SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Edistämme vihreää vallankumousta

 • Tarina

  2016 lokakuu 03, 10:00 CEST

  Nyt pölyn laskeuduttua Pariisissa vuoden 2015 lopulla pidetyn COP21-kokouksen jälkeen on tullut aika kääriä hihat ja pohtia jatkotoimia, sanoo SKF:n Rob Jenkinson, Director, Corporate Sustainability, kertoessaan kestävää kehitystä koskevista henkilökohtaisista näkemyksistään ja COP21-kokouksen vaikutuksista teollisuuteen

  Kun poliitikot, diplomaatit ja korkea-arvoiset päättäjät ovat antaneet lupauksensa ja sitoumuksensa sekä asettaneet haastavat tavoitteet, teollisuuden tehtäväksi jää raaka työ monien näistä sitoumuksista toteuttamiseksi käytännössä, alkaen energiatehokkuuden parantamisesta aina vähähiilisiin teknologiainvestointeihin.

  Teollisuudella on merkittävä rooli hiiliperustaisen maailmamme muuttamisessa energian tuhlaajasta maailmaksi, joka tuottaa energiaa ilman kasvihuonekaasuja ja joka käyttää sitä paljon entistä tehokkaammin.

  Tämä edellyttää investointeja ja sitoutumista, ja innovaatiot vauhdittavat sekä uusien että vakiintuneiden teknologioiden kasvua. Muutos kattaa kaiken järjestelmistä – kuten uusiutuvista energianlähteistä ja sähköajoneuvoista – ruohonjuuritason toiminnallisiin muutoksiin entistä tehokkaampina pumppuina ja moottoreina ja tehostuneena kunnossapitona ja käyttövarmuutena. Insinööreinä rakastamme haasteita, joten paikkamme on muutoksen etulinjassa.

  Tämä ei tarkoita julkishallinnon osuuden vähättelyä. Pariisin kokous oli huomattava virstanpylväs sikäli, että niin moni maa pääsi sopimukseen ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta alle kahteen celsiusasteeseen. Nyt kun sopimus on tehty, hallitusten on säädettävä järkevät ja haastavat lait asianmukaisine kannustimineen ja rangaistuksineen tukemaan hiilidioksidipäästöjen supistamista.

  Lainsäädäntö on keskeinen kestävän kehityksen vauhdittaja. Euroopan autoteollisuus esimerkiksi on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä pääasiassa tiukentuneen lainsäädännön vuoksi. Samalla tavoin aurinko- ja tuulienergian syöttötariffien myötä tarjotut kannustimet ja jatkuvasti tiukentuva päästöjä koskeva lainsäädäntö olivat myös keskeisessä asemassa kestävän kehityksen edistämisessä.

  Vaikka Pariisin kokous olikin yleisesti katsoen menestys, kaikessa se ei onnistunut: sopimuksista olisi voitu tehdä oikeudellisesti sitovia ja niissä olisi voitu tehdä paljon enemmän globaalien päästökauppamarkkinoiden luomiseksi.

  Uskon, että maailmanlaajuisesti yhtenäisen hiilidioksidipäästökaupan luominen on tulevaisuudessa välttämätön – ja etäinen mahdollisuus. Toistaiseksi meillä on vain erillisiä ja huonosti toimivia alueellisia päästöhinnoittelujärjestelmiä. Niiden korjaaminen ja liittäminen yhteen auttaisi varmistamaan, että kaikki voivat kilpailla samoin ehdoin ja nopeuttaa muutoksen toteuttamista. Tehokas ja riittävän kattava hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu mahdollistaisi monia asioita – mukaan lukien hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin, mikä hidastaisi ilmastonmuutosta.

  Käytännössä ilmastonmuutokseen ei ole olemassa yhtä ratkaisua, joten meidän on työskenneltävä samanaikaisesti monella eri rintamalla.

  Sopiminen massiivisista päästörajoituksista Pariisin kokouksen tapaan voi tuntua teollisuuden näkökulmasta painajaismaiselta. Todellisuudessa se on mahdollisuus, jota riskit varjostavat, mutta joka edellyttää perusteellista ajattelutavan muutosta.

  Ajatelkaa suuria säästöjä, joita energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönotto voi tuoda mukanaan, tai liikevaihdon kasvua yrityksissä, jotka ovat ymmärtäneet tämän – esimerkkinä Tesla.

