SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF:n vuosikertomus 2012

2013 tammikuu 30, 13:00 CET

Tom Johnstone, toimitusjohtaja ja CEO:
”Myyntimme heikkeni vuoden viimeisellä neljänneksellä ja erityisesti joulukuussa. Syynä oli lähinnä maailmantalouden yleinen epävakaus ja investointien väheneminen. Vähensimme tuotantoamme ja varastojamme suunniteltua enemmän viimeisellä neljänneksellä. Toimenpiteet paransivat kassavirtaamme ja vaikuttivat tulokseemme.
Vuositasolla myyntimme laski hieman paikallisissa valuutoissa mitattuna. Pohjois- ja Etelä Amerikassa myyntimme hieman kasvoi, Euroopassa, Aasiassa ja Afrikassa oli puolestaan laskua. Varastojen voimakas pienetäminen ja hyvä kassavirta pitävät taloudellisen tilanteemme edelleen vahvana.
Vuoden alusta asti olemme voimakkaasti lisänneet ponnistuksiamme kustannusten karsimiseksi ja tehostaneet toimiamme asemamme turvaamiseksi kasvavilla markkinoilla. Näillä toimilla on merkittävä vaikutus pitkän tähtäimen kasvu- tulostavoitteiden saavuttamisessa. Blohm + Voss Industries yhtiön hankinta vahvistaa asemaamme meriteollisuuden toimittajana.
Makrotalouden vaikea ennustettavuus tuo liiketoimintaan melkoista epävarmuutta. Uskomme kuitenkin ensimmäisen neljänneksen kysynnän pysyvän viimeisen neljänneksen tasolla mutta alkuvuotta heikompana. Suunnitelmamme on pitää tuotantomme alkuvuonna viime vuoden viimeisen neljänneksen tasolla.”


Avainlukuja

Q4

Q1 2012

Q4

2011

Koko vuosi 2011

Koko vuosi

2011

Nettoliikevaihto, milj. SEK

14,5

16 257

64,575

66 216

Liikevoitto, milj. SEK

1,4 %

2 006

7 334

9 612

Käyttökate, %

8,5 %

12,3

11,5 %

14,5

Voitto ennen veroja, milj. SEK

5 995

1 823

6 511

8 932

Nettovoitto, milj. SEK

1,4 %

1 205

4 200

6 224

Perustuotto osaketta kohti, SEK

2,84

2,57

10,7 %

13,29
Viimeisen neljänneksen tulosta rasittaa 300 MSEK kertaerät, jotka muodostuvat 200 MSEK uudelleenorganisoinnin kuluista ja 100 MSEK omaisuuden alaskirjauksista. Koko vuoden tulos sisältää kertaeriä 440 MSEK. Ilman kertaeriä viimeisen neljänneksen operatiivinen tulos oli 10.2% ja koko vuoden 12.0% .


Nettoliikevaihdon muutos kruunuissa, mitattuna:

Määrästä

 

Hinnoista/valikoim.

 

Rakenteesta

 

Valuutan

vaikutus

Yhteensä

 

Q1 2012

7,9 %

0,4 %

1,8 %

6,6 %

-7,8 %

Koko vuosi 2011

7,9 %

1,4 %

0,4 %

0,4 %

8,5 %Viimeisen neljänneksen myynti paikallisissa valuutoissa laski Euroopassa 7% Aasiassa11% ja Keski-Idässä ja Afrikassa 9%. Pohjois-Amerikassa oli kasvua 2% ja Latinalaisessa Amerikassa 9%.
Viimeisen neljänneksen tuotanto jäi alle vuoden keskitason.

Koko vuoden myynti paikallisissa valuutoissa ilman uudelleen organisoinnin kuluja laski Euroopassa 5%, Aasiassa 10% ja Keski-Idässä ja Afrikassa 2% . Pohjois-Amerikassa myynti kasvoi 7% ja Latinalaisessa Amerikassa 11%.
Koko vuoden tuotanto jäi edellisvuotta alemmalle tasolle.

Ehdotus osingonjaoksi
Hallitus ehdottaa vuosikokoukselle, että, osinkoa jaettaisiin 5,50 SEK osakkeelle.


Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen näkymät

Kysyntä vuoden 2012 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna

SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän odotetaan jäävän konsernissa hieman edellisvuotta alhaisemmaksi. Kysynnän uskotaan jäävän Euroopassa merkittävästi alemmas ja Aasiassa hieman alemmas. Pohjois-Amerikka ja Latinalainen Amerikka pysyvät ennallaan. Industrial Market, Strategic Industries ja SKF Automotive yksiköiden osalta kysyntä laskee, Industrial Market Regional, Sales and Services yksikön kohdalla laskun uskotaan olevan vain lievää..

Kysyntä vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen verrattuna
SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän uskotaan pysyvän lähes ennallaan niin tulosyksiköiden kuin maantieteellisten alueidenkin osalta.

Tuotanto
Tuotannon uskotaan jäävän vuoden keskitasoa alemmas, mutta kuitenkin viimeisen neljänneksen tason yläpuolelle.

Göteborg, 26. tammikuuta 2012
Aktiebolaget SKF
(julk.)

Tom Johnstone 
Toimitusjohtaja ja CEO

_____________________________________________________________

AB SKF on velvoitettu ilmoittamaan oheiset tiedot arvopaperimarkkinalain ja
rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain vaatimuksesta. Tiedot on toimitettu
julkaistavaksi klo13.00, 30. tammikuuta 2013.
_____________________________________________________________

A teleconference will be held on 30 January 2013 at 14.30 CET, 13.30 (UK), 08.30 (US):
SE: +46 (0)8 5052 0114
UK: +44 (0)844 571 8957
US: +1 866 682 8490


Kaikki tiedot SKF:n tuloksesta vuodelta 2011 ovat saatavana sijoittajasuhteiden verkkosivulla.
investors.skf.com/quarterlyreporting
Lisätietoja antaa:
Ingalill Östman, konsernin tiedotus
puh. +46-31-3373260, matkapuhelin +46-706-973260, sähköposti: ingalill.ostman@skf.com

Marita Björk, sijoittajasuhteet
puh. +46-31-3371994, matkapuhelin +46-705-181994, sähköposti: marita.bjork@skf.com
SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2011 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 66 216 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 039 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group 2012
™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group.

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (310 KB)

SKF logo