SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF:n tilinpäätösraportti 2015

2016 helmikuu 02, 13:00 CET

Göteborg, 2.2.2016:

Alrik Danielson, President and CEO:

"Viimeisen vuosineljänneksen aikana asiakkaiden kysyntä kehittyi odotustemme mukaisesti lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa, missä tuloksemme heikkeni ennakoitua jyrkemmin sekä kysynnän supistumisen että toimitusketjun varastojen purkamisen vuoksi. Myynti paikallisessa valuutassa laski 5 %, mikä johtui pääasiassa Industrial Market -liiketoimintalohkon myynnin supistumisesta, mitä myynnin kasvu Automotive Market -liiketoiminnoissa ei riittänyt tasoittamaan.

Vaikeissa markkinaolosuhteissa kohdistimme vuoden mittaan paljon huomiota taseemme vahvistamiseen ja organisaatiorakenteemme sekä työtapojemme kehittämiseen.

Siksi minulla on ilo ilmoittaa yhtiömme kassavirran jatkumisesta vahvana, nettokäyttöpääoman supistumisesta ja nettovelan pienenemisestä.

Vuoden aikana toteutetut rakenteelliset muutokset ovat virtaviivaistaneet toimintaamme ja voimme nyt keskittyä entistä paremmin tukemaan ydintoimintojamme: laakereita ja ratkaisuja, jotka parantavat pyöriviä akseleita käyttävien koneiden tehokkuutta. Kustannusten supistamisohjelmamme on toteutettu aikataulussa, ja se koskee 2 100 työntekijää. Lisäksi olemme vähentäneet tilapäisen ja vuokratyövoimamme määrää noin 400:lla. Toiminnoista aiheutuvien kustannusten supistaminen jatkuu koko konsernissa, ja samalla jatkamme pyrkimyksiämme karsia muita kuin ydintoimintojamme.

Odotustemme mukainen markkinatilanne sekä kilpailuympäristö ja niitä vastaava yhtiön rakenteen muuttaminen huomioon ottaen olemme mukauttaneet konsernin taloudellisia tavoitteita. Uusiksi tavoitteiksi suhdannejakson ajaksi on asetettu myynnin luontainen viiden prosentin kasvu paikallisissa valuutoissa mitattuna ja IFRS:n periaatteiden mukaisesti kirjattu 12 prosentin käyttökate. Pääomien osalta olemme vahvistaneet ponnistuksiamme käyttöpääoman hallitsemiseksi tehokkaasti, ja uutena tavoitteena on supistaa nettokäyttöpääoman osuus liikevaihdosta 25 prosenttiin. Sijoitetun pääoman tuottotavoite (ROCE) on asetettu 16 prosenttiin käyttökatetavoitteen mukaisesti. Nettovelan ja pääoman suhteen 80 prosentin tavoitteemme pysyy ennallaan. Vaikka edessämme on entistä enemmän kovaa työtä, uskon, että nämä tavoitteet voidaan saavuttaa.

Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen alkaessa odotamme makrotalouden epävarmuuden jatkuvan. Siksi ennakoimme kysynnän pysyvän vuosineljännestasolla suurin piirtein ennallaan mutta laskevan hieman vuositasolla.

Markkinat, joilla toimimme, ovat edelleen haastavia, mutta olen vakuuttunut siitä, että toteuttamamme rakenteelliset muutokset ja entistä selkeämpi keskittymisemme asiakassovelluksiin auttavat meitä."

Key figures, SEKmQ4 2015Q4 201420152014
Nettoliikevaihto18 21518 49975 99770 975
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä1 7262 0788 6558 291
Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä, %9,511,211,411,7
Kertaluonteiset erät liikevoitosta-687-470-1 687-490
Liikevoitto1 0391 6086 9687 801
Käyttökate, %5,78,79,211,0
Voitto ennen veroja ilman liiketoimintojen ja rahoituksen kertaluonteisia eriä, 1 6261 7637 8577 258
Voitto ennen veroja6531 2935 8346 668
Nettokassavirta investointien jälkeen ennen rahoituseriä1 9662 1266 4162 137
Liikevaihdon muutos vuositasolla, %LuontainenRakenteellinenValuuttaYhteensä
Q4 2015-5,2-1,04,7-1,5
Koko vuosi-2,6-0,510,27,1
Luontainen liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa, alueittain vuositasolla, %:EurooppaPohjois-AmerikkaLatinalainen AmerikkaAasiaLähi-itä ja Afrikka
Q4 20150,3-12,7-0,5-8,710,8
Koko vuosi0,4-8,10,5-4,213,2

Ehdotus osingonjaoksi
Hallitus ehdottaa vuosikokoukselle, että, osinkoa jaettaisiin 5,50 SEK osakkeelta.


Vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen näkymät

Kysyntä verrattuna vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen
SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän odotetaan jäävän konsernissa hieman edellisvuotta alhaisemmaksi. Automotive Market- ja Specialty Business -liiketoiminta-alueilla kysynnän odotetaan pysyvän suunnilleen ennallaan, mutta Industrial Market -liiketoiminta-alueella sen odotetaan laskevan. Kysynnän odotetaan jatkuvan Euroopassa suurin piirtein ennallaan, laskevan hieman Aasiassa sekä Latinalaisessa Amerikassa ja laskevan merkittävästi Pohjois-Amerikassa.

Kysyntä verrattuna vuoden 2015 viimeiseen neljännekseen
SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän odotetaan pysyvän konsernissa suurin piirtein ennallaan. Kysynnän odotetaan Automotive Market -liiketoiminta-alueella kasvavan, Specialty Business -liiketoiminta-alueella kasvavan hieman ja Industrial Market liiketoiminta-alueella pysyvän jokseenkin ennallaan. Kysynnän odotetaan kasvavan Euroopassa, laskevan hieman Pohjois-Amerikassa ja laskevan Latinalaisessa Amerikassa sekä Aasiassa.

Puhelinkonferenssi pidetään 2.2.2016klo 14.00 (CEST):
SE: +46 8 5065 3937
UK: +44 20 3427 1904
USA: +1 646 254 3365

Kaikki tiedot SKF:n vuosikertomuksesta 2015 ovat saatavana sijoittajasuhteiden verkkosivulla. 

Aktiebolaget SKF
(julk.)

AB SKF on velvollinen julkistamaan tässä annetut tiedot osakemarkkinalain ja/tai kaupankäyntiä rahoitusvälineillä koskevan lain nojalla. Tiedot on toimitettu julkaistaviksi 2.2.2016 kello 13.00.

Lisätietoja:
LEHDISTÖ: Theo Kjellberg, johtaja, Lehdistösuhteet,
puh. +46 31 337 6576, matkapuhelin: +46 72 577 6576, sähköposti: theo.kjellberg@skf.com

SIJOITTAJASUHTEET: Patrik Stenberg, sijoittajasuhteiden päällikkö
Patrik Stenberg, +46 31-337 2104, +46 705-472 104, patrik.stenberg@skf.com

SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto oli 70 975 miljoonaa Ruotsin kruunua ja sillä oli 48 593 työntekijää. www.skf.com 

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki | © SKF Group

Lataa lehdistöpaketti

Koko tiedote pdf-muodossa (119 KB)

SKF logo