Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

Will you accept SKF cookies?

Sortimentshistorik

Sortimentshistorik indeholder to regneark:
  • "RFU-Måned ÅÅ" (f.eks.: RFU-Februar 08), der indeholder listen over de nye kits med følgende information:
        1. Kittype/Kitbetegnelse
2. Producentnavn/Modelserie
3. EAN-kode/Vægt/Længde/Bredde/Højde
4. Lager hos EDC
5. Kommentarer
  • "Liste over nye kits-ARKIV", der indeholder listen over alle offentliggjorte kits siden 2003.
Vedrørende prisspørgsmål bedes du kontakte den lokale prisansvarlige.

Applikationsdata

Applikationsdatafiler indeholder:
  • Ukomprimeret applikationsinformation
  • OE-numre på nye kits (løs komponent, eller når et komplet OE-kitnummer er tilgængeligt)
  • Erstattede og slettede kits, der viser en sammenfatning af de slettede og erstattede kits
  • X-liste over nye kits
  • Billeder
SKF logo