SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Viisi yleisintä syytä sähkömoottoreiden laakerivaurioihin

2017 helmikuu 22, 13:00 CET

Göteborg, 21.2.2017: Seuraavassa käsitellyt viisi tekijää voivat aiheuttaa tietyn tyyppisiä vaurioita ja vaikuttaa laakereihin aivan erityisillä tavoilla. Vaurioituneen laakerin huolellisella tutkimisella voidaan siis useimmiten määrittää vaurion juurisyy ja tarvittavat toimenpiteet, joilla vaurion uusiutuminen voidaan estää.

Sähköeroosio

Virran kulkeminen renkaalta toiselle vierintäelimien välityksellä voi aiheuttaa sähköeroosiota. Vaurioiden laajuus riippuu virran ajallisesta kestosta ja sen sisältämän energian määrästä. Tulos on joka tapauksessa yleensä sama: vierintäelinten ja -pintojen pistehitsaumat, voiteluaineen ominaisuuksien nopea heikentyminen ja ennenaikainen laakerivaurio. Sähkövirran purkautuminen laakereiden kautta ehkäistään yleensä käyttämällä sähköeristettyä laakeria moottorin vapaassa päässä. SKF valmistaa kahdentyyppisiä eristettyjä laakereita: INSOCOAT-laakereita ja hybridilaakereita.

Puutteellinen voitelu ja epäpuhtaudet

Mikäli vierintäelinten ja vierintäpintojen välinen voiteluainekalvo on liian ohut joko liian alhaisen viskositeetin tai epäpuhtauksien vuoksi, metallipinnat koskettavat toisiinsa. Ensimmäiseksi on tarkistettava, ovatko voiteluaine ja sen vaihtoväli sekä käytetty määrä sovellukselle oikeat. Mikäli voiteluaine sisältää epäpuhtauksia, on syytä tarkastaa tiivisteiden vaihto- ja uudistamistarve. Joissakin tapauksissa, sovelluksesta riippuen, öljykalvon paksuutta on kasvatettava vaihtamalla voiteluaineeseen, jonka viskositeetti on korkeampi.

Tärinän aiheuttamat vauriot

Jos roottorinakselia ei tueta hyvin moottorin kuljettamisen ajaksi, laakeriin kohdistuva tärinä voi aiheuttaa laakerivaurioita. Samoin voi käydä silloin, kun moottori on pysäytetty mutta alttiina ulkopuoliselle tärinälle pitkän aikaa. Laakerit kannattaa suojata kuljetuksen ajaksi seuraavasti: Lukitse akseli pituussuunnassa paikalleen U:n muotoiseksi taivutetulla litteällä teräsprofiililla ja esijännitä laakeri varovasti. Jännitä sen jälkeen käyttöpään laakeri poikittaissuunnassa hihnalla. Mikäli moottori on pitkään käyttämättömänä, akselia tulee kääntää säännöllisin välein.

Virheellisen asennuksen ja säätämisen aiheuttamat vauriot

Yleisiä asennuksessa tehtäviä ja ylikuormittumista aiheuttavia virheitä ovat kytkinpuoliskon tai hihnapyörän asentaminen akselille vasaran tai vastaavan avulla, epätarkka linjaus, epätasapaino, liian suuri hihnankireys sekä väärä asennus. Ne voidaan estää tarkastamalla linjaus ja värähtelyt tarkkuusinstrumenteilla, kuten SKF:n akselinlinjauslaitteella Microlog värähtelyanalysaattorilla, sekä käyttämällä laakereiden asennuksessa asianmukaisia työkaluja ja menetelmiä.

Riittämätön kuormitus

Laakereiden moitteeton toiminta edellyttää aina tiettyä minimikuormitusta. Vaurioituminen näkyy vierintäelementtien ja -pintojen tahmautumisena. Viat voidaan estää varmistamalla, että laakereihin kohdistuva ulkoinen kuormitus on riittävän suuri. Tämä on erityisen tärkeää lieriörullalaakereilla, koska ne on yleensä suunniteltu raskaaseen kuormitukseen. Mikäli laakeri on kuitenkin esijännitetty, tästä asiasta ei tarvitse huolehtia.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Lisätietoja:
Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31 337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 15 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com  

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

SKF logo