SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF ostaa yhdysvaltalaisen Kaydon Corporationin

2013 syyskuu 05, 09:00 CEST

Göteborg, Ruotsi, 5.9.2013: SKF ja Kaydon Corporation (NYSE: KDN) ovat sopineet, että SKF ostaa Kaydonin noin 1,25 miljardin dollarin kokonaiskauppahintaan, joka sisältää 95 miljoonan dollarin nettovelat. Kauppa maksetaan olemassa olevien käteisvarojen ja lainojen avulla, ja se kasvattaa SKF:n tuottoa heti alusta alkaen.

SKF:n toimitusjohtaja ja CEO Tom Johnstone sanoo: "Olemme seuranneet Kaydonin kehitystä jo pitkään. Yhtiöllä on erinomainen tuotevalikoima, vahva johto ja vankka rahoitusasema. Olen iloinen, että siitä tulee pian osa SKF-konsernia. Sen tuotteiden ja teknologioiden omaamme täydentävä luonne, sen maantieteellinen kattavuus ja läsnäolo asiakaskuntaan nähden ja sen tuotannon laajuus parantavat mahdollisuuksiamme palvella asiakkaitamme ja jälleenmyyjiämme koko maailman teollisilla markkinoilla. Tämä yrityskauppa yhdessä muiden, viime vuosina toteuttamiemme toimintojen, investointien ja yritysostojen kanssa on osoitus vahvasta sitoutumisestamme Pohjois-Amerikan markkinoille."

Kaydon on monipuolinen teollisuustuotantoyritys, joka käsittää kolme erillistä liiketoiminta-aluetta: kitkanhallintatuotteet (laakerit), nopeudenhallintatuotteet ja erikoistuotteet, kuten ympäristöpalvelut. Kaydon toimii maailmanlaajuisesti ja sen myynnistä 62 % kertyy Pohjois-Amerikasta, 24 % Euroopasta, 12 % Tyynenmeren Aasiasta ja 2 % muualta maailmasta. Vuonna 2012 yhtiön liikevaihto oli 475 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, sen mukautettu liikevoitto oli noin 16 % ja sillä on yli 2 100 työntekijää.

James O’Leary, Kaydon Corporationin hallituksen puheenjohtaja ja CEO totesi: "Yhtiömme hallitus uskoo, että suunniteltu yrityskauppa tuo osakkeenomistajillemme merkittävää lisäarvoa. Mielestämme tämä kauppa sopii erinomaisesti Kaydonin toimintastrategiaan ja antaa markkinajohtajan asemassa oleville liiketoiminnoillemme mahdollisuuden nopeuttaa strategista kasvuaan yhdistämällä voimansa SKF:n, alan maailmanlaajuisen markkinajohtajan kanssa."

Kaupan toteuttaminen
SKF julkistaa käteisostotarjouksen kaikista markkinoilla olevista Kaydonin osakkeista. Molempien yhtiöiden hallitusten yksimielisesti hyväksymillä sitovilla ehdoilla SKF tekee tarjouksen Kaydonin kaikkien liikkeeseen laskettujen osakkeiden ostamisesta 35,50 Yhdysvaltain dollarin käteishintaan osakkeelta. Tarjous tulee voimaan 16.9.2013 ja siihen sovelletaan tavanomaisia ehtoja ja viranomaisten hyväksyttävyysvaatimuksia, mukaan lukien tarjous vähintään enemmistöstä Kaydonin markkinoilla olevista perusosakkeista. Tarjousajan päätyttyä SKF ostaa kaikki jäljellä olevat osakkeet tytäryhtiösulautuman toteuttamiseksi.

Kauppahinta on 22 % korkeampi kuin Kaydonin osakkeen päätöskurssi 4.9.2013, 21 % korkeampi kuin 30 päivän kaupankäyntivolyymilla painotetun päätöskurssin keskiarvo ja 12,7-kertainen Kaydonin LTM-Adjusted EBITDA (98 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 29.6.2013). Kaupan odotetaan olevan loppuun suoritettu vuoden 2013 neljännen neljänneksen kuluessa.

Vahva lisä SKF-konserniin
Kaydonin osto vastaa SKF:n strategiaa teknologiatoimialansa vahvistamisesta ja kehittymisestä Knowledge Engineering -yhtiöksi. SKF odottaa saavuttavansa näin merkittäviä synergiaetuja useiden lähivuosien aikana, kuten 30 miljoonan Yhdysvaltain dollarin vuotuiset kustannussäästöt sekä 50 miljoonan dollarin myynnin lisäyksen.

