SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Kunnonvalvontajärjestelmä parantaa Hojumin voimalan käytettävyyttä

Hojumin voimala Trollhättanissa on yksi Ruotsin suurimmista sähköä tuottavista vesivoimaloista. SKF:n valvontajärjestelmä tunnistaa Hojumin vesivoimalan laitteistojen haitalliset värähtelyt ja hälyttää vaurioiden ja vikaantumisen riskistä. – Generaattorin rikkoutuminen voi tarkoittaa, että tuotanto joudutaan pysäyttämään pitkäksi aikaa, mistä seuraa tuotannon huomattava supistuminen ja suuret korjauskustannukset, Vattenfallin Etelä-Ruotsin vesivoimaloista vastaava käyttö- ja huoltopäällikkö Magnus Carlsson sanoo.

Hojum powerplant birdsview
Hojumin vesivoimalassa on kolme jättiläismäistä tuotantoyksikköä. Kumea jylinä täyttää Trollhättanissa Götajoen rantakallioon räjäytetyn suuren turbiinisalin, jonka klinkkeripäällysteinen lattia tärisee.
– Jokainen täällä oleva kone tuottaa sähköä määrän, joka riittäisi keskisuuren kaupungin tarpeisiin, Magnus kertoo. Kaiken kaikkiaan tuotamme täällä Hojumissa vuosittain lähes 1 000 GWh sähköä, ja kolmen generaattorin yhteisteho on 172 MW. Vertailun vuoksi Göteborgin satamassa olevan suuren Big Glenn -tuulivoimalan teho on 4 MW.
Suuresta tuotantotehosta huolimatta turbiinisalissa ei ole lainkaan henkilökuntaa.
– Vattenfall aloitti toimintansa juuri täällä Trollhättanissa vuonna 1910. Nykyään meitä on kaikkiaan 30 työntekijää Götajoen voimaloissa, Magnus sanoo. Operaattoreiden toimipaikka on Trollhättanissa ja he ajavat säännöllisesti eri voimaloihin tekemään kunnossapitotöitä tai hoitamaan äkillisiä vikoja. Valvontajärjestelmiemme ansiosta meillä ei tarvitse olla henkilökuntaa jatkuvasti paikalla.

Osoittaa ja hälyttää

SKF Multilog on-line system IMx-S
Multilog IMx-S
SKF Aptitude Observer
@ptitude Observer

SKF:n järjestelmä valvoo Hojumin voimalan kaikkia kolmea tuotantoyksikköä. SKF:n valvontajärjestelmään kuuluu Multilog IMx-S-laitteisto ja @ptitude Observer -analysointiohjelma. Vastaava järjestelmä on käytössä muun muassa myös Harsprångetissa ja Bodenissa.
– Valvontajärjestelmämme käsittää sekä turbiinien liukulaakereiden mittauspisteisiin asennetut anturit että analysointiohjelmat, jotka ottavat vastaan antureiden välittämät arvot ja tuottavat selkeät graafiset kuvat turbiinin kunnosta, sanoo Björn Mathiasson SKF:ltä. Lisäksi järjestelmä varoittaa ja hälyttää, jos kaikki ei ole niin kuin pitää.
– Saan tekstiviestin puhelimeeni, jos arvot ylittävät tietyt ennalta määrätyt tasot, sanoo Vattenfall Vattenkraftin käyttöinsinööri Lars Baltgren. Lisäksi näen muita arvoja kuten lämpötilan ja tehon, joista voi päätellä, onko turbiinissa kaikki kunnossa.
SKF:n valvontajärjestelmiin voi liittää myös etävalvontapalvelun.
– Hojumissa valvonta on päätetty hoitaa paikan päällä, mutta tarjolla on myös mahdollisuus tehdä etävalvontaa, jossa asiantuntijamme seuraavat jatkuvasti laitteiston tilaa.

