Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog.

Vil du acceptere SKF's cookies?

Efterspørgsel skaber udbud

 • Historie

  2016 maj 19, 10:00 CET

  Chuck Newmister, der er Reliability Systems Account Manager hos SKF, ser på, hvordan en effektiv strategi for Asset Management kan hjælpe virksomheder i olie- og gassektoren med at beskytte deres avancer i en tid med stigende volatilitet.

  Olie- og gassektoren er under pres for at opretholde deres avancer. Oliepriserne er faldet drastisk de seneste 12 måneder, hovedsageligt som følge af overforsyning. Denne overforsyning skyldes en række faktorer, blandt andet opdagelse af nye reservoirer og boreteknikker, boomet inden for skiferfrakturering, svaghed i de store økonomier, stigende tilgængelighed af alternative energikilder og lanceringen af endnu mere energieffektive forbrændingsmotorer i biler, lastbiler og industrielle kraftværker og elværker.

  Selv om markedet for naturgas er lidt sundere, er der også her stigende bekymring, fordi udbuddet på kort sigt vil være større end efterspørgslen, og analytikere i branchen forudser kun en beskeden årlig vækst på 2,4 % indtil 2018.

  Fortsat volatilitet i hele forsyningskæden ser ud til at blive normen i den nærmeste fremtid. Virksomheder skal derfor forberede sig på usikkerhed og tilpasse deres drift, så den bliver mere smidig, samtidig med at de udvikler bedre metoder, der gør det muligt at få den maksimale værdi ud af eksisterende og fremtidige investeringer i systemer og udstyr til udvinding, raffinering og distribution.

  Optimering af Asset Management og omkostninger
  Olie- og gassektoren har helt fra de tidligere dages volumenproduktion og kommercialisering været toneangivende inden for brugen af prædiktiv og forebyggende vedligeholdelse, og har udviklet modeller, som mange andre industrielle sektorer har fulgt. Disse teknikker er blevet brugt som værktøjer til at forbedre anlægs- og processikkerhed, effektivitet og optimering og har understøttet udviklingen af en ny disciplin inden for Asset Management.

  Asset Management er baseret på en strategisk vurdering, hvor man identificerer muligheder for anlægsforbedring baseret på kritikalitet og derefter definerer og anvender de bedst egnede løsninger. Målet er at inkorporere forretningsmål, applikationsudfordringer og organisationskultur i en overordnet plan for at forbedre pålidelighed, ydeevne og funktionalitet i alle de driftsaktiver, der er forbundet med udvinding, forarbejdning og distribution. Derefter anvendes en metode til optimering af aktivernes effektivitet, også kendt som AEO (Asset Efficiency Optimization). Dette skal sikre, at hvert eneste aktiv udnyttes så effektivt som muligt for at maksimere resultatet uden at øge investeringsudgifterne, samtidig med at de overordnede vedligeholds- og driftsomkostninger reduceres.

  Et vellykket program for Asset Management afhænger af en tydeligt defineret strategi. Denne skal styres af forretningsmål og begynder med en forståelse af den aktuelle situation og en vision for, hvordan forretningen skal udvikle sig for at kunne opnå optimal ydeevne.

  Ref.: PWC http://www.strategyand.pwc.com/perspectives/2015-oil-gas-trends

  Denne proces kan være svær at styre på grund af den kompleksitet i produktions- og administrationssystemerne, der kendetegner mange store multinationale olie- og gasvirksomheder, som er fordelt på mange forskellige lokaliteter. Generelt er udgangspunktet, at man udfører en analyse af kundens behov ved hjælp af en CNA (Client Needs Analysis). Denne er baseret på en direkte spørgeundersøgelse med 40 spørgsmål, der skal give et øjebliksbillede af driften i hvert enkelt produktionsanlæg, kortlægge den måde, processerne for pålidelighed fungerer på, og hvilket niveau anlægget er på i forhold til påkrævet vedligehold, evalueret ud fra branchens gennemsnitsværdier og bedste praksisser. (se fig. 1).

  Når analysen af kundens behov er udført, har man de nøgledata, der skal bruges, for at man kan udarbejde en detaljeret plan for AEO med det formål at forbedre anlæggets pålidelighed og udnyttelsen af aktiverne. Denne fremgangsmåde for styring af arbejdet tager højde for fire nøgleområder: vedligeholdsstrategi, arbejdsidentifikation, arbejdskontrol og arbejdsudførelse og giver en integreret metode, der afspejler de unikke processer og den kultur og teknologi, der kendetegner hvert enkelt anlæg eller funktion.

  En struktureret tilgang til Asset Management vil være velkendt for mange virksomheder i olie- og gassektoren, især større organisationer. Men der er en tendens til, at omhyggeligt planlagte programmer for langsigtet Asset Management over tid bliver afbrudt på grund af økonomiske begrænsninger, anlægsopdateringer, firmaopkøb, ændringer i lovgivning eller lanceringen af nye produkter. Som et resultat af dette fokuserer ledere og ingeniører på kortsigtede interne problemer og skubber langsigtede planer længerne ned på listen ovre prioriterede opgaver.

  Det er også værd at lægge mærke til, at selv om mange virksomheder i sektoren har ekstremt effektive processer for Asset Management og anlæggets pålidelighed, er disse ikke altid systematiserede. Gennem mange år har anlægsingeniører og -operatører tilegnet sig information og viden, som de dog hovedsageligt har lagret i deres hoveder, så kun en lille del er blevet registreret og katalogiseret til gavn for nye medarbejdere eller tredjepartskontrahenter.

  En CNA-analyse er en enkel måde at påbegynde processen på og kan føre til den næste fase, også kaldet et SKF Streamlined Reliability Centered Maintenance-projekt eller RCM-projekt, hvor det er muligt at begynde at indsamle disse værdifulde informationer på en måde, der giver mening både for anlægsingeniører og ledelsen.

  Langsigtet vision
  Omfanget og kompleksiteten af de fleste olie- og gasforetagender betyder, at man for at opnå reel succes skal have en strategi for Asset Management, der omfatter en klar vision og en langsigtet taktisk implementeringsplan. Mindre end dette vil helt sikkert føre til en stigning i driftsomkostningerne med risiko for, at udstyret udsættes for hyppigere nedetid, og at systemet bliver mere upålideligt.

  Den stigende markedsvolatilitet og presset på avancer kombineret med faktorer som f.eks. mangel på medarbejdere og kompetencer og især kravene til styring og vedligehold af olie- og gasforarbejdningssystemer betyder, at effektiv Asset Management kan være en hård udfordring. For mange virksomheder er et samarbejde med en erfaren, videnstung og specialiseret partner som f.eks. SKF en langt mere omkostningseffektiv mulighed. At outsource alle dele eller de strategiske dele af processen kan medføre større fleksibilitet, driftssikkerhed og kontrol. Det kan også lette presset på eksisterende ressourcer, f.eks. ved at frigøre interne ingeniørteams, som så kan koncentrere sig om andre forretningskritiske aktiviteter.

  Én organisation, der har besluttet sig for at outsource Asset Management-processen gennem et samarbejde med SKF, er en stor amerikansk virksomhed inden for transport af olie- og gasrørledninger. Virksomheden driver mere end 20.000 km rørledning, 150 hovedpumpestationer og en række vigtige distributionsterminaler ved omladningsstationer, havne og trafikknudepunkter. Over en periode på 10 år har virksomheden imidlertid været igennem flere fusioner og skiftende ejerforhold. Ledelsen indså, at dette havde medført et gradvist tab af fokus på maskineriets pålidelighed, hvilket havde resulteret i inkonsekvente praksisser og driftsmetoder i hele rørlednings- og distributionsnettet. De indså også, at virksomhedens strategi for prædiktivt vedligehold krævede en fuldstændig nyvurdering, men at virksomheden manglede de nødvendige interne ressourcer til at foretage denne vurdering effektivt.

  Vi fik til opgave at udføre en CNA-undersøgelse og derefter levere serviceydelser inden for tilstandsovervågning via vores netværk af serviceteknikere i marken med henblik på at vurdere status for ca. 700 rørledningsaktiver i Nordamerika.

  Vi begyndte senere at undersøge de mest værdifulde aktiver primært ved en række distributionsterminaler og fokuserede på kritiske systemer og udstyr. Et vigtigt element i denne procedure var brugen af SKF's RCM-teknikker. Disse koncentrerede sig om dominerende fejltilstande og effekterne af disse fejl. Vi anbefalede derefter specifikke handlinger for at forhindre, at problemerne vendte tilbage. Ikke-kritiske hændelser blev også evalueret, og der blev iværksat passende tiltag for at optimere vedligeholdsomkostninger og øge produktiviteten. Samme tilgang bruges nu på pumpestationerne i rørledningsnettet.

