SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Tehoa tulevaisuuteen

2015 helmikuu 04, 09:05 CEST

Göteborg, 3.2.2015: Yli 100 vuotta sitten Sven Wingvist keksi pallomaisen kuulalaakerin ja perusti SKF:n. Siitä lähtien SKF:n tehtävänä on ollut auttaa vähentämään kitkaa eri applikaatioissa. Samalla liiketoimintamme on kasvanut nopeasti ja saavuttanut toimialallaan globaalin johtoaseman. Nykyisin meillä on toimintaa 130 maassa eri puolilla maailmaa, meillä työskentelee noin 48 000 ihmistä ja vuotuinen liikevaihtomme on 6,7 miljardia Ruotsin kruunua. Kaikki tämä johtuu etenki keskittymisestämme tehon kasvattamiseen liittyviin innovaatioihin: tuotteidemme ja palveluittemme kehittämiseen, kehittymismahdollisuuksien antamiseen henkilöstöllemme ja jatkuvaan itsemme haastamiseen.


Liikearvomme kaikilla toiminta-alueilla perustuu siihen, että pidämme koneiden akselit pyörimässä ja laitteet toimintakunnossa niiden koko odotetun käyttöiän ajan. Me SKF:ssä jatkamme aina tuotteiden ja ratkaisujen hienosäätöä asiakkaille tarjoamamme lisäarvon parantamiseksi ja tuotteidemme kilpailukyvyn parantamiseksi. Tämä keskittyminen täydellisten ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen auttaa meitä tekemään koneista luotettavampia ja energiatehokkaampia sekä vähentämään samalla niiden omistamisen kokonaiskustannuksia asiakkaillemme. Meidän on kuitenkin tärkeää myös keskittyä yhdessä asiakkaittemme kanssa kaluston elinkaaren hallintaan heti suunnittelun alkuvaiheista aina kunnostuspalveluihin ja lopulta laitteiden korvaamiseen uusilla. Siksi pidämme kaikessa liiketoiminnassamme tärkeänä tavoitteena auttaa asiakkaitamme sekä koneiden asennuksen että niiden käyttövaiheen aikana.


Juuri tämä kaluston elinkaaren hallintaan keskittyminen onkin johtanut joihinkin kaikkein mullistavimmista tuoteuutuuksistamme. Yli 30 vuotta sitten teimme esimerkiksi historiaa kehittämällä menetelmän laakerin pinnanalaisen materiaalin väsymisen laskemiseksi, josta tuli lopulta koko toimialan soveltama ISO-standardi. Ajan kuluessa olemme oppineet jatkuvasti lisää laakerien rikkoutumisen syistä, ja tätä tietämystä ja teknistä kokemusta olemme käyttäneet kehittääksemme edelleen tätä merkittävää mallia. Kehitystyömme tuloksia esitellään Hannover Messe 2015 -tapahtumassa, maailman johtavilla teollisuustekniikkamessuilla. Tekniikan jatkuvan parantamisen idea, josta kehitystyömme on osoituksena, käy ilmi kaikesta tässä raportissa kerrotusta.


Teknologian kehityksen nopeutuessa jatkuvasti koko teknisen suunnittelun maailmassa ja sen ulkopuolella on ensiarvoista, että teknologiateollisuus, SKF mukaan lukien, ottavat huomioon sen vaikutukset tuotteissaan, palveluissaan ja tavassaan harjoittaa liiketoimintaa sekä myös sen vaikutukset asiakkaisiinsa joka tasolla, tehtaissa, koneissa ja työntekijöissä.


Kaikki SKF:n uudet tuotteita ja palveluita kehittävät projektit perustuvat useisiin merkittäviin tekijöihin. Niitä ovat laaja, useiden vuosien kuluessa kerätty kokemus, sitoutunut ja hyvin koulutettu työvoima, jonka osaaminen edustaa alan huippua, ja erityinen tietoisuus siitä, missä ja miten uutta tuotetta on tarkoitus käyttää.


