SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF:n vuosikertomus 2013

2014 tammikuu 28, 13:00 CET

Tom Johnstone, toimitusjohtaja:
"Vuosineljänneksen aikana SKF saattoi päätökseen Kaydonin oston, mikä parantaa SKF:n kykyä tukea asiakkaitamme ja täydentää tarjontaamme. Kaydonin myynti- ja liikevoitto kehittyivät suunnitellusti ja integroituminen konserniin etenee erittäin hyvin.
Konsernin toimintojen kassavirta oli hyvä ja vuosineljännestason kokonaismyynti kehittyi odotetulla tavalla sekä kasvoi voimakkaasti verrattuna vuoden 2012 heikkoon neljänteen vuosineljännekseen. Valikoimakysyntä jäi odotettua negatiivisemmaksi, kun sekä autoalan myynti että teollisuuden OEM-myynti kasvoivat. Jatkoimme kannattavaa kasvuamme edistäviä toimenpiteitä. Kaikki kolme liiketoiminta-aluettamme saivat useita merkittäviä uusia tilauksia. Avasimme vuosineljänneksen aikana 4 uutta SKF Solution Factory -yksikköä, joiden maailmanlaajuinen lukumäärä on nyt 27. Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen kasvoivat vuoden aikana ja patenttien määrä kasvoi yli 10 %. Ilmoitimme myös kahden uuden Global Technical Centre -keskuksen perustamisesta Eurooppaan vahvistamaan entisestään tutkimus- ja kehitystoimintaamme.
Neljännen vuosineljänneksen tuottoja rasittivat voimakkaasti varautuminen odotettuun Euroopan komission asettamaan sanktioon ja pääasiassa Kaydonin ostosta ja uudelleenjärjestelyistä aiheutuneisiin kertaluontoisiin kustannuksiin. Lisäksi siihen vaikuttivat varastojen supistamistoimentiteet ja negatiivinen tuotevalikoiman jakauma.
Jatkossa odotamme kysynnän hieman kasvavan suhteessa viime vuoden ensimmäiseen ja viimeiseen neljännekseen."Avainlukuja
(Kaydon Corporation sisältyy alkaen 16.10.2013)

 

Q4 2013

Q1 2012

Koko vuosi 2013

Koko vuosi 2011

Liikevaihto, milj. SEK

16 430

14,5

63 597

64,575

Liikevoitto/-tappio, milj. SEK

-1 547

1 221

3 693

7 314

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. SEK

1 803

1 521

7 568

7 754

Käyttökate, %

-9,4

8,1

5,8

11,3

Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä, %

11,0

10,2

11,9

12,0

Voitto/tappio ennen veroja, milj. SEK

-1 760

969

2 821

6 408

Tilikauden voitto/-tappio, milj. SEK

-2 043

5 995

1 044

4 816

Osakekohtainen tulos, SEK

-4,57

2,12

2,00

10,23Neljännen vuosineljännekseen liikevoittoon/-tappioon sisältyy kertaluonteisia kustannuksia 3 350 milj. SEK (300), joista 3 000 milj. SEK liittyy Euroopan komission meneillään olevan tutkimuksen tuloksena mahdollisesti määrättävään sanktioon, 260 milj. SEK liittyy Kaydonin ostoon ja 90 milj. SEK (300) muihin kertaluonteisiin kustannuksiin. Koko vuoden tulos sisältää kertaeriä 3 875 milj. SEK (440).

Liikevaihdon muutos vuositasolla, SEK,

tiliin luettava:

Määrästä

Hinnoista/
valikoim.

Rakenteesta

Valuutan
vaikutus

Yhteensä

Q4 2013

 7,1%

-0,2%

4,8 %

-2,1 %

9,6 %

Koko vuosi 2013

-0,7%

0,0 %

2,5%

-3,3%

-1,5%Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ja ilman rakenteellisia muutoksia kasvoi Euroopassa 3,4 %, Pohjois-Amerikassa 3,8 %, Latinalaisessa Amerikassa 10,5 %, Aasiassa 14,7 % ja Lähi-idässä ja Afrikassa 15,8%.
Tuotanto kasvoi neljännellä neljänneksellä vuoden takaiseen tasoon verrattuna.
Koko vuoden liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman rakenteellisia muutoksia laski Euroopassa 2,7 %, ja Pohjois-Amerikassa 2,5 % . Aasiassa liikevaihto kasvoi 1,6 %, Latinalaisessa Amerikassa 10,3 % ja Lähi-idässä ja Afrikassa 3,3 %.
Vuositasolla tuotanto pysyi edellisvuoteen nähden suunnilleen ennallaan.

Ehdotus osingonjaoksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaettaisiin 5,50 SEK osakkeelta.


Vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen näkymät

Kysyntä vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna

SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän uskotaan hieman kasvavan niin konsernin kuin Euroopan ja Pohjois-Amerikankin osalta. Kysynnän odotetaan vähän laskevan Latinalaisessa Amerikassa ja kasvavan Tyynenmeren Aasiassa. Strategic Industries -yksikössä kysynnän odotetaan pysyvän suunnilleen ennallaan, Regional Sales and Service -yksikössä hieman kasvavan ja autoteollisuusyksikössä kasvavan.

Kysyntä verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen

SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän uskotaan hieman kasvavan niin konsernin kuin Euroopan ja Pohjois-Amerikankin osalta. Kysynnän odotetaan pysyvän jokseenkin ennallaan Tyynenmeren Aasiassa ja laskevan hieman Latinalaisessa Amerikassa. Regional Sales and Service- ja autoteollisuusyksikön kysynnän odotetaan hieman kasvavan ja pysyvän Strategic Industries -yksikössä suurin piirtein ennallaan.

Tuotanto
Tuotannon odotetaan kasvavan vuositasolla ja kasvavan hieman neljännestä vuosineljänneksestä.

Göteborg, 28. tammikuuta 2014

Aktiebolaget SKF
(publ)


Puhelinkonferenssi pidetään 28.1. kello 14.00 CET, 13.00 (UK), 08.00 (US):
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
USA: +1 866 682 8490

Kaikki tiedot SKF:n tuloksesta vuodelta 2013 löytyvät
sijoittajasivuilta.

investors.skf.com/quarterlyreporting


Lisätietoja antavat:

Lehdistöpaketti Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Sijoittajasuhteet: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


AB SKF on velvollinen julkistamaan tässä annetut tiedot osakemarkkinalain ja/tai kaupankäyntiä rahoitusvälineillä koskevan lain nojalla. Tiedot on toimitettu julkaistaviksi 28. tammikuuta 2014 noin kello 13.00.


SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com 

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group
™ BeyondZero on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.


Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (247 KB)

SKF logo