SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF:n Capital Markets Day – laajentaa näkemystä SKF:n liiketoiminnasta

2014 syyskuu 11, 09:00 CEST

Göteborg, 11. syyskuuta 2014: Lontoossa 10.9.2014 järjestetyn SKF Capital Markets Day -tapahtuman tarkoituksena oli laajentaa sijoittajien ja analyytikoiden ymmärtämystä SKF:n liiketoiminnasta. Koko SKF:n ylin johto oli paikalla, samoin kuin suuri joukko liiketoimintayksiköiden johtajia.

SKF:n toimitusjohtaja Tom Johnstone kommentoi päivän kulkua: "Meillä oli erittäin vilkas ja vuorovaikutteinen Capital Markets Day. Käytimme mahdollisuutta syventyä liiketoimintojemme moniin eri osa-alueisiin ja keskityimme erityisesti siihen, miten huolehdimme yhdessä asiakkaittemme kanssa heidän tuotanto-omaisuutensa elinkaaresta. Käytimme myös tilaisuuden tarkastella niitä painopistealueita ja toimia, joiden avulla pyrimme taloudellisiin tavoitteisiimme. Haluan kiittää kaikkia heidän osoittamastaan suuresta mielenkiinnosta SKF:ää kohtaan."

SKF esitti useita esimerkkejä siitä, miten elinkaariajattelu voi hyödyttää sen asiakkaita. Yksi esimerkki liittyy sementtiteollisuuteen, jota edustava asiakas otti loppukäyttäjänä yhteyttä SKF:ään värinäongelman vuoksi. Löydettyään ongelman syyn SKF suunnitteli erityisratkaisun, jonka eräs OEM-toimittaja otti myöhemmin omiin valikoimiinsa. Tämä lisäsi SKF:n liiketoimintaa.

Yksi SKF:n asiakkaista, kaivosalalla toimiva RWE Power, kertoi tapahtuman yhteydessä syyn, joka sai sen valitsemaan SKF:n strategiseksi kumppanikseen, ja miten se on hyötynyt SKF:n ratkaisujen käytöstä. Tekniikan tohtori Bruno van den Heuvel sanoi: "Paitsi erittäin laadukkaat tuotteet, korkea palvelutaso ja erinomainen toimitusvalmius, SKF:llä on myös perusteellinen tietämys laakerijärjestelmistä. Lisäksi se tuntee laitteistomme asettamat vaatimukset sekä toimintaolosuhteittemme erityispiirteet."

Palveluidensa ja ratkaisuliiketoimintojensa laajentamista sekä luonnollisen kasvun että yritysostojen avulla koskevan strategiansa mukaisesti SKF ilmoitti ostaneensa kaksi yritystä. Ne ovat ruotsalainen linjaustekniikan ratkaisuja tarjoava yhtiö GLOi ja kanadalainen Hofmann Engineering North America, joka on erikoistunut asiakaskohtaisiin suunnittelupalveluihin.

Lisäksi esiteltiin SKF:n laajentunutta tarjontaa uusiutuvien energiamuotojen markkinoilla ja erityisesti tuulienergian alueella. SKF on näillä markkinoilla suunnannäyttäjä kehittämällä SKF WindCon -kunnonvalvontajärjestelmiä, SKF Nautilus -pääakselilaakereita ja SKF Wind Industry Quality Standard -laatustandardin, joka takaa yhteisten standardien käytön sekä tärkeiden osien jäljitettävyyden. SKF tukee myös laajenevia tuulivoiman jälkimarkkinoita toimittamalla varaosia. Näillä markkinoilla se onkin saavuttanut vankan aseman. Voiteluliiketoimintojen painopisteessä ovat automaattijärjestelmät, joilla on potentiaalisesti merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja liiketoimintoihin. Automaattiset voitelujärjestelmät käyttävät 30 % vähemmän rasvaa kuin manuaaliset järjestelmät, ja koska toistaiseksi vain noin 20 % kaikista voitelupisteistä on automaattisia, nämä järjestelmät merkitsevät huomattavia ympäristöetuja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

SKF:n liiketoimintojen hyvää kehitystä Aasiassa analysoitiin tarkastelemalla erityisesti Kiinaa, missä SKF laajentaa omaa vahvaa valikoimaansa ja vahvistaa johtoasemiaan valikoiduissa markkinasegmenteissä. SKF:n muiden tuotemerkkien suotuisaa kehitystä tarkasteltiin niiden voimakkaan kasvun ja laajenevan globaalin kattavuuden kannalta.