  SKF samarbejdede efterfølgende med kunden om at begynde at udarbejde standardjobplaner, der fastlagde, hvilke kritiske trin der var nødvendige for hver overvågnings- og tilstandsaktivitet, f.eks. reparation af pumpemotorer, herunder en liste over nødvendige værktøjer og dele, de nødvendige reparationstrin samt nødvendig tid og nødvendige ressourcer. Denne plan vil blive yderligere udvidet med et program for optimering af reservedele og opbevaring, et såkaldt Spare Parts and Stores Optimization Program (SPO). Dette skal minimere lagerføring og omkostninger, samtidig med at tilgængeligheden og placeringen af nøglekomponenter forbedres for at sikre, at reparationer udføres hurtigt og omkostningseffektivt.

  Denne strategiske tilgang til Asset Management har haft både kort- og langsigtede fordele for kunden. At outsource styringen af serviceydelser forbundet med tilstandsovervågning, som betales i henhold til et aftalt månedligt administrationsgebyr, har gjort det muligt for vores kunde at flytte omkostningerne fra CAPEX- til OPEX-budgetter, hvilket gør det meget nemmere at retfærdiggøre programmet rent omkostningsmæssigt og forbedre cash flow. Vores strategiske tilgang til Asset Management giver en tydeligt defineret og ensartet driftsmetode, der nemt kan tilpasses i takt med, at behovene i kundens forretning eller driftsmiljø forandrer sig, hvilket giver kunden en løsning, der er både sikker og fremtidssikret. Og måske vigtigst af alt har vi leveret besparelser på over $ 1 million i de første 12 måneder af aftalens løbetid gennem forbedret driftstid og produktivitet for aktiverne og reducerede reparations- og vedligeholdsomkostninger. Besparelser, der langt overgår den årlige omkostning forbundet med serviceaftalen.

  Erfaring, viden og ressourcer
  Outsourcing bliver mere og mere almindeligt i branchen og gælder serviceydelser relateret til virksomhedens hovedaktiviteter lige fra Facility Management til logistik og IT. For virksomheder i olie- og gassektoren er udfordringen ved at outsource styringen af aktiver, der er kritiske for virksomhedens mission og sikkerhed, at finde en partner, der har den nødvendige viden, erfaring og de nødvendige globale ressourcer til at kunne levere sikkerhed for, at hvert eneste aktiv til enhver tid vil blive overvåget og vedligeholdt i overensstemmelse med de højeste standarder.

  Store leverandører som f.eks. SKF kan levere denne sikkerhed. Og hvad der er lige så vigtigt: Fordi de har specifikke og specialiserede kompetencer inden for Asset Management, tilstandsovervågning og forebyggende vedligehold, kan de levere bedre resultatet hurtigere og mere effektivt end en sammenlignelig intern funktion. En outsourcet Asset Management-partner tilfører en ekstra strategisk dimension til det arbejde, der udføres af interne vedligeholds- og ingeniørteams, og kan give frisk energi og skabe en fornemmelse af formålet. I sidste ende skal resultatet være driftsmæssige effektiviseringer, omkostningsbesparelser og forbedret optimering af aktiverne, som gør det muligt for olie- og gasselskaberne at blive mere fleksible i forhold til den stigende markedsvolatilitet. På et nyligt møde med rørledningskunden, hvor programmet blev gennemgået, roste en interessent, at ingen af de aktiver, der var blevet overvåget i SKF's program, havde oplevet fejl, der kunne være blevet registreret, på 3 år. En af deres garvede specialister inden for rotationsudstyr havde følgende kommentar: "Jeg kan ikke huske en kontrakt eller et samarbejde med en leverandør, der har været lige så tæt som dette her." Dette understøtter idéen om, at succes ikke kun handler om teknologi, men også i højere grad om menneskerne, deres erfaring og deres engagement, både personligt og som del af et team."

  SKF Danmark A/S
  (børsnoteret)

  Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte:
  Pressekontakt: Lisbeth Skovlund + 45 43 43 66 33 lisbeth.skovlund@skf.com

  SKF er en førende global leverandør af lejer, tætninger, mekatronik, smøresystemer og serviceydelser, der omfatter teknisk support, vedligeholds- og driftssikkerhedsservice, teknisk rådgivning og uddannelse. SKF er repræsenteret i mere end 130 lande og har ca. 15.000 forhandlere over hele verden. I 2014 havde SKF en omsætning på SEK 70.975 millioner, og antallet af medarbejdere var 48.593. www.skf.com

  ® SKF er et registreret varemærke tilhørende SKF Group.

 • Billede

Download pressemappe

Pressemappe (8.8 MB)

SKF logo