SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF AB:n varsinainen yhtiökokous

2014 maaliskuu 28, 16:00 CET

Göteborg, 28.3.2014: Aktiebolaget SKF:n, joka on SKF-konsernin emoyhtiö, varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Göteborgissa Leif Östlingin toimiessa kokouksen puheenjohtajana.

Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätökset ja taseet sekä hallituksen ehdotus osingonjaosta. Osinkoa päätettiin jakaa 5,50 Ruotsin kruunua osakkeelta. Ollakseen oikeutettu osinkoihin, tuli osakkeenomistajien olla kirjattuna osakasrekisterissä 2. huhtikuuta 2014 mennessä.

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi niin, että hallituksen jäsenten enimmäismääräksi tulisi kymmenen sijaan kaksitoista jäsentä.

Kokous päätti hyväksyä hallituksen palkkiot vuodelta 2014 seuraavasti:

a) kiinteä 5 895 000 Ruotsin kruunun summa, josta maksetaan 1 440 000 kruunua hallituksen puheenjohtajalle ja 495 000 kruunua jokaiselle muulle hallituksen jäsenelle, jotka yhtiökokous valitsee ja jotka eivät ole yhtiön palveluksessa,

b) vaihtuva, alla esitetyllä tavalla laskettava osuus, jonka yhtiön B-sarjaan kuuluvina osakkeina hallituksen puheenjohtajalle suoritettava arvo on varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 400 000 kruunua, ja jonka yhtiön B-sarjaan kuuluvina osakkeina jokaiselle muulle hallituksen jäsenelle suoritettava arvo on varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 137 500 kruunua, ja

c) komiteatyöstä maksettava summa 918 000 kruunua, josta maksetaan 210 000 kruunua tilintarkastuskomitean puheenjohtajalle, 150 000 kruunua jokaiselle muulle tilintarkastuskomitean jäsenelle, 120 000 kruunua palkkiokomitean puheenjohtajalle ja 96 000 kruunua jokaiselle muulle palkkiokomitean jäsenelle.

Osuuden maksamisen ehtona on, että varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenen tehtäväänsä ja hän ei ole yhtiön palveluksessa.

Muuttuva osuus määritetään niin, että i) osakkeiden lukumäärä lasketaan jakamalla sekä 400 000 Ruotsin kruunun summa että 137 500 Ruotsin kruunun summa B-sarjan osakkeen uusimmalla keskimääräisellä arvolla perustuen NASDAQ OMX Stockholm AB:n viiden kaupankäyntipäivän noteeraukseen välittömästi sen päivän jälkeen, jona osakkeella on käyty kauppaa ilman oikeutta osinkoon vuodelta 2014 ja ii) B-sarjan osakkeen arvo määritetään keskimääräiseksi arvoksi, joka perustuu NASDAQ OMX Stockholm AB:n viiden kaupankäyntipäivän noteeraukseen sen päivän jälkeen, jona yhtiön lehdistötiedote tilivuodelta 2014 on julkaistu.

Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen tehtäväänsä: Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen ja Baba Kalyani. Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen tehtäväänsä: Hock Goh ja Marie Bredberg.

Leif Östling valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen konsernijohdon palkitsemisesta ja hallituksen ehdotuksen SKF:n osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä vuodelle 2013. Ohjelma koskee enintään 310 SKF-konsernin ylimpään johtoon ja avaintyöntekijöihin kuuluvaa henkilöä, joille on mahdollisuus osoittaa korvauksetta SKF:n B-osakkeita. Järjestelmään voidaan osoittaa enintään 1 000 000 B-osaketta, jotka ovat noin 0,2 % liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärästä. Osoitettavien osakkeiden lukumäärän on oltava suhteessa saavutettuun hallituksen kokonaislisäarvotavoitteeseen tilivuonna 2014 ja kokonaislisäarvon kehitykseen tilivuonna 2016 verrattuna tilivuoteen 2014.

Kokous hyväksyi ehdotuksen nimityskomiteasta.


Aktiebolaget SKF
(publ)


Lisätietoja:
Lehdistöpaketti Ingalill Östman, 46 31-337 3260, matkapuhelin: 46 706-973260, ingalill.ostman@skf.com
Sijoittajasuhteet: Marita Björk, 46 31-337 1994, matkapuhelin: 46 705-181994, marita.bjork@skf.comSKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group

SKF logo