SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF saattaa päätökseen Kaydon Corporationin oston

2013 lokakuu 16, 08:00 CEST

Göteborg, Ruotsi, 16.10.2013: SKF-konserni ilmoitti tänään saattaneensa onnistuneesti päätökseen käteisostotarjouksensa Kaydon Corporationin (NYSE:KDN) markkinoilla olevista osakkeista käteishintaan 35,50 Yhdysvaltain dollaria osakkeelta. SKF odottaa Kaydon-kaupan vahvistuvan myöhemmin tänään yrityssulautumana Delawaren osavaltion lainsäädännön (Section 251(h), Delaware General Corporation Law) mukaisesti. 

"Olen iloinen, että Kaydon työntekijöineen liittyy osaksi SKF-konsernia. Kaydon tuo SKF:ään sitä erinomaisella tavalla täydentävän tuotevalikoiman ja parantaa sen läsnäoloa sekä asiakaskunnan parissa että maantieteellisesti. Kaydonilla on vahva johtotiimi sekä erittäin ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö," sanoo Tom Johnstone, SKF:n toimitusjohtaja ja CEO. "Tämä kauppa vastaa täysin SKF:n strategiaa sen kehittyessä kohti Knowledge Engineering Company -tavoitettaan, ja antaa meille mahdollisuuden palvella entistä paremmin asiakkaitamme ja jälleenmyyjiämme eri puolilla maailmaa."

Kaydon on monipuolinen teollisuustuotantoyritys, joka käsittää kolme erillistä liiketoiminta-aluetta: kitkanhallintatuotteet (ennen kaikkea laakerit), nopeudenhallintatuotteet ja erikoistuotteet, kuten ympäristöpalvelut. Kaydon toimii maailmanlaajuisesti ja sen myynnistä 62 % kertyy Pohjois-Amerikasta, 24 % Euroopasta, 12 % Tyynenmeren Aasiasta ja 2 % muualta maailmasta. Vuonna 2012 yhtiön liikevaihto oli 475 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, sen mukautettu liikevoitto oli noin 16 % ja sillä on yli 2 100 työntekijää.

SKF odottaa lähivuosina säästävänsä synergiaetuina 30 miljoonan Yhdysvaltain dollarin vuotuiset kustannukset ja saavuttavansa myynnissä synergiaetua 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta. Tämä saavutetaan hyödyntämällä synergiaa kustannusten ja ostojen muodossa, yhdistämällä jakelu- ja myyntikanavia ja ottamalla käyttöön yhteinen tuotantokapasiteetti.

Ostotarjous umpeutui kello 23.59 Yhdysvaltain itärannikon aikaa 15.10.2013, ja ostotarjoukseen sisältyi kaikkiaan 25 463 526 osaketta, joita ei vedetty takaisin. Määrä käsittää noin 77,1 % Kaydonin markkinoilla olevasta täysin dilutoidusta osakkeiden määrästä. Tarjouksen ehto, jonka mukaan tarjoukseen on sisällyttävä enemmistö Kaydonin markkinoilla olevista täysin dilutoiduista osakkeista ja niitä ei vedetä takaisin, on täyttynyt. 

Myöhemmin tänään suunnitellusti toteutuvan sulautuman jälkeen Kaydon on 16.10.2013 alkaen SKF:n täysin omistama tytäryhtiö, joka laatii tilinpäätöksensä erillään nykyisistä liiketoiminta-alueista. Kaikki jäljellä olevat Kaydonin kelvolliset osakkeet muutetaan oikeudeksi vaihtaa ne 35,50 Yhdysvaltain dollarin käteissummaan osakkeelta, ilman korkoa ja vähennettynä mahdollisilla veronpidätyksillä. Hinta on sama, joka osakkeista maksettiin ostotarjouksen mukaisesti (kelvollisiin osakkeisiin eivät kuulu osakkeet, joiden omistajat ovat vaatineet niiden asianmukaista arviointia Delawaren lain mukaisesti). Sulautuman tultua lopulliseksi kaupankäynti Kaydonin perusosakkeilla päättyy New Yorkin pörssissä ja yhtiö poistuu pörssilistalta. 

J.P. Morgan Limited toimii SKF:n taloudellisena neuvonantajana ja Reed Smith LLP on SKF:n oikeudellinen neuvonantaja.

Aktiebolaget SKF
(publ)


Lisätietoja:
Media Hotline: +46 31 337 24 00
Lehdistöpaketti Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Sijoittajasuhteet: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2012 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 64 575 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 46 775 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group


Varoitusteksti
Tämä lehdistötiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausuntoja, jotka perustuvat yhtiön johdon oletuksiin ja odotuksiin. Joissakin tapauksissa tulevaisuutta koskevat lausunnot on mahdollista tunnistaa sanoista “voi”, “tulee”, “pitäisi”, “voisi”, “saattaa”, “arvioi”, “suunnittelee”, “odottaa”, “uskoo”, “ennakoi”, “kaavailee”, “ennustaa”, “mahdollinen” ja muista vastaavista ilmaisuista. Kyseiset tulevaisuutta koskevat lausunnot, mukaan lukien lausunnot SKF:n odotuksista koskien Kaydon Corporationin tulevaa menestystä, yrityssulautumaan liittyviä tulevia mahdollisuuksia ja SKF:n onnistumista sen liittäessä Kaydonin omaan liiketoimintaansa, eivät ole historiallisia tosiasioita, vaan niihin kohdistuu tiettyjä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset voivat poiketa merkittävästi suoraan tai epäsuorasti esitetyistä tuloksista. Lukijoita kehotetaan suhtautumaan riittävän varovasti näihin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin, jotka perustuvat vain niiden kirjoitusajankohdan tietoihin. Kyseisiin riskeihin sisältyy mahdollisuus, että muutokset taloudellisissa, markkina- tai kilpailuolosuhteissa, muutokset säännösympäristössä ja muut hallinnolliset toimenpiteet, valuuttakurssien muutokset ja muut tekijät, jotka on mainittu SKF:n uusimmassa vuosikertomuksessa (saatavilla osoitteessa www.skf.com) kohdassa Hallinnollinen kertomus; "Tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat taloudelliseen tulokseen", "Taloudelliset riskit" ja "Herkkyysanalyysi" sekä sen kokovuotiskertomuksessa kohdassa "Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät". Emme sitoudu muuttamaan tai päivittämään julkisesti mitään tulevaisuutta koskevia lausuntoja, ellei siitä ole laissa erikseen säädetty.

Lataa lehdistöpaketti

SKF logo