SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF:n yhdeksän kuukauden katsaus 2013

2013 lokakuu 15, 12:00 CEST

Tom Johnstone, toimitusjohtaja:

"Kassavirtamme vuosineljänneksen aikana oli hyvä. Käyttökatteemme paraneminen jatkui vuosineljännestasolla huolimatta valikoimakysynnän negatiivisesta kehityksestä ja odotettua suuremmista kielteisistä valuuttakurssivaikutuksista. Tämä osoittaa sen, että toteuttamamme toimet tuotevalikoiman kehittämiseksi, investoinnit liiketoimintaamme ja kustannusten supistaminen tuottavat tulosta.

SKF:n myynti kehittyi vuosineljänneksen aikana hyvin autoalan liiketoiminnassamme, mutta teollisuustoiminnoissa se jäi hieman odotettua vähäisemmäksi. Teollisuustoiminnoista ilmailuala, uusiutuvat energianlähteet ja rautatieala kehittyivät hyvin. Useilla muilla teollisuusmarkkinoilla kehityksemme kuitenkin takkuaa. Tilanne ei ole heikkenemässä mutta se ei ole vielä myöskään kohenemassa. Autoalan liiketoimintojamme hyödytti kysynnän vilkastuminen ja myytyjen tuotteiden valikoiman paraneminen varsinkin kuorma-autojen ja varaosamarkkinoiden osalta, mikä auttoi meitä omien toimenpiteittemme ohella kasvattamaan toimintojen tuottavuutta..

Vuosineljänneksen aikana otimme jälleen uuden merkittävän askeleen SFK:n vahvistamiseksi voidessamme ilmoittaa Kaydon Corporationin ostosta. Kaydon on monessa mielessä erinomainen lisäys SKF:ään ja parantaa mahdollisuuksiamme palvella paremmin asiakkaitamme ja jälleenmyyjiämme. Osakkeita koskeva ostotarjouksemme päättyy tänään ja toivomme, että ostosopimus voidaan saattaa pikaisesti päätökseen.
Odotamme luottavaisina neljättä vuosineljännestä ja uskomme liikevaihtomme ja tuotantomme pysyvän yleisesti entisellä tasollaan.
"Key figures

Q3 2013

Q3 2012

YTD 2013

YTD 2012

Liikevaihto, milj. SEK

15 623

15 486

47 167

49 591

Liikevoitto, milj. SEK

1 923

1 908

5 240

6 093

Käyttökate, %

12,3

12,3

11,1

12,3

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä, %

12,9

12,3

12,2

12,6

Voitto ennen veroja, milj. SEK

1 717

1 709

4 581

5 439

Tilikauden voitto, milj. SEK

1 165

1 251

3 087

3 821

Osakekohtainen tulos, SEK

2,47

2,67

6,57

8,11Kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoamme heikensivät noin 85 miljoonan Ruotsin kruunun kertaluontoiset kustannukset. Ne koostuivat pääasiassa alaskirjauksista ja arvonalennuksista, jotka eivät sisältyneet aiemmin ilmoitettuun rakenneuudistusohjelmaan. Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden liikevoittoa heikensivät noin 525 miljoonan Ruotsin kruunun (140) kertaluontoiset kustannukset.

Liikevaihdon muutos vuositasolla, SEK,

tiliin luettava:

Määrästä

Hinnoista/
valikoim.

Rakenteesta

Valuutan
vaikutus

Yhteensä

Q3 2013

2,2%

-0,2%

1,1%

-2,2%

0,9%

Vuosi 2013 tähän asti

-3,0%

0,0 %

1,8 %

-3,7%

-4,9%
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman reakenteellisia muutoksia kasvoi 1 % Euroopassa, 9 % Latinalaisessa Amerikassa, 5 % Aasiassa ja 8 % Lähi-idässä ja Afrikassa. Pohjois-Amerikassa se supistui 2 %.
Tuotanto kasvoi kolmannella neljännekselle hieman vuoden takaiseen tasoon verrattuna.
Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman rakennemuutoksia supistui 4 % sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa ja 3 % Aasiassa. Lähi-idässä ja Afrikassa se pysyi jokseenkin ennallaan. Latinalaisessa Amerikassa se kasvoi 10 %.
Tuotanto pysyi vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Vuoden 2013 neljännen neljänneksen näkymät

Kysyntä verrattuna vuoden 2012 viimeiseen neljännekseen
SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän uskotaan hieman kohenevan konsernin, Aasian ja Euroopan osalta, ja pysyvän Pohjois-Amerikan ja Latinalaisen Amerikan osalta suurin piirtein ennallaan. Sen odotetaan kasvavan hieman Strategic Industries -yksikössä ja Regional Sales and Service -yksikössä sekä kasvavan autoteollisuusyksikössä.

Kysyntä verrattuna vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen
SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän uskotaan pysyvän jokseenkin ennallaan niin konsernin, Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Latinalaisen Amerikan kuin liiketoimintayksiköidenkin osalta. Sen odotetaan hieman kasvavan Aasiassa.

Tuotanto
Tuotannon odotetaan kasvavan vuositasolla ja pysyvän jokseenkin ennallaan kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna.

Göteborg, 15. lokakuuta 2013

Aktiebolaget SKF
(publ)


Puhelinkonferenssi pidetään 15.10. kello 13.00 CEST, 12.00 (UK), 07.00 (US):
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
USA: +1 866 682 8490

Kaikki tiedot SKF:n vuoden 2013 yhdeksän ensimmäisen kuukauden tuloksesta löytyvät
sijoittajasivuilta.

investors.skf.com/quarterlyreporting


AB SKF on velvollinen julkistamaan tässä annetut tiedot osakemarkkinalain ja/tai kaupankäyntiä rahoitusvälineillä koskevan lain nojalla. Tiedot on toimitettu julkaistaviksi 15.10.2013 noin kello 12.00.


Lisätietoja:
Lehdistöpaketti Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Sijoittajasuhteet: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group 2012
™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.
Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (1.0 MB)

SKF logo