SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF esittää ostotarjouksen kaikista Kaydon Corporationin markkinoilla olevista osakkeista

2013 syyskuu 16, 14:00 CEST

Göteborg, Ruotsi, 16.9.2013: SKF julkisti tänään voimaan tulevan ostotarjouksensa kaikista markkinoilla olevista Kaydon Corporationin (NYSE:KDN) (jäljempänä "Kaydon") osakkeista käteishintaan 35,50 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta. Ostotarjous vastaa aiemmin julkistettua, 5.9.2013 päivättyä sulautumissopimusta ja -suunnitelmaa, jonka mukaisesti SKF ostaa Kaydonin.

Tarjoukseen sovelletaan tavanomaisia ehtoja, joihin kuuluvat viranomaisten hyväksyttävyysvaatimukset ja ostotarjous vähintään enemmistöstä Kaydonin markkinoilla olevista perusosakkeista. Tarjousajan päätyttyä SKF ostaa kaikki jäljellä olevat osakkeet tytäryhtiösulautuman toteuttamiseksi ostotarjouksen mukaiseen hintaan.

SKF rekisteröi tänään kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden Atlas Management, Inc. ja Dublin Acquisition Sub Inc. kautta Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoiden valvontakomissiossa (jäljempänä "SEC") Schedule TO -vaatimusten mukaisen ilmoituksen ostotarjouksesta, josta käyvät ilmi ostotarjouksen tarkat ehdot. Lisäksi Kaydon rekisteröi tänään SEC:ssä Schedule 14D-9 -vaatimusten mukaisen ilmoituksen, josta käyvät ilmi tarkat tiedot muun muassa Kaydon Corporationin hallituksen Kaydonin osakkeenomistajille osoitettu yksimielinen suositus tarjouksen hyväksymisestä ja osakkeiden myymisestä tarjouksen mukaisesti.

Jäljennöksiä näistä ilmoituksista ja muista SEC:ssä rekisteröidyistä asiakirjoista on saatavilla osoitteessa www.sec.gov tai ottamalla yhteys yhtiöön MacKenzie Partners, Inc., puh. (212) 929-5500 tai maksuttomaann numeroon (800) 322-2885.

Ostotarjouksen ja Kaydonin osakkaiden mahdollisten vetäytymisoikeuksien voimassaolo päättyy kello 23:59 Yhdysvaltain itärannikon aikaa 15.10.2013, mikäli voimassaoloa ei jatketa tai sitä ei päätetä aikaisemmin.

Aktiebolaget SKF
(publ)


Lisätietoja:
Media Hotline: +46 31 337 24 00
Lehdistöpaketti Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Sijoittajasuhteet: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group 2012


Tärkeää tietoa
Tässä tiedonannossa kuvattu ostotarjous (jäljempänä "tarjous") on tullut voimaan. Tarjouksen mukaisesti Dublin Acquisition Sub Inc. (jäljempänä "Dublin"), joka on AB SKF:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Atlas Management, Inc:n (jäljempänä "Atlas") kokonaan omistama tytäryhtiö, tarjoutuu ostamaan Kaydon Corporationin (jäljempänä "Kaydon") kaikki perusosakkeet. Tämä tiedonanto on pelkkä ilmoitus eikä se ole tarjous ostaa mitään arvopapereita eikä pyyntö niiden myyntitarjouksista. Tarjouksen ehdot kuvataan Schedule TO -vaatimusten mukaisessa ostotarjousilmoituksessa, joka sisältää ostotarjouksen, saatekirjeen ja muut tarvittavat asiakirjat ja jonka Atlas ja Dublin ovat toimittaneet Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoiden valvontakomissiolle (jäljempänä "SEC") 16.9.2013. Tarjous on voimassa vain kyseisen, Schedule TO:n vaatimusten mukaisesti toimitetun ostotarjouksen, saatekirjeen ja muiden asiaan kuuluvien asiakirjojen mukaisena. Kaydon on lisäksi toimittanut SEC:lle Schedule 14D-9 -vaatimusten mukaisen pyyntö-/suosituslausunnon. SIJOITTAJIA JA OSAKKEENOMISTAJIA KEHOTETAAN LUKEMAAN OSTOTARJOUSILMOITUS JA PYYNTÖ-/SUOSITUSLAUSUNTO, JOITA SAATETAAN AJOITTAIN MUUTTAA JA JOTKA SISÄLTÄVÄT TÄRKEITÄ TIETOJA. Sijoittajat ja osakkeenomistajat saavat pyynnöstä maksuttoman kappaleen näistä lausunnoista (niiden tultua saataville) ja muista SEC:lle toimitetuista asiakirjoista SEC:n ylläpitämältä verkkosivulta osoitteessa www.sec.gov tai lähettämällä pyynnön osoitteella MACKENZIE PARTNERS INC., puh. (212) 929-5500 tai soittamalla maksuttomaan numeroon (800) 322-2885.

Varoitusteksti
Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausuntoja, jotka on tehty Yhdysvaltain vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Act -lain Safe Harbor -määräysten mukaisesti ja jotka perustuvat yhtiön johdon oletuksiin ja odotuksiin. Joissakin tapauksissa tulevaisuutta koskevat lausunnot on mahdollista tunnistaa sanoista “voi”, “tulee”, “pitäisi”, “voisi”, “saattaa”, “arvioi”, “suunnittelee”, “odottaa”, “uskoo”, “ennakoi”, “kaavailee”, “ennustaa”, “mahdollinen” ja muista vastaavista ilmaisuista. Kyseiset lausunnot, mukaan lukien lausunnot SKF:n odotuksista koskien Kaydon Corporationin tulevaa menestystä, yrityssulautumaan liittyviä tulevia mahdollisuuksia ja SKF:n onnistumista sen liittäessä Kaydonin omaan liiketoimintaansa, eivät ole historiallisia tosiasioita, vaan niitä on pidettävä Yhdysvaltain arvopaperilainsäädännön mukaisina tulevaisuutta koskevina lausuntoina. Kyseisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin liittyy tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa todellisten lopputulosten poikkeamisen huomattavasti kerrotusta tai ilmaistusta. Lukijoita kehotetaan suhtautumaan riittävän varovasti näihin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin, jotka perustuvat vain niiden kirjoitusajankohdan tietoihin. Kyseisiin riskeihin sisältyy mahdollisuus, että SKF ei suorita loppuun kauppaa Kaydonin kanssa, muutokset taloudellisissa, markkina- tai kilpailuolosuhteissa, muutokset säännösympäristössä ja muut hallinnolliset toimenpiteet, valuuttakurssien muutokset ja muut tekijät, jotka on mainittu SKF:n uusimmassa vuosikertomuksessa (saatavilla osoitteessa www.skf.com) kohdassa Hallinnollinen kertomus; "Tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat taloudelliseen tulokseen", "Taloudelliset riskit" ja "Herkkyysanalyysi" sekä sen kokovuotiskertomuksessa kohdassa "Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät". Emme sitoudu muuttamaan tai päivittämään julkisesti mitään tulevaisuutta koskevia lausuntoja, ellei siitä ole laissa erikseen säädetty.

SKF logo