SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

SKF:n yhdeksän kuukauden katsaus 2015

2015 lokakuu 16, 12:00 CEST

Göteborg, 16. lokakuuta 2015:

Alrik Danielson, toimitusjohtaja:

"Heinäkuussa ennakoimamme kysynnän hiipuminen markkinoilla toteutui ja paheni vuosineljänneksen aikana varsinkin Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Tämän vuoksi liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski 5%. Tuotantomäärät pienenivät vuosineljänneksen aikana ja varastojen määrä pysyi hallinnassa. Myynnin määrän pieneneminen heikensi taloudellista tulosta.

Sopimukseen on päästy lähes kaikkien kustannusten supistamisohjelmaamme kuuluvien 1 500 toimistotyöntekijän kanssa. Nykyisessä markkinatilanteessa nämä toimet eivät yksinään kuitenkaan riitä, ja jatkamme kustannusten vähentämistä koko konsernissa.

Euroopassa kysyntä kasvoi rautatiealalla, mutta heikkeni merkittävästi sekä energia- että metalliteollisuudessa. Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa yleinen kysyntä teollisuudessa supistui huomattavasti lukuun ottamatta Aasian energiasektoria, joka kasvoi voimakkaasti.

Yleisen markkinakehityksen mukaisesti Automotive-liiketoimintomme kasvoivat Euroopassa mutta eivät Pohjois-Amerikassa.

Automotive-markkinoiden kannattavuuden parantamisohjelma etenee, ja tarkempia tietoja tästä annetaan tulevan Capital Markets Day -tapahtumamme yhteydessä.

Jatkoimme luopumista ydintoimintaamme kuulumattomista liiketoiminnoista myymällä Technologies -yhtiön. Myyntituotto käytetään taseemme vahvistamiseen ja investointeihin ydintoimintoihimme.

Neljännen vuosineljänneksen alkaessa odotamme makrotalouden epävarmuuden jatkuvan ja samalla neljännen neljänneksen kysynnän heikkenevän hieman vuosineljännestasolla ja heikkenevän edellisvuoteen verrattuna. Vastaavasti mukautamme myös tuotantomääriämme."

Avainlukuja, milj. SEKQ3 2015Q3 2014YTD 2015YTD 2014
Nettoliikevaihto18 36717 78757 78252 476
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä1 9762 0926 9296 214
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä, %10,811,812,011,8
Kertaluonteiset erät liikevoitosta-151-19-1 000-21
Liikevoitto1 8252 0735 9296 193
Käyttökate, %9,911,710,311,8
Voitto ennen veroja ilman liiketoimintojen ja rahoituksen kertaluonteisia eriä1 6291 8466 2315 496
Voitto ennen veroja1 3481 8275 1815 375
Nettokassavirta investointien jälkeen ennen rahoituseriä1 8081 4764 45011
Avainlukuja30.9.
2015
30.6.
2015
30.9.
2014
Nettokäyttöpääoma, % vuotuisesta liikevaihdosta29,730,932,4
ROCE 12 kuukauden jaksolta, %11,912,68,5
Nettovelka / oma pääoma, %114,2113,4132,5
Nettovelka/EBITDA2,92,84,5
Liikevaihdon muutos vuositasolla, %LuontainenRakenteellinenValuuttaYhteensä
Q3 2015-4,7-0,88,83,3
YTD-1,8-0,312,210,1
Luontainen liikevaihdon muutos paikallisissa
valuutoissa, alueittain vuositasolla, %:
EurooppaPohjois-
Amerikka
Latinalainen
Amerikka
AasiaLähi-itä
ja Afrikka
Q3 2015-0,7-10,80,9-7,812,2
YTD0,4-6,41,1-2,514,0

Vuoden 2015 neljännen neljänneksen näkymät

Kysyntä verrattuna vuoden 2014 viimeiseen neljännekseen
SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän uskotaan heikkenevän konsernin tasolla, kun taas Automotive Market -liiketoimintojen odotetaan pysyvän suurin piirtein ennallaan. Specialty Business -liiketoimintojen odotetaan supistuvan hieman ja Industrial Market liiketoimintojen kysynnän odotetaan supistuvan. Markkinakohtaisen kysynnän odotetaan pysyvän suurin piirtein ennallaan Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja supistuvan huomattavasti Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Kysyntä verrattuna vuoden 2015 kolmanteen neljännekseen
SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän odotetaan konsernitasolla supistuvan hieman, kun Industrial Market- ja Automotive Market -liiketoimintojen odotetaan supistuvan hieman kun taas Specialty Business -liiketoimintojen odotetaan pysyvän jokseenkin ennallaan. Markkinakohtaisen kysynnän odotetaan pysyvän suurin piirtein ennallaan Euroopassa ja supistuvan hieman Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa.

Puhelinkonferenssi pidetään 16.10.2015kello 14.00 (CEST):

SE: +46 8 5033 6538 
UK: +44 20 3427 1912 
USA: +1 212 444 0896

Kaikki tiedot SKF:n yhdeksän kuukauden katsauksesta 2015 ovat saatavana sijoittajasuhteiden verkkosivulla. investors.skf.com/quarterlyreporting

Aktiebolaget SKF
(publ)

AB SKF on velvollinen julkistamaan tässä annetut tiedot osakemarkkinalain ja/tai kaupankäyntiä rahoitusvälineillä koskevan lain nojalla. Tiedot on toimitettu julkaistaviksi 16.10.2015 kello 12.00.

Lisätietoja:
MEDIA HOTLINE: +46 31 337 2400

LEHDISTÖ: Theo Kjellberg, johtaja, Lehdistösuhteet,
puh. +46 31 337 6576, matkapuhelin: +46 72 577 6576, sähköposti: theo.kjellberg@skf.com

SIJOITTAJASUHTEET: Patrik Stenberg, sijoittajasuhteiden päällikkö
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104; +46 705-472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 70 975 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sillä oli 48 593 työntekijää. www.skf.com 

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group

Lataa lehdistöpaketti

Koko kertomus pdf-muodossa (288 KB)

SKF logo