  Ilmastonmuutoksen kannalta yritystyyppejä on periaatteessa neljä: jotkut eivät tee eivätkä sano mitään – tosin tämä tyyppi on suuryritysten joukossa nopeasti häviämässä; toiset sanovat jotain, mutta tekevät hyvin vähän – tämä voi toimia PR-temppuna lyhyellä aikavälillä, mutta tulee pitkällä aikavälillä kalliiksi; jotkut yritykset sitoutuvat aidosti hiilipäästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen, mutta rajoittavat tämän omiin toimintoihinsa; neljäs tyyppi ulottaa kestävän kehityksen tavoitteensa koskemaan toimintaa myös oman organisaationsa ulkopuolella.

  SKF tekee kaikkensa kuuluakseen tähän neljänteen yritystyyppiin. BeyondZero-strategiamme avulla edistämme ja viestitämme kaikkia erilaisia aloitteita sen saavuttamiseksi. BeyondZero merkitsee mahdollisuutta supistaa päästöjä ja kustannuksia sekä omissa toiminnoissamme että toimittajiemme, logistiikkamme jne. toiminnoissa. Samalla tarjoamme asiakkaillemme aina innovatiivisempia ratkaisuja, jotka auttavat heitä (ja yhteiskuntaa) pääsemään samoihin päämääriin. Työskentelemme esimerkiksi yhdessä toimittajiemme kanssa energiatehokkuuden tehostamiseksi tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen paitsi suorissa toiminnossamme myös koko arvoketjussa.

  Omissa toiminnoissamme keskitymme tinkimättä energiatehokkuuteen: vuosina 2006–2014 olemme vähentäneet energian kokonaiskulutusta 16 % samalla, kun liiketoimintamme on kasvanut yli 34 %. Ja kyllä, tämä on osa BeyondZero-sitoumustamme jalanjälkemme pienentämiseksi, mutta samalla olemme säästäneet vuosittain 200 miljoonaa Ruotsin kruunua. Tämä on todellinen esimerkki sen myytin kumoamiseksi, että kestävän kehityksen edistäminen merkitsee väistämättä kustannusten nousua.

  Lopullinen tavoite on tietysti luopuminen kokonaan fossiilisista polttoaineista, etenkin hiilestä, ja siirtyminen vähähiiliseen talouteen, jossa vähähiiliset energianlähteet ja uusiutuva energia vähitellen korvaavat muut energianlähteet. Siihen kuluu aikaa – vähintään 20–30 vuotta – mutta meidän on aloitettava muutos nyt ja toteutettava vähennykset, jotka ovat tarpeen lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Voimme tehdä tämän lisäämällä nopeasti tehokkuutta energiankäytössämme teollisuudessa ja yhteiskunnassa. Tämä on jo mahdollista monin tavoin.

  Taajuusmuuttajat voivat vähentää moottorin energiankulutusta noin 30 %. Vielä 15–20 vuotta sitten taajuusmuuttajat olivat luksusta. Nyt niitä käytetään laajasti ja ne pienentävät energiakustannuksia monilla teollisuustuotannon aloilla. Yritykset, jotka ovat siirtyneet käyttämään taajuusmuuttajia, maksavat vähemmän energiastaan ja ovat valmiimpia tiukkenevaan lainsäädäntöön.

  Toinen esimerkki olisi vakiokuulalaakereiden vaihtaminen vastaaviin energiatehokkaisiin E2 -kuulalaakereihin. Syy on yksinkertainen: kitka. E2-laakerit on suunniteltu vähentämään kitkaa samalla, kun niiden käyttöikä on pitkä ja laakerivikoja esiintyy 30 % vähemmän. Kun tämä laajennetaan koskemaan koko teollisuudenalaa, sähkönkulutus pienenee. Kun paljon tällaisia ensi näkemältä pieniä toimenpiteitä toteutetaan yhdessä, loppuvaikutus voi olla hyvin suuri.

  Valmistava teollisuus on tällaisten käytännön muutosten toteuttamisen ja mahdollistamisen kannalta avainasemassa. Jos muutos halutaan toteuttaa riittävän laajasti ja nopeasti, teollisuuden on ymmärrettävä muutosten arvo ja tunnistettava toimettomuuden riskit. Jos yritykset haluavat olla osa muutosta ja hyötyä siitä kärsimisen sijaan, niiden on toimittava nyt.

  * Jotta SKF-tuotteet, palvelut ja ratkaisut voidaan hyväksyä BeyondZero-tuotevalikoimaan, niiden on osoitettava tuottavansa asiakkaille merkittäviä ympäristöhyötyjä aiheuttamatta kuitenkaan merkittäviä ympäristöhaittoja tuotteen elinkaaren muissa vaiheissa.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  Lisätietoja:
  Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli 75 997 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sillä oli 46 635 työntekijää. www.skf.com

 • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (34.6 MB)

SKF logo