SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF:n vuosineljänneskatsaus Q1 2015

2015 huhtikuu 17, 08:00 CEST

Alrik Danielson, toimitusjohtaja
"Kysyntä vastasi odotuksiamme. ja liikevaihtomme kasvoi paikallisissa valuutoissa mitattuna 1,4 %. Kaikkien kolmen liiketoiminta-alueemme paikallisissa valuutoissa mitattu myynti kasvoi. Maantieteellisesti katsoen Aasia kasvoi edelleen hyvin Euroopan ja Latinalaisen Amerikan seuraamina, jotka pysyivät suurin piirtein ennallaan. Pohjois-Amerikassa liikevaihtomme supistui hieman joidenkin keskeisten toimialojemme laantuneen toimeliaisuuden vuoksi. Toimintojen kassavirta oli vahva, vaikka kasvatimme kausivaihtelujen vuoksi jonkin verran käyttöpääomaa vuosineljänneksen aikana.
Yksi keskeisistä tehtävistä on ollut aiemmin ilmoitetun rakenneuudistusohjelman
täytäntöönpano, ja olen iloinen voidessani todeta sen edistyneen hyvin. Tähän mennessä siitä on toteutettu noin 40 %.
Innovointiin keskittyminen jatkuu koko organisaatiossa, ja olemme julkistaneet useita tuoteuutuuksia, jotka auttavat asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan ja supistamaan energiankulutustaan. Olemme esimerkiksi esitelleet uuden, laakerien käyttöiän seurantaa koskevan järjestelmän. Sen avulla asiakkaat voivat paljon entistä paremmin seurata käyttöolosuhteita ennakoidessaan koneissaan käyttämiensä SKF:n laakereiden käyttöikää.
Yleisnäkymiä leimaa edelleen jatkuva epävarmuus. Vuosineljännes- ja vuositasolla kysyntä pysynee koko konsernin osalta jokseenkin ennallaan.
Olen myös iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi konserniin uuden varatoimitusjohtajan ja talousjohtajan Christian Johanssonin."’


Key figures
Q1 2015Q1 2014
Liikevaihto, milj. SEK19 45416 734
Liikevoitto, milj. SEK1 7212 024
Käyttökate, %8,812,1
Kertaluonteiset erät (- kulut, + tuotot)-655117
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. SEK2 3761 907
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, %12,211,4
Voitto ennen veroja, milj. SEK1 5921 787
Tilikauden voitto, milj. SEK1 1651 275
Osakekohtainen tulos, SEK2,462,72

Kertaluonteisiin eriin Q1 2015 kuuluu -535 milj. SEK meneillään olevan kustannusten supistamisohjelman kustannuksia, ja loput ovat omaisuuden alaskirjauksia.

31.3.201531.12.201431.3.2014
Nettokäyttöpääoma, % vuotuisesta liikevaihdosta32,130,632,8
ROCE 12 kuukauden jaksolta, %12,613,98,4
Nettovelka/oma pääoma, %122,2126,6117,6
Nettovelka/EBITDA, %3,23,04,2


Liikevaihdon muutos vuositasolla, %LuontainenRakenteellinenValuuttaYhteensä
Q1 20151,4014,916,3


Luontainen liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa, alueittain vuositasolla, %:EurooppaPohjois-AmerikkaLatinalainen AmerikkaAasiaLähi-itä ja Afrikka
Q1 20151,0-2,40,45,614,2

Vuoden 2015 toisen neljänneksen näkymät

Kysyntä vuoden 2014 toiseen neljännekseen verrattuna
SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän odotetaan pysyvän koko konsernin ja Euroopan osalta suurin piirtein ennallaan. Aasiassa kysynnän odotetaan kasvavan, ja Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa odotetaan hienoista laskua. Liiketoiminta-alueista sekä Industrial Market että Automotive Market pysynevät jokseenkin ennallaan ja Specialty Business kasvanee hieman.

Kysyntä vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna
SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän uskotaan pysyvän suurin piirtein ennallaan sekä konsernin, Euroopan että Pohjois-Amerikan osalta. Aasiassa kysynnän odotetaan kasvavan ja Latinalaisessa Amerikassa hieman laskevan. Liiketoiminta-alueista sekä Industrial Market että Automotive Market pysynevät jokseenkin ennallaan ja Specialty Business kasvanee hieman.

Tuotanto
Tuotannon odotetaan pysyvän sekä vuositasolla että ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna suurin piirtein muuttumattomana.

Göteborg, 17. huhtikuuta 2015

Aktiebolaget SKF
(publ)

Puhelinkonferenssi pidetään 17. huhtikuuta klo 09.00 (CET), 08.00 (UK):
SE: +46 8 5033 6538
UK: +44 20 3427 1902
USA: +1 212 444 0895

Kaikki tiedot SKF:n tuloksesta ensimmäiseltä neljännekseltä 2015 ovat saatavana sijoittajasuhteiden verkkosivulla.investors.skf.com/quarterlyreporting

AB SKF on velvollinen julkistamaan tässä annetut tiedot osakemarkkinalain ja/tai kaupankäyntiä rahoitusvälineillä koskevan lain nojalla. Tiedot on toimitettu julkaistaviksi 17.4.2015 noin kello 08.00.

Lataa lehdistöpaketti

Koko kertomus pdf-muodossa (361 KB)

SKF logo