SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Arvoverkostot ja kestävä kehitys – uusien luovan yhteistyön menetelmien kehittäminen

shutterstock_64058722
shutterstock_145665914
shutterstock_89543389
Kestävän kehityksen suuriin haasteisiin vastaaminen – kuten ilmastonmuutos, luonnonvarojen niukkuus tai köyhyys – vaatii uudenlaista ajattelua ja käyttäytymistä. Nykyisin tiedostetaan yhä selvemmin, että tavanomaiset lähestymistavat, joissa yritykset, hallitukset ja muut toimijat pyrkivät ratkaisemaan näitä ongelmia toisistaan riippumatta, eivät ole riittäviä.

Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää järjestelmien muutoksia ja monenlaisia innovaatioita eri organisaatioissa ja – mikä ehkä tärkeintä, tämän kaiken pitää tapahtua samanaikaisesti. Tämän takia luodaan niin sanottuja "arvoverkostoja", jotka tuovat yhteen kaikki asianosaiset, joita kunkin verkoston tarkastelema ongelma koskee.

Yksi tällainen verkosto on Volvo Groupin perustama Rakentamisen ilmastohaaste (Construction Climate Challenge). Tämä aloite yhdistää yritykset koko arvoketjun varrelta sekä hallitukset, ympäristönsuojeluryhmät ja tutkijat, joilla on voimavaroja tavalla tai toisella auttaa tarkastelemaan rakennetun ympäristön vaikutusta kasvihuonepäästöjen määrään. Tarkastelut kohdistuvat raaka-aineista suunnitteluun ja rakentamiseen ja lopulta purkamiseen ja uudelleenkäyttöön. SKF kutsuttiin osallistumaan tähän aloitteeseen ja sen aloitustilaisuuteen juuri ennen kesälomien alkua.

Aloitustilaisuuden keskeistä sanomaa pohtien Rob Jenkinson, SKF:n liiketoiminnan kestävyydestä vastaava johtaja totesi "On selvää, että yhä useampien ihmisten asuessa kaupungissa seuraavien 25 vuoden aikana rakennettuun ympäristöön tullaan investoimaan ennennäkemättömän paljon. Jos maailma tekee tämän perinteisellä tavalla, me lukkiudumme tulevaisuudessa kehitykseen, joka ei ole kestävää. Jos sen sijaan teemme muutoksen oikealla tavalla, nämä investoinnit tulevat olemaan keskeinen osa suuntautumisessa kohti kestävää ja energiatehokasta, alhaisten hiilipäästöjen maailmaa. Oikeiden muutosten tekeminen edellyttää uudistuksia ja parannuksia kaikessa sementin tuotannosta rakennuslaitteisiin ja nopeisiin liikennejärjestelmiin – ja kaikki tämä tarjoaa SKF:lle suuren mahdollisuuden edistää muutosta."

Tutkimus on Rakentamisen ilmastohaasteen ydin, ja se keskittyy neljälle pääalueelle:
  • Energiatehokkuus
  • Muutoksen ja innovaation mahdollistajat
  • Kehämäiset liiketoimintamallit
  • Kehitteillä olevat kestävät teknologiat
Tuotteet ja ratkaisut, jotka sisältyvät salkkuun SKF BeyondZero portfolio, on kehitetty tukemaan asiakasta muutoksen tekemisessä kohti ympäristöystävällisempää, kestävää tulevaisuutta. Osoitteesta beyondzero.com löydät lisätietoa SKF:n toimista tämän muutoksen mahdollistamiseksi.
SKF logo