Kaydon täydentää SKF:n nykyisiä liiketoimintoja sekä tuotteiden osalta että maantieteellisestä näkökulmasta, ja sen avulla SKF pystyy:

  • palvelemaan paremmin asiakkaitaan monilla keskeisillä toimialoilla koko maailmassa entistä kattavamman tuotevalikoiman ansiosta,
  • tarjoamaan parannettuja ratkaisuja ja palveluita yhdistämällä Kaydonin ja SKF:n toisiaan täydentävät teknologiat,
  • jakelemaan Kaydonin tuotteita SKF:n jakeluverkoston kautta kaikkialla maailmassa,
  • käyttämään Kaydonin Pohjois-Amerikan tuotantolaitoksia.

Kaydon Corporationin liittäminen SKF-konserniin olisi kasvattanut SKF:n nimellisen liikevaihdon koko vuodelta 2012 64,6 miljardista Ruotsin kruunusta noin 67,7 miljardiin kruunuun ja mukautetun liikevoiton 7,3 miljardista kruunusta noin 7,8 miljardiin kruunuun. Vastaavasti nimellinen ensimmäisen puolivuotiskauden tilinpäätös 2013 kasvattaa SKF:n liikevaihdon 31,5 miljardista Ruotsin kruunusta noin 33,0 miljardiin kruunuun ja mukautetun liikevoiton 3,3 miljardista kruunusta noin 3,5 miljardiin kruunuun.

Kaydon Corporation lyhyesti
Kaydon Corporation on johtava laakereiden ja liikkeenhallintatuotteiden kuten teollisuuden iskunvaimentimien, kaasujousien ja tärinänvaimennustuotteiden johtava suunnittelija ja valmistaja. Sen erikoistuotteisiin kuuluu suodattimia ja suodatinjärjestelmiä, mittatilaustyönä tehtyjä renkaita ja tiivisteitä sekä ympäristöpalveluita. Näiden tuotteiden käyttäjät edustavat monia eri toimialoja kuten ilmailua, puolustusalaa, lääketiedettä, puolijohdetekniikkaa, tuulivoimaa, materiaalinkäsittelyä ja työstökoneita.
  • Kaydon on tuoteluokkiensa markkinajohtaja esimerkiksi jaetuissa laakereissa ja ohutrengaslaakereissa, ja sen tuotteet ovat erittäin pitkälle suunniteltuja, tarkkoja ja tehokkaita.
  • Kaydonin alalla arvostetut tuotteet ja johtava teknologiaosaaminen palvelevat arvokkaita tuotteita tuottavia globaaleja markkinasegmenttejä. 
  • Kaydonin tuotevalikoima täydentää erittäin hyvin SKF:n valikoimia ja parantaa SKF:n tarjontaa kaikkialla maailmassa.
  • Kaydonin asiakaskuntaan kuuluu useita asiakassegmenttejä, jotka eivät kuulu yleisesti SKF:n nykyisiin asiakkaisiin ja näin SKF saa mahdollisuuden laajentaa tarjontaansa tuolle asiakaskunnalle.
  • Kaydonilla on pitkä historia hyvin tuottavana yrityksenä, jonka liikevoitto ja kassavirta ovat vahvat.

SKF-konserni lyhyesti
SKF-konserni on maailmanlaajuisesti johtava tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden toimittaja tuoteryhmissä
vierintälaakerit, tiivisteet, mekatroniikka, palvelut ja voitelujärjestelmät. Palveluihin
sisältyvät tekninen tuki, kunnossapitopalvelut, kunnonvalvonta, laitosten tehokkuuden
optimointi, tekniset konsultointipalvelut ja koulutus.

SKF:llä on noin 140 tuotantolaitosta 28 maassa, omat myyntiyhtiö yli 130 maassa sekä yli 15 000 jälleenmyyjää. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja se työllisti 46 775 työntekijää.

J.P. Morgan on SKF:n ainoa talousneuvonantaja ja Reed Smith toimii sen lainopillisena konsulttina.

Lisätietoja:
Media Hotline: +46 31 337 24 00
SKF:n lehdistösuhteet: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
SKF:n sijoittajasuhteet: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com
Tietoja osakkeiden ostotarjouksesta antaa:
Dan Burch, +1 212-929-5748, +1 516-429-2721, dburch@mackenziepartners.com
Charlie Koons, +1 212-929-5708, +1 917-545-4523, ckoons@mackenziepartners.com


Puhelinkonferenssi medialle, sijoittajille ja analyytikoille pidetään 5.9.2013 klo 10.00 (CEST), 9.00 (UK):
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
USA: +1 866 682 8490


Aktiebolaget SKF
(publ)


AB SKF on velvollinen julkistamaan tässä annetut tiedot osakemarkkinalain ja/tai kaupankäyntiä rahoitusvälineillä koskevan lain nojalla. Tiedot on toimitettu julkaistaviksi 5.9.2013 kello 9.00 CET.


SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jälleenmyyjää. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF GroupHuomioitavaa

Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausuntoja, jotka on tehty Yhdysvaltain vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Act -lain Safe Harbor -määräysten mukaisesti ja perustuvat yhtiön johdon oletuksiin ja odotuksiin. Joissakin tapauksissa tulevaisuutta koskevat lausunnot on mahdollista tunnistaa sanoista “voi”, “tulee”, “pitäisi”, “voisi”, “saattaa”, “arvioi”, “suunnittelee”, “odottaa”, “uskoo”, “ennakoi”, “kaavailee”, “ennustaa”, “mahdollinen” ja muista vastaavista ilmaisuista. Kyseiset lausunnot, mukaan lukien lausunnot SKF:n odotuksista koskien Kaydon Corporationin tulevaa menestystä, yrityssulautumaan liittyviä tulevia mahdollisuuksia ja SKF:n onnistumista sen liittäessä Kaydonin omaan liiketoimintaansa, eivät ole historiallisia tosiasioita vaan niitä on pidettävä Yhdysvaltain arvopaperilainsäädännön mukaisina tulevaisuutta koskevina lausuntoina. Kyseisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin liittyy tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa todellisten lopputulosten poikkeamisen huomattavasti kerrotusta tai ilmaistusta. Lukijoita kehotetaan suhtautumaan riittävän varovasti näihin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin, jotka perustuvat vain niiden kirjoitusajankohdan tietoihin. Kyseisiin riskeihin sisältyy mahdollisuus, että SKF ei suorita loppuun kauppaa Kaydonin kanssa, muutokset taloudellisissa, markkina- tai kilpailuolosuhteissa, muutokset säännösympäristössä ja muut hallinnolliset toimenpiteet, valuuttakurssien muutokset ja muut tekijät, jotka on mainittu SKF:n uusimmassa vuosikertomuksessa (saatavana osoitteessa www.skf.com) kohdassa Hallinnollinen kertomus; "Tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat taloudelliseen tulokseen", "Taloudelliset riskit" ja "Herkkyysanalyysi" sekä sen kokovuotiskertomuksessa kohdassa "Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät". Emme sitoudu muuttamaan tai päivittämään julkisesti mitään tulevaisuutta koskevia lausuntoja, ellei siitä ole laissa erikseen säädetty.


TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTU OSAKKEIDEN OSTOTARJOUS (JÄLJEMPÄNÄ "TARJOUS") EI OLE VIELÄ ALKANUT, JA TÄMÄ TIEDONANTO EI OLE TARJOUS OSTAA OSAKKEITA EIKÄ PYYNTÖ VASTAANOTTAA MYYNTITARJOUKSIA MISTÄÄN KAYDON CORPORATIONIN (JÄLJEMPÄNÄ "KAYDON") OSAKKEISTA TAI MUISTA ARVOPAPEREISTA. TARJOUKSEN VOIMAANTULOPÄIVÄNÄ ILMOITUS OSAKKEIDEN OSTOTARJOUKSESTA MUKAAN LUKIEN OSTOTARJOUS, SAATEKIRJE JA MUUT ASIAAN KUULUVAT ASIAKIRJAT TOIMITETAAN YHDYSVALTAIN ARVOPAPERIMARKKINOIDEN VALVONTAKOMISSIOLLE (JÄLJEMPÄNÄ "SEC"). TARJOUS KAYDONIN OSAKKEIDEN OSTAMISESTA PERUSTUU AINOASTAAN OSTOTARJOUKSEN, SAATEKIRJEESEEN JA MUIHIN ASIAAN KUULUVIIN ASIAKIRJOIHIN, JOTKA ON TOIMITETTU. OSTOTARJOUKSEN TOIMITTAA SEC:LLE ATLAS MANAGEMENT, INC. (JÄLJEMPÄNÄ "ATLAS"), JOKA ON AB SKF:N KOKONAAN OMISTAMA TYTÄRYHTIÖ, JA DUBLIN ACQUISITION SUB INC., JA KAYDON ON VELVOLLINEN TOIMITTAMAAN SEC:LLE KAUPPA-/SUOSITUSLAUSUNNON. SIJOITTAJIA JA OSAKKEENOMISTAJIA KEHOTETAAN LUKEMAAN OSTOTARJOUKSEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN, KOSKA SE SAATTAA AJOITTAIN MUUTTUA JA SISÄLTÄÄ TÄRKEÄÄ TIETOA. SIJOITTAJAT JA OSAKKEENOMISTAJAT SAAVAT PYYNNÖSTÄ MAKSUTTA KAPPALEEN NÄISTÄ LAUSUNNOISTA (NIIDEN TULTUA SAATAVILLE) JA MUISTA SEC:LLE TOIMITETUISTA ASIAKIRJOISTA SEC:N YLLÄPITÄMÄLTÄ VERKKOSIVULTA OSOITTEESSA WWW.SEC.GOV TAI LÄHETTÄMÄLLÄ PYYNTÖ OSOITTEELLA MACKENZIE PARTNERS INC. AT (212) 929-5500 tai soittamalla ilmaiseen numeroon (800) 322-2885.


- LOPPU -

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (76.6 KB)

SKF logo