SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF:n vuosineljänneskatsaus Q1 2013

2013 huhtikuu 17, 08:00 CEST

Tom Johnstone, toimitusjohtaja:
"Ensimmäisellä vuosineljänneksellä SKF:n tulos oli hyvä ja vankka vaikkakin liikevaihto oli odotettua pienempi ja huomattavasti pienempi verrattuna vuodentakaisen kvartaalin ennätysmyynteihin. Askeleet, joita olemme ottaneet säätääksemme kustannusrakennetta tarjoavat tuloksia, kuten voidaan nähdä positiivisesta peräkkäisestä katekehityksestä.
Markkinoilla on havaittavissa jatkuvaa epävarmuutta ja varovaisuutta ja tämä vaikutti liikevaihtoon odotettua enemmän varsinkin teollisuusyritysten ja Pohjois-Amerikan osalta.
Blohm + Vossin yrityskaupat valmistuivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja se vahvistaa asemaamme meriteollisuuden saralla. Huhtikuussa Hannoverin messuilla lanseerattiin useita uusia ratkaisuja, kuten SKF Insight™, uusi langaton ja omalla virtalähteellä toimiva seuranta-anturi, jonka avulla voimme entistä paremmin auttaa asiakkaitamme parantamaan suorituskykyä sekä vähentämään seisokkeja ja kustannuksia.
Tulevaisuutta ajatellen ei ole helppoa antaa kysynnän yleisnäkymää johtuen talouden ristiriitaisista signaleista. Vaikka kysynnän uskotaan olevan toisessa kvartaalissa ennallaan edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja edellisvuotta matalampi, uskon, että kvartaalin kuluessa alamme näkemään hidasta parannusta liiketoiminnassa.”


Avainlukuja

Q1 2013

Q1 2012

Liikevaihto, milj. SEK

15 152

16 931

Liikevoitto, milj. SEK

1480

2136

Käyttökate, %

9,8

12,6

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä, %

11,4

12,6

Voitto ennen veroja, milj. SEK

1237

1956

Tilikauden voitto, milj. SEK

818

1326

Osakekohtainen tulos, SEK

1,74

2,81Liikevoittoa pienensivät kertaluontoiset lustannukset noin SEK 250 miljoonalla.

Liikevaihdon muutos vuositasolla, SEK,

tiliin luettava:

Määrästä

Hinnoista/valikoim.

Rakenteesta

Valuutan
vaikutus

Yhteensä

Q1 2013

-8,7 %

0,7 %

1,5 %

-4,0 %

-10,5 %Liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä paikallisissa valuutoissa ja ilman rakennetta laski 10% sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa, 7% Aasiassa ja 6% Lähi-Idässä ja Afrikassa. Latinalaisessa Amerikassa se nousi 8%.
Ensimmäisen neljänneksen tuotanto jäi alle vuoden keskitason.

Vuoden 2013 toisen neljänneksen näkymät

Kysyntä vuoden 2012 toiseen neljännekseen verrattuna
SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän odotetaan jäävän konsernissa hieman edellisvuotta alhaisemmaksi Euroopan osalta. Kysynnän odotetaan pysyvän jokseenkin ennallaan Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä kasvavan hieman Latinalaisessa Amerikassa. Kysynnän odotetaan laskevan teollisuuden markkinoilla, strategisilla toimialoilla, alueellisessa myynnissä ja palveluissa sekä laskevan hieman SKF Automotiven osalta.

Kysyntä vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna

SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän uskotaan pysyvän lähes ennallaan niin tulosyksiköiden kuin maantieteellisten alueidenkin osalta. Sen uskotaan hieman nousevan Latinalaisessa Amerikassa. Kysynnän odotetaan pysyvän suurin piirtein ennallaan kaikkien liiketoiminta-alueiden osalta.

Tuotanto
Tuotannon uskotaan jäävän vuoden keskitasoa alemmas ja suhteellisen muuttumattomana verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen.

Göteborg, 17. huhtikuuta 2013

Yritys SKF
(Oy)


AB SKF on velvollinen julkistamaan tässä annetut tiedot arvopaperimarkkinalain ja/tai kaupankäyntiä rahoitusvälineillä koskevan lain nojalla. Tiedot on toimitettu julkaistaviksi 17.4.2013 kello 08.00.

Puhelinkonferenssi pidetään 17. huhtikuuta 2013 klo 09.30 (CEST), 08.30 (UK):
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
US: +1 866 682 8490

Tietoa liittyen SKF:n vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen tuloksiin löytyy
sijoittajasivuilta.

investors.skf.com/quarterlyreporting

Lisätietoja antaa:
Lehdistöpaketti Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Sijoittajasuhteet: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group 2012
™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.


Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (286 KB)

SKF logo