Viimevuotisen Capital Markets Day -tapahtumassa tuotiin esille autoteollisuuden asiakkailta tulevien tilausten voimakas lisääntyminen. Toimitukset moniin niistä ovat nyt alkaneet. Päivän aikana lausuntojaan esittivät monet asiakkaat, kuten Volvo Cars, Geely, Great Wall, Dongfeng ja Hyundai. SKF on saanut aikaan joukon strategisia kumppanuussopimuksia autoalaa edustavien yritysten kanssa. Yksi esimerkeistä on kiinalainen Great Wall. Tämä kumppanuus antaa SKF:lle mahdollisuuden ensisijaisena toimittajana osallistua hyvin varhaisessa vaiheessa asiakkaan tuotekehitystyöhön. Tämä merkitsee SKF:lle uusia mahdollisuuksia tehdä pitkäaikaisia liiketoimintasopimuksia uusilla toiminta-alueilla.

SKF vahvisti pitkä aikavälin tavoitteensa ja esitteli keinojaan, joiden avulla yhtiö voi saavuttaa 15 %:n käyttökatetavoitteensa. Se kertoi myös, miten suunnitelman mukainen 27 %:n käyttöpääomatavoite saavutetaan vuoteen 2017 mennessä. Tämä vapauttaisi pääomaa noin 3 miljardin Ruotsin kruunun arvosta.

SKF:n ohjelmasta, jonka päämääränä on vuotuisten kustannusten alentaminen 3 miljardilla Ruotsin kruunulla vuoden 2015 loppuun mennessä, keskusteltiin, ja esimerkkejä saavutetuista kustannussäästöistä esiteltiin. Esimerkiksi hankintakustannuksissa on saavutettu huomattavia säästöjä keskittämällä ostotoimintoja, vähentämällä toimittajien määrää ja soveltamalla kehittyneitä ostokäytäntöjä kuten strategista hankintaa ja integroituja kustannusten supistamisohjelmia. Suorien materiaalitoimittajien määrä on supistunut 6 000:sta vuonna 2012 noin 4 000:een vuonna 2014. Tavoitteena vuodelle 2016 on noin 2000 toimittajaa. Samalla kerrottiin, miten voiteluaineiden kokonaiskustannukset saatiin alenemaan 15 % ja muovi- sekä kartonkipakkausten kustannukset alenivat 10 %.

Näyttely
SKF:n tuntemuksen parantamiseksi päivän aikana oli käytettävissä useita näyttelyalueita. Päähuomio oli SKF:n mahdollisuuksissa optimoida tuotanto-omaisuuden tehokkuutta. Tässä näyttelyn osassa esiteltiin suuri valikoima kunnonvalvontaratkaisuja, mukaan lukien SKF:n online- ja offline-työkalut, etävalvonnan Remote Diagnostic Services ja viimeisimmät uutuudet liikkuvista sovelluksista. Näyttelyn kohokohtiin kuului SKF:n uusin tekninen läpimurto SKF Insight®. Tuulienergiaan liittyvät tuotteet ja ratkaisut sekä voitelujärjestelmä- ja autoalan jälkimarkkinaratkaisut kuuluivat myös käsiteltyihin asioihin.

Koko päivän kulku on videoitu ja tallenne on nähtävissä SKF:n sivustolla.

Aktiebolaget SKF
(publ)


Lisätietoja:
Media Hotline: +46 31 337 24 00
Lehdistöpaketti Theo Kjellberg, +46 31 337 6576; +46 725 776 576; theo.kjellberg@skf.com
Sijoittajasuhteet: Marita Björk, +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.comSKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group

SKF logo