SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF Capital Markets Day - tietoa sijoittajille ja analyytikoille

2013 syyskuu 04, 09:00 CEST

Tilaisuus syventää tietoutta SKF:n liiketoiminnasta

Göteborg, 4. syyskuuta 2013 SKF:n Capital Markets Day järjestettiin tarjoamaan mahdollisuus oppia ymmärtämään paremmin SKF:n liiketoimintaa. Tämä toteutettiin interaktiivisesti pienryhmissä esitysten, tuote-esimerkkien ja kiertokäyntien avulla. Paikalla oli koko SKF:n ylin johto sekä liiketoimintayksiköiden päälliköt valituilta toimialoilta.

Tänään ja huomenna
Tom Johnstone, SKF:n toimitusjohtaja ja CEO, kertoi SKF:n keskeisistä välineistä, joilla se pyrkii kannattavaan kasvuun, investoinneista tietotekniikkajärjestelmiin sekä kustannussäästöistä, ja antoi esimerkkejä onnistuneesta alihankinnasta.

Hän sanoi: "Oli mahtavaa nähdä, miten suurta kiinnostusta SKF:n Capital Market Day herätti. Tartuimme tilaisuuteen näyttää yksityiskohtaisesti, miten edistämme tavoitteiden toteutumista koko konsernissa ja miten toimimme taloudellisten päämääriemme saavuttamiseksi. Päivän mittaan kuultiin paljon hyviä kysymyksiä ja käytiin hyödyllisiä keskusteluja, ja haluan kiittää kaikkia, joiden ansiosta päivästä tuli erittäin mielenkiintoisen."

SKF:n elinkaariajattelun hyödyt

SKF esitti useita esimerkkejä siitä, miten elinkaariajattelu voi hyödyttää asiakkaitamme. Laakereiden toistuvat uudelleenvoitelut aiheuttavat monille asiakkaille suuria kustannuksia. Heille SKF on kehittänyt uudentyyppisen laakerin, joka toimii 24/7-käytössä viisi vuotta ilman voitelua. Tämän ratkaisun ansiosta toiminta on entistä ympäristöystävällisempää ja luotettavampaa. SKF:n elinkaariajattelu toi mukaan OEM-uuninvalmistajan, jonka tuotteissa tämä ratkaisu on nykyään vakiona.

Lisäarvoa energiatehokkailla tuotteilla ja ratkaisuilla
Energiatehokkuus oli yksi päivän pääaiheista, ja sen aikana esiteltiin useita esimerkkejä SKF:n BeyondZero-tuotevalikoimasta:

  • SKF:n Low Friction Hub Bearing Unit auttaa vähentämään CO2-päästöjä 4 400 tonnilla vuodessa, jos vakioratkaisu korvataan miljoonassa autossa SKF:n ratkaisulla.
  • Kuorma-autoille ja perävaunuille suunniteltu rengaspaineen seurantajärjestelmä, joka säilyttää paineen tasaisesti oikeana ja supistaa CO2-päästöjä, auttaa säästämään polttoainetta jopa 2 % sekä vähentää rengasongelmista aiheutuvia seisonta-aikoja noin 40 %. 
  • SKF:n magneettisiin järjestelmiin liittyvät sovellukset ilmastuspuhaltimia varten voivat vähentää energiantarvetta jopa 40 %. Tämä merkitsee lisäarvoa jätevesialalla toimiville asiakkaille, sillä ilmastuspuhallinjärjestelmä voi kuluttaa jopa 80 % laitoksen tarvitsemasta koko energiamäärästä. 
  • SKF:n äärimmäisiin lämpötiloihin suunnitellut laakerit kestävät jopa 350 °C:n lämpötiloja ilman lisävoitelua. Tämä supistaa merkittävästi ylläpitokustannuksia ja CO2-päästöjä. Esimerkiksi 5 000 laakerilla varustettu metallilevyjen jäähdytystaso voi vähentää voiteluaineen tarvetta 7,5 tonnia ja CO2-päästöjä 23 tonnia vuodessa, mikä merkitsee 82 % pienempää ilmastovaikutusta verrattuna voiteluainetta vaativien urakuulalaakereiden käyttöön.

Vankka asema teknologian kehityksen kärjessä
SKF:n vahva keskittyminen teknologiajohtajuuteen nähtiin monista päivän aikana esitellyistä ratkaisuista. Tuoreimpiin uutuuksiin kuului uusi anturiratkaisu SKF Insight™. Tämä omatehoinen ratkaisu välittää langattomasti tietoa laakerin kunnosta SKF:n Remote Diagnostic Centre -verkon kautta. Asiakkaille tämä merkitsee entistä parempaa luotettavuutta ja vähemmän seisonta-aikoja ja kustannuksia. 

Kykymme tukea asiakkaita vahvistuu
SKF kertoi, miten sen vahva globaali läsnäolo, jonka muodostavat SKF:n valtuutettujen jälleenmyyjien maailmanlaajuinen verkosto, SKF Solution Factory -toimipaikat, varastot, Remote Diagnostic Centre -verkosto, Condition Monitoring -keskukset ja meriteollisuuden toimipaikat, liittää yhtiön ja sen asiakkaat yhteen kaikkialla maailmassa. Keskusteluissa käsiteltiin tapaa, jolla prosessien integrointitoimet kuten uusi lähestymistapa varastonhallintaan ja yhteistyöhön tarpeiden ennakoinnissa auttavat SKF:ää ja sen valtuutettuja jälleenmyyjiä tehostamaan toimitusketjua.

SKF on lisännyt läsnäoloaan nopeasti kasvavilla markkinoilla uusien globaalin tekniikan keskusten ja uusien tuotantolaitosten myötä. Esimerkiksi 45 % SKF Automotiven tuotannosta sijaitsee nopeasti kasvavilla alueilla, ja tämä osuus lisääntyy koko ajan. Yhtenä esimerkkinä on Kiinassa avattu uusi SKF Split Truck Hub Units -tehdas. Toisena esimerkkinä voidaan mainita SKF:n Vehicle Service Market -liiketoimintayksikkö, joka on lisännyt merkittävästi joustavuuttaan ja tehostanut pakkauskeskustensa kapasiteettia. 

Asiakaslähtöinen tuotanto Business Excellence -menetelmien tuella on auttanut supistamaan kustannuksia ja tuotantoon sidottua pääomaa. Esimerkiksi Business Excellence -menetelmien käyttöönoton jälkeen SKF:n Guadalajaran tehtaalla Meksikossa varastot supistuivat 3 %.

Koko päivän kulku on videoitu ja tallenne on käytettävissä noin viikon kuluttua osoitteessa: http://investors.skf.com/en

Aktiebolaget SKF
(publ)


Lisätietoja antavat:

Media Hotline: +46 31 337 24 00
Lehdistöpaketti Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Sijoittajasuhteet: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jälleenmyyjää. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group 2012
™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.
™ SKF Insight SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.


SKF logo