Ennakoivan ajattelun kulttuuri, josta olemme ylpeitä, on olennainen edellytys markkinajohtajan asemanne säilymiselle. Tämä koskee erityisesti teknistä suunnittelua, jossa yksi uraauurtava idea voi mullistaa kokonaiset tuotemarkkinat. Toimialan trendien tunnistaminen ja niiden edelläkävijänä pysyminen on yhtä tärkeä menestyksen edellytys kuin mikä tahansa muu tekijä. Siksi olemme laatineet tämän raportin kuvaamaan visiotamme omaan toimialamme tulevaisuudesta.


Miksi siis tämä raportti? Olemme hyödyntäneet vuosien kokemustamme tarkan kuvan laatimiseksi tuotannon ja tehdasteollisuuden alueista, joiden arvelemme muuttuvan perusteellisesti lähitulevaisuudessa. Olemme myös kutsuneet mukaan yhteiseen ponnistukseen valikoidun joukon akateemisia ja puolueettomia asiantuntijoita, jotka ovat käyttäneet omaa erityisosaamistaan laatimalla käyttöömme useita kiinnostavia artikkeleita.


Tämän raportin myötä lukijamme saavat lisätietoa kolmelta eniten kiinnostusta herättävältä alueelta, joiden merkityksen ennustamme kasvavan ja nousevan entistä määräävämpään asemaan toimialan päivittäisessä kehityksessä. Näitä aiheita ovat: Tehtaan kehittyminen, älykkään konesuunnittelun tulevaisuus ja Knowledge Engineering -periaatteen voima.


Tehtaan kehittyminen on teknisen suunnittelun piirissä yleinen keskustelunaihe. Olemme jo, vaikkakin varsin pienessä mittakaavassa, alkaneet nähdä tehtaan prosesseissa tekniikan kehityksen vaikutuksia, jotka ilmenevät esimerkiksi älykkäiden laitteiden käytön yleistymisenä. Tässä luvussa tarkastellaan tulevaisuuden tehdasta ja erityisesti sen rakennetta, tehtäviä ja sitä käynnissä pitävän teknologian toimintatapaa.


Älykkään teknologian käytössä Internet of Things (esineiden internet) on mahdollisesti yksi suurimmista muutoksista, joita tehtaassa tapahtuu sitten koneiden automaattisen ohjauksen käyttöönoton. Siksi raportin toisessa luvussa tarkastelemme syvemmin koneiden älykästä suunnittelua, Internet of Things -käsitettä ja uusia konsepteja kuten Industry 4,0.


Viimeisenä mutta ei suinkaan vähäisimpänä käsittelemme raportin kolmannessa luvussa niitä vaikutuksia, joita tietotekniikan lisääntyvällä käytöllä ja sen tuloksena saadulla tiedolla on teknologiayrityksiin ja niiden työntekijöihin. Siinä tarkastellaan myös jatkuvasti muuttuvan toimialan kehityksessä mukana pysymisen edellyttämää innovointitarvetta paneutumalla tapoihin hyödyntää ja toimittaa lisäarvoa.


SKF pysyy innovaatioiden alalla markkinajohtajana luomalla ympäristöä, joka kannustaa aktiivisesti parannuksiin ja kehitykseen ja käyttämällä tätä varten suunniteltuja johtamismenettelyjä ja analyysejä. Jatkamalla teollisen toiminnan ja kehityksen tukemista SKF osoittaa uskoa kykyynsä tuoda tehoa tulevaisuuteen ja vauhdittaa seuraavaa teollisuuden vallankumousta.


BIO


Bernd Stephan on konsernin teknologian kehittämisestä vastaava Senior Vice President Hän on tullut SKF:n palvelukseen vuonna 1994 ja hänellä on lähes 15 vuoden kokemus liiketoimintayksiköiden johtamisesta sekä SKF:n teollisuuden että autotekniikan liiketoiminnoissa. Viimeksi hän on johtanut konsernin uusiutuvien energiamuotojen liiketoimintayksikköä. Bernd on kokenut tekninen suunnittelija ja teollisen tuotantoprosessin kehittäjä, joka on suorittanut Essenin yliopistossa tutkinnon mekaanisessa suunnittelussa.


Bernd Stephan, Senior Vice President, SKF-konsernin teknologian kehittäminen

Aktiebolaget SKF
(publ)


SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2013 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 63 597 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 48 401 työntekijää. www.skf.com


® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group

™ BeyondZero on SKF-konsernin tavaramerkki.

SKF logo