SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Nämä norjalaiset robotit saattavat valloittaa öljynporaustyömaat

RDS-robotti
Öljynporauksessa käytetään erittäin raskaita välineitä. Poran varsi koostuu pitkästä jonosta putkia, jotka ruuvataan yhteen porauksen aikana, ja varteen kiinnitetyistä laitteista. Toiminta on erittäin nopeatempoista. Vaikka Pohjanmeri muistuttaa, että luonto on aina niskan päällä, tuotantotavoitteet on silti saavutettava.

Näissä olosuhteissa Robotic Drilling Systems (RDS) on kehittänyt ainutlaatuisen järjestelmän poravarsien raskaiden ja kömpelöiden osien käsittelyyn. Nyt porauskansi näyttää pikemminkin tieteiselokuvan kuvauspaikalta kuin teollisuusalueelta, kun jättiläismäiset robotit työskentelevät yhdessä. Tätä yhdistelmää kukaan ei ole vielä pystynyt soveltamaan poraustyömaalla. Se, että RDS on onnistunut, voi johtua sen kyvystä kehittää uusia ratkaisuja, joita niiden kilpailijoilla ei ole.

Neljä erikoisrobottia, jotka työskentelevät yhdessä

Kvartetti: Nämä neljä robottia tanssivat tarkasti suunnitellun koreografian mukaisesti RDS:n tehdassalissa. Pian ne tekevät saman öljynporauslautalla, ja kokonaisuuden ensimmäinen komponentti on jo myyty asiakkaalle. 

"Robottimme ovat ainutlaatuisia, mikä johtuu siitä, että me haluamme pienenä yrityksenä tehdä asioita omalla tavallamme!, sanoo Jimmy Bostrøm, RDS:n COO. "Jos haluamme että meillä on mahdollisuuksia saada tuotteitamme markkinoille, niiden on sisällettävä lisäarvoa." 

RDS:n tuotteet ovat pitkälle erikoistuneita robotteja, jotka on suunniteltu toimimaan maailman ankarimmisssa teollisuusympäristöissä. Tarkalleen sanoen neljä robottia. Jokainen robotti suorittaa erillistä ja erityistä tehtävää, kuten putkien ja muiden poranvarren osien oikea asemointi, poravarren kokoaminen ruuvaamalla jne.

Porauskansirobotti: Tämä robotti on suunniteltu poistamaan manuaalisen työn tarvetta ja sillä on keskeinen tehtävä. Robotin kuormituskapasiteetti on 1 500 kg ja se voi vaihtaa työkaluja riippuen suoritettavasta tehtävästä sekä siirtyä porauskannella lohkollaan toiseen paikkaan. Näin ollen se hoitaa muitakin tehtäviä kuin vain putkien käsittelyä.

  • Putkenkäsittelyrobotti: Robotti, joka on tarkoitettu pitämään ja käsittelemään porauskannella käytettäviä pitkiä putkia. Se kääntää putkia vaakasuorasta pystysuoraan ja siirtelee vaakasuoraan varastoituja putkia. Toimiessaan yhdessä porauskansirobotin kanssa se voi pidellä putkea samalla, kun toinen robotti suorittaa putkeen kohdistuvaa toista tehtävää työkalulla.
  • Roughneck-robotti: Tarkasti ottaen ei robotti, joka vastaa useimpien mielikuvaa, monine akseleineen ja suurine liikkumavapauksineen. Kyseessä on voimakas robotti, joka on kehitetty käyttämään riittävää vääntövoimaa kierreliitäntöihin sen jälkeen, kun muut robotit ovat ruuvanneet putket yhteen poran varren laskeutuessa syvemmälle.
    Se voi myös avata kierreliitäntöjä poran vartta nostettaessa ennen kuin muut robotit aloittavat työnsä. RDS on kehittänyt ensimmäisen poraustyömaalle tarkoitetun täysin sähköistetyn niin sanotun työläisrobotin, jonka vääntövoima on valtava ja toimintatarkkuus suuri tehtävien ohjauksen ja tehon parantamiseksi. Tämä on yksi eduista, joita edistyneet sähköiset järjestelmät tuovat mukanaan verrattuna hydraulijärjestelmiin.
  • Vaihtuvakokoinen hissi: Nosturin ja hissin yhdistelmä, joka toimii lähinnä roughneck-robotin kanssa. Se nostaa osat paikalleen ja roughneck-robotti ruuvaa putket yhteen.

Toimii myös miehittämättömänä

Jokainen robottimme voi auttaa tekemään porausprosessista turvallisemman ja tehokkaamman. Ne lisäävät perinteisten porausjärjestelmien automatisointiastetta, vaikka porausprosessi on edelleen puoliautomaattinen ja manuaalisia operaatioita suoritetaan vaarallisilla alueilla.

Nyt kun komponentit ovat paