SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF Blohm + Voss Industries esittelee Turbulo BlueMon -päästöjenseurantajärjestelmän

 • Tarina

  2014 kesäkuu 03, 16:00 CEST

  SKF Blohm + Voss Industries esittelee ympäristönseurantajärjestelmän, joka kytkee aluksen päästöarvot sen GPS-sijaintitietoihin ja auttaa valvomaan voimassa olevien MARPOL-säännösten noudattamista.


  Göteborg, 3.6.2014: SKF Blohm + Voss Industries julkistaa Turbulo BlueMon -päästöjenseurantajärjestelmän, jolla kaikki tarvittavat alusten päästötiedot on mahdollista kirjata samaan järjestelmään. Lisäksi Turbulo BlueMon kytkee nämä arvot aluksen asematietoihin GPS-signaalien perusteella. Linkki on ensimmäinen laatuaan markkinoilla. Se helpottaa voimassa olevien säännösten noudattamisen seurantaa ja mahdollistaa alusten päästöjen aukottoman tarkastuksen ja todentamisen.

   

  Merikuljetusalan ympäristönsuojelua koskevat määräykset sisältyvät alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (MARPOL 73/78) kuuteen liitteeseen. Turbulo BlueMon pystyy kirjaamaan kaikki aluksen päästöt, jotka on lueteltu raja-arvoineen niitä koskevissa liitteissä.

   

  Merialueet, joilla sovelletaan muita säännöksiä, kuten Yhdysvaltain rannikkovesiä koskevia VGP 2013 (Vessel General Permit) -määräyksiä, on myös tallennettu järjestelmään. GPS-linkin avulla on osoitettavissa, missä ja milloin kulloisetkin päästöt ovat tapahtuneet. Tiedot ovat käytettävissä vähintään 24 kuukautta, joten kaikkien päästörajojen noudattamisen todentaminen jälkikäteen on mahdollista.

   

  GPS-linkki helpottaa myös säännösten noudattamista. Jos alus on matkalla kohti merialuetta, jolla sovelletaan päästöjä koskevia erityismääräyksiä, järjestelmä varoittaa tästä komentosiltaa. Järjestelmä mahdollistaa nykyisten päästöarvojen tarkistamisen uudelleen ja mukauttamisen tarvittaessa erilaisia määräyksiä vastaaviksi. Turbulo BlueMon voi myös ohjata pilssivesipäästöjä järjestelmän oman tyhjennysventtiilin kautta miehistön ohjelmoimien rajojen mukaisesti..

   

  Järjestelmän modulaarirakenne 

  Turbulo BlueMon on rakenteeltaan modulaarinen ja muokattavissa yksilöllisiin tarpeisiin. Järjestelmän vakioasetuksiin kuuluu tietokoneeseen liitettävä keskitetty tiedonkeruulaite. Asiakkaan tarpeista riippuva ohjelmistopaketti voidaan toimittaa kutakin MARPOL-yleissopimuksen liitettä varten seuraamaan sen mukaisia päästöjä. Tarvittaessa SKF Blohm + Voss Industries voi myös toimittaa asiaan kuuluvat tekniset komponentit.

   

  Selkeä käyttöliittymä 

  Kaikki tarpeelliset tiedot voidaan tuoda näkyviin järjestelmän näyttöön nopeaa havainnointia varten. Käyttäjällä on mahdollisuus vaihdella eri näkymien välillä, joiden maantieteellisissä kartoissa näkyy aluksen nykyinen sijainti ja päästövyöhykkeet sekä selkeästi laadittu yleiskatsaus nykyisistä päästöarvoista. Tässä näkymässä ovat päästöarvot, jotka on määrätty MARPOL-yleissopimuksen liitteessä 1 (säännöt öljyn aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä), ja samalla näytöllä näkyy myös graafinen esitys pilssivesijärjestelmästä. Yhteenveto liitteissä 2–6 määrätyistä päästöarvoista on toisessa näkymässä.

   

  Entistä vahvempi meriteollisuuden kumppani 

  Vuoden 2013 alussa SKF osti Blohm + Voss Industries (BVI) -yhtiön, joka on saksalainen meriteollisuuden komponentteja valmistava yritys. Tämän yritysoston myötä SKF haluaa vahvistaa meriteollisuudelle tarjoamaansa tuotevalikoimaa. Lisäksi SKF laajentaa läsnäoloaan markkinoilla BVI:n maailmanlaajuisen myynti- ja huoltokumppanien verkoston avulla. Asiakkaat hyötyvät SKF:n asiantuntemuksesta Knowledge Engineering -yhtiönä yhdistettynä BVI:n laivanrakennusta ja alusten toimintaa koskevaan tietämykseen. Uusi yhdistetty organisaatio on meriteollisuudelle entistä vahvempi kumppani, joka toimittaa keskeisiä osia sekä nopeaa ja luotettavaa palvelua. Se kehittää myös uusia sovelluksia, jotka vastaavat alan jatkuvasti muuttuvan toimiympäristön tuleviin haasteisiin.

   

  www.skf.com/marine

  www.bv-industries.com

   

  Aktiebolaget SKF

   (publ)


  Lisätietoja:

  Lehdistösuhteet:Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

  SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Head of Corporate Communications:
  Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

   

  SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

   

  ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group

  ™ BeyondZero on SKF-konsernin tavaramerkki.

 • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (7.4 MB)

SKF logo