Götajoki merkitsee erityisvaatimuksia

Götajoki on Ruotsin runsasvetisin vesireitti, jota säännöstellään erityisen vesilain mukaisesti. Se asettaa erityisvaatimuksia Götajoen vesivoimaloiden toiminnalle.
– Meiltä vaaditaan asetettujen vedenkorkeuksien noudattamista Götajoessa ja Vänern-järvessä, Magnus sanoo.
Götajoen voimalaitoksien käytettävissä on myös Ruotsin suurin syöttövesivaranto.
¬– Vänern on Ruotsin suurin vesivarasto ja Vänernin valuma-alue käsittää kymmenesosan Ruotsin pinta-alasta, Magnus sanoo. Osa vedestämme on peräisin myös Norjan puolelta.
Magnus ennustaa vesivoimalla tuotetun sähkön kysynnän kasvavan:
– Uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy tulevaisuudessa. Vesivoima saa silloin entistä merkittävämmän tehtävän säätövoimana, kun tuotantoa on tasapainotettava. Vesivoima on näet yksi niistä voimavaroista, joiden avulla voidaan siirtyä fossiilisista energianlähteistä käyttämään muita, uusiutuvia energianlähteitä, kuten tuulta, vettä, aurinkoa, aaltoja ja vuorovettä. Tämä johtuu siitä, että vesivoima on jatkuva, ympäri vuorokauden käytettävissä oleva tuotantolähde, jota käyttämällä voidaan kattaa tarpeet silloin, kun esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaa ei ole saatavilla tuotantoon.

Selkeitä kuvia turbiinin tilasta

Hojum powerplant thurbines
Vesivoimalan valvomossa Björn ja Lars tutkivat voimalan kolmesta turbiinista saatuja tietoja. Jokaisessa laakerissa on neljä anturia, jotka mittaavat värähtelyn ja liikkeet joka suuntaan.
– Mittaamalla värähtelyn samanaikaisesti kaikkiin suuntiin saadaan tarkka hetkellinen kuva siitä, miten akseli ja laakeri liikkuvat, Björn selittää. Järjestelmä pystyy havaitsemaan pienimmätkin muutokset koneen tilassa ja pysäyttämään koneen epäedullisissa käyttöolosuhteissa tai äkillisen vian ilmetessä.
 Sen jälkeen analysointiohjelma kokoaa kaikki tiedot graafiseksi esitykseksi.
– Kun havaitsen jotain poikkeavaa, otan yhteyden SKF:ään. Sitten diagnosoimme arvot voidaksemme sulkea pois vakavan ongelman mahdollisuuden, Lars sanoo. Tämä antaa meille myös mahdollisuuden suunnitella ennalta huoltokatkokset ja ryhtyä toimiin ennen vakavien ongelmien ilmaantumista.

Valvonta lisää turvallisuutta

Vika jossakin voimalan turbiineista voi tulla niiden omistajalle Vattenfallille erittäin kalliiksi.
– Vaikka meillä on välttämättömimmät osat paikalla olevassa varastossa, vaurioituneen turbiinin korjaaminen voi kestää kauan ja maksaa meille erittäin paljon, Magnus sanoo. Lisäksi meille syntyy kustannuksia menetetystä tuotannosta, mikä on myös merkittävä erä. Onneksi meillä on myös useimmiten mahdollisuus lisätä joidenkin muiden generaattoreiden tehoa, jos jotain niistä ei voida käyttää tuotantoon.
Voimalaitoksen turbiineissa esiintyy kuitenkin harvoin vakavia ongelmia.
– Sitä ei todellakaan tapahdu kovin usein, mutta valvontajärjestelmä toimii ikään kuin vakuutuksena. Meidän on turvallista tietää, että saamme hälytyksen ja ennakkovaroituksen heti, ennen kuin mitään vakavaa ehtii tapahtua. Silloin voimme suunnitella ja poistaa ongelmat ajoissa ennen tilanteen pahenemista. Se tuo turvallisuutta.
SKF logo