SKF-sivuston evästeet

Käytämme evästeitä voidaksemme varmistaa, että käyttökokemuksesi sivustoistamme ja verkkosovelluksistamme on paras mahdollinen . Jos jatkat muuttamalla selaimesi asetuksia oletamme, että hyväksyt evästeiden vastaanottamisen. Voit kuitenkin milloin tahansa muuttaa evästeitä koskevat selainasetukset.

SKF AB:n varsinainen yhtiökokous

2012 huhtikuu 25, 17:25 CET

Aktiebolaget SKF:n joka on SKF-konsernin emoyhtiö, varsinainen yhtiökokous pidettiin Göteborgissa keskiviikkona 25.4.2012 Leif Östlingin toimiessa kokouksen puheenjohtajana.

Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätökset ja taseet sekä hallituksen ehdotus osingonjaosta. Osinkoa päätettiin jakaa 5,50 Ruotsin kruunua osakkeelta. Oikeutettuja osingonjakoon ovat osakkaat, jotka ovat rekisteröityinä osakeluetteloon 30.4.2012.

Kokous päätti hyväksyä hallituksen palkkiot vuodelta 2012 seuraavasti:

a) kiinteä 4 500 000 Ruotsin kruunun summa, josta maksetaan 1 200 000 kruunua hallituksen puheenjohtajalle ja 412 500 kruunua jokaiselle muulle hallituksen jäsenelle, jotka yhtiökokous valitsee ja jotka eivät ole yhtiön palveluksessa,

b) vaihtuva, alla esitetyllä tavalla laskettava osuus, jonka yhtiön B-sarjaan kuuluvina osakkeina hallituksen puheenjohtajalle suoritettava arvo on varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 400 000 kruunua, ja jonka yhtiön B-sarjaan kuuluvina osakkeina jokaiselle muulle hallituksen jäsenelle suoritettava arvo on varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 137 500 kruunua, ja

c) komiteatyöstä maksettava summa 765 000 kruunua, josta maksetaan 175 000 kruunua tilintarkastuskomitean puheenjohtajalle, 125 000 kruunua jokaiselle muulle tilintarkastuskomitean jäsenelle, 100 000 kruunua palkkiokomitean puheenjohtajalle ja 80 000 kruunua jokaiselle muulle palkkiokomitean jäsenelle.

Osuuden maksamisen ehtona on, että varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenen tehtäväänsä ja hän ei ole yhtiön palveluksessa.

Vaihtuva osuus määritetään niin, että i) osakkeiden lukumäärä lasketaan jakamalla sekä 400 000 Ruotsin kruunun summa että 137 500 Ruotsin kruunun summa B-sarjan osakkeen uusimmalla keskimääräisellä arvolla perustuen NASDAQ OMX Stockholm AB:n viiden kaupankäyntipäivän noteeraukseen välittömästi sen päivän jälkeen, jona osakkeella on käyty kauppaa ilman oikeutta osinkoon vuodelta 2012 ja ii) B-sarjan osakkeen arvo määritetään keskimääräiseksi arvoksi, joka perustuu NASDAQ OMX Stockholm AB:n viiden kaupankäyntipäivän noteeraukseen sen päivän jälkeen, jona yhtiön lehdistötiedote tilivuodelta 2012 on julkaistu;

Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen tehtäväänsä: Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Winnie Fok, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen ja Baba Kalyani. 

Leif Östling valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen konsernijohdon palkitsemisesta ja hallituksen ehdotuksen SKF:n osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuodelle 2012. Ohjelma koskee enintään 310 SKF-konsernin ylimpään johtoon ja avaintyöntekijöihin kuuluvaa henkilöä, joille on mahdollisuus osoittaa korvauksetta SKF:n B-osakkeita. Järjestelmään voidaan osoittaa enintään 1 000 000 B-osaketta, jotka ovat noin 0,2 % liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärästä. Osoitettavien osakkeiden lukumäärän on oltava suhteessa saavutettuun hallituksen kokonaislisäarvotavoitteeseen tilivuonna 2012 ja kokonaislisäarvon kehitykseen tilivuonna 2014 verrattuna tilivuoteen 2012.

Kokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden lunastamisesta kaudella ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Valtuutus koskee sekä A-sarjan että B-sarjan osakkeita. Lunastettavien osakkeiden kokonaismäärä olisi enintään niin monta osaketta, että yhtiöllä on hallussaan enintään 5 % kaikista sen liikkeeseen laskemista osakkeista.

Kokous hyväksyi ehdotuksen nimityskomiteasta.


Göteborg, 25. huhtikuuta 2012

Aktiebolaget SKF
(publ.)Lisätietoja antaa:
LEHDISTÖ: Ingalill Östman, konsernin tiedotus
puh. +46 31-337 3260, matkapuh. +46 706-973260, sähköposti: ingalill.ostman@skf.com

SIJOITTAJASUHTEET: Marita Björk, SKF:n sijoittajasuhteet
puh. +46 31 337 1994 44 +46 705-181994, sähköposti: marita.bjork@skf.comSKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2011 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 66 216 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 039 työntekijää. www.skf.com

SKF logo