder, forklarer han. I dag bruger mange af dem en masse tid og kræfter på at forsøge at forudse deres fremtidige behov. De binder værdifuld kapital i lagerbeholdningen for at være forberedt på prognosen. Fremover vil disse kunder kunne bestille, hvad de har brug for, når de har brug for det. Og det kan de gøre i sikker forvisning om, at det rette produkt vil være tilgængeligt på rette tidspunkt.

  Det er en utroligt simpel idé, men den kræver også komplekse forandringer bag kulisserne. "Den digitale omstilling inden for fabriksproduktion betyder, at fleksibiliteten i hele produktionsflowet skal forbedres. Det handler om at fremstille partier af produkter med et meget lille antal i hvert parti," siger Napione.

  Denne fleksibilitet opnås på to måder, forklarer han. For det første er der den "vertikale" fleksibilitet, som skabes af maskiner, der automatisk kan skifte mellem forskellige produkter, uden at det er nødvendigt at standse produktionen for at foretage manuelle værktøjsskift, justeringer og kontroller. Dette indebærer en høj grad at automatisering, eksempelvis ved at bruge robotter til at skifte værktøjer og andre komponenter.

  Derudover er der den "horisontale" fleksibilitet, som handler om at opnå problemfri opkobling i hele organisationen. Det handler om at sikre, at de processer, der anvendes af alle dele af organisationen – forsyningskæde, indkøb, produktion – integreres i hele verden, så de fungerer som et system og anvender en enkelt kommunikationsplatform," siger Napione.

  Flere virkemidler, ét mål
  Med hensyn til fremstillingsprocesserne fokuserer SKF på at øge effektiviteten, være mere fleksible og reducere gennemløbstiden til den lavest mulige omkostning, siger Napione. Hvis vi ser på effektivitetsdelen, indebærer dette en effektiv vedligeholdelse ved at holde maskinerne kørende præcist og pålideligt så meget at tiden som muligt. For at opnå driftseffektivitet ønsker vi at maksimere produktionsydelsen, samtidig med at omkostningerne minimeres. For at få informationsmæssig effektivitet skal vi sikre, at de rette informationer kan indhentes og anvendes på rette tid – fra maskinerne, fra andre dele af virksomheden og også fra kunderne. Og med hensyn til energieffektivitet handler det om at optimere energiforbruget og reducere spild mest muligt. "Energi spiller en vigtig rolle ud fra et omkostningsmæssigt synspunkt, men at opnå en højere grad af bæredygtighed og sikre, at energi ikke går til spilde, er også en del af en organisations samfundsansvar," konstaterer han.

  For at nå sine mål gør virksomheden brug af en lang række værktøjer og teknologier. I nær fremtid vil SKF på udviklingsstadiet kunne simulere produkter, fremstillingsprocesser og endda beregne energiforbruget i et digitalt miljø ved at lave en "digital tvilling". Dette vil gøre det muligt at forfine konstruktionen og optimere procesflowet, før en eneste maskine er blevet indstillet, og før en komponent er blevet behandlet i realtid De maskiner, der anvendes på værkstedsgulvet, vil have en høj grad af automation, så de selv kan indstille sig til forskellige behov. De vil også være fulde af sensorer, så de kan overvåge deres egen tilstand og ydeevne, foretage korrektioner og indstillinger i farten eller advare vedligeholdelsesteamet om forestående problemer. Automatiserede identifikationssystemer vil gøre det muligt at spore produkterne i hele fremstillingsprocessen og give maskinerne de informationer, de skal bruge for at udføre de rette handlinger på hvert eneste emne, de modtager. Endelig vil skybaseret lagring af data og skybaserede kommunikationssystemer knytte hele den digitale fremstillingsproces sammen og give hele organisationen de vigtige horisontale links.

  En igangværende omstilling
  At integrere alle disse elementer er en enormt kompleks proces, som kræver væsentlige menneskelige færdigheder og opfindsomhed, siger Napione. Derfor vil hele den digitale omstilling af SKF's fremstillingsprocesser ikke ske fra den ene dag til den anden.

  Virksomhedens hidtidige erfaringer har dog været nok til at overbevise den om betydningen af denne fremgangsmåde. SKF's anlæg til produktion af lejer i Gøteborg fungerer som et virkeligt pilotanlæg til digital fremstilling i verdensklasse. På anlægget har man indført en række innovationer, herunder et komplet digitalt informationsnetværk og avancerede automationsløsninger. "Vi bruger robotter til at automatisere en række processer, som tidligere foregik manuelt, og automatiserede, styrede køretøjer flytter dele mellem produktionsstationer," siger Napione. "Og vi har forenklet processen til opstilling og justering af maskinerne, så de kan skifte fra det ene produkt til det andet meget hurtigere end tidligere. I visse tilfælde har vi endda været i stand til at reducere den tid, genindstillingen tager, til næsten ingenting, fordi maskinen gør det hele automatisk." Samlet set betyder disse ændringer, at den tid, det tager et enkelt leje at komme igennem hele fremstillingsprocessen, allerede er blevet reduceret fra flere dage til nogle timer.

  Mere udvikling er på vej. SKF investerer løbende i nye maskiner med forbedrede funktioner og vurderer alternative fremstillingsprocesser og værktøjer, som potentielt kan gøre driften endnu mere fleksibel. Virksomheden skaber også sine egne teknologier. Eksempelvis ved samling af lejer eksperimenterer SKF allerede med prototypesystemer, som erstatter de nuværende tunge stålværktøjer med lette 3D-trykte værktøjer, så de vejer nogle gram i stedet for nogle kilo. Denne ændring vil betyde, at den robot, der anvendes til at indføre lejeringe i maskinen, også kan skifte værktøj efter behov, således at man undgår et værktøjsskift, som plejede at tage flere timer, siger Napione.

  SKF Danmark A/S
  (børsnoteret)

  Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
  Pressekontakt: Lisbeth Skovlund + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

  SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og service, herunder teknisk support, vedligeholdelses- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 17.000 forhandlere over hele verden. I 2016 havde SKF en omsætning på SEK 72.787 millioner, og antallet af medarbejdere var 44.868. www.skf.com

  ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

 • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (6.2 MB)

SKF logo