SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF AB:n varsinainen yhtiökokous

2013 huhtikuu 26, 15:00 CEST

Göteborg, 26.04.2013: Aktiebolaget SKF:n, joka on SKF-konsernin emoyhtiö, varsinainen yhtiökokous pidettiin Göteborgissa 26.4.2013 Leif Östlingin toimiessa kokouksen puheenjohtajana.

Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätökset ja taseet sekä hallituksen ehdotus osingonjaosta. Osinkoa päätettiin jakaa 5,50 Ruotsin kruunua osakkeelta. Ollakseen oikeutettu osinkoihin, tuli osakkeenomistajien olla kirjattuna osakasrekisterissä 2.5.2013 mennessä.

Kokous päätti hyväksyä hallituksen palkkiot vuodelta 2013 seuraavasti:

a) kiinteä 4 087 500 Ruotsin kruunun summa, josta maksetaan 1 200 000 kruunua hallituksen puheenjohtajalle ja 412 500 kruunua jokaiselle muulle hallituksen jäsenelle, jotka yhtiökokous valitsee ja jotka eivät ole yhtiön palveluksessa,

b) vaihtuva, alla esitetyllä tavalla laskettava osuus, jonka yhtiön B-sarjaan kuuluvina osakkeina hallituksen puheenjohtajalle suoritettava arvo on varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 400 000 kruunua, ja jonka yhtiön B-sarjaan kuuluvina osakkeina jokaiselle muulle hallituksen jäsenelle suoritettava arvo on varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 137 500 kruunua, ja

c) komiteatyöstä maksettava summa 765 000 kruunua, josta maksetaan 175 000 kruunua tilintarkastuskomitean puheenjohtajalle, 125 000 kruunua jokaiselle muulle tilintarkastuskomitean jäsenelle, 100 000 kruunua palkkiokomitean puheenjohtajalle ja 80 000 kruunua jokaiselle muulle palkkiokomitean jäsenelle.

Osuuden maksamisen ehtona on, että varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenen tehtäväänsä ja hän ei ole yhtiön palveluksessa.

Muuttuva osuus määritetään niin, että i) osakkeiden lukumäärä lasketaan jakamalla sekä 400 000 Ruotsin kruunun summa että 137 500 Ruotsin kruunun summa B-sarjan osakkeen uusimmalla keskimääräisellä arvolla perustuen NASDAQ OMX Stockholm AB:n viiden kaupankäyntipäivän noteeraukseen välittömästi sen päivän jälkeen, jona osakkeella on käyty kauppaa ilman oikeutta osinkoon vuodelta 2013 ja ii) B-sarjan osakkeen arvo määritetään keskimääräiseksi arvoksi, joka perustuu NASDAQ OMX Stockholm AB:n viiden kaupankäyntipäivän noteeraukseen sen päivän jälkeen, jona yhtiön lehdistötiedote tilivuodelta 2013 on julkaistu;

Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen tehtäväänsä: Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen ja Baba Kalyani. 

Leif Östling valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksessa hyväksyttiin hallituksen ehdotus muuttaa yhtiöjärjestystä tilintarkastajan toimikauden osalta. Tilintarkastajan nimeäminen pätee nyt yhtiökokouksen päättymiseen saakka, joka järjestetään aina neljännen vuosineljänneksen jälkeen, kun tilintarkastaja on valittu.

PWC valittiin tilintarkastajaksi.

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen konsernijohdon palkitsemisesta ja hallituksen ehdotuksen SKF:n osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuodelle 2013. Ohjelma koskee enintään 310 SKF-konsernin ylimpään johtoon ja avaintyöntekijöihin kuuluvaa henkilöä, joille on mahdollisuus osoittaa korvauksetta SKF:n B-osakkeita. Järjestelmään voidaan osoittaa enintään 1 000 000 B-osaketta, jotka ovat noin 0,2 % liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärästä. Osoitettavien osakkeiden lukumäärän on oltava suhteessa saavutettuun hallituksen kokonaislisäarvotavoitteeseen tilivuonna 2013 ja kokonaislisäarvon kehitykseen tilivuonna 2015 verrattuna tilivuoteen 2013.

Kokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden lunastamisesta kaudella ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Valtuutus koskee sekä A-sarjan että B-sarjan osakkeita. Lunastettavien osakkeiden kokonaismäärä olisi enintään niin monta osaketta, että yhtiöllä on hallussaan enintään 5 % kaikista sen liikkeeseen laskemista osakkeista.

Kokous hyväksyi ehdotuksen nimityskomiteasta.

Aktiebolaget SKF
(Oy)


Lisätietoja antaa:
Lehdistöpaketti Ingalill Östman, +46 31-337 32 60; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Sijoittajasuhteet: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group 2012
™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

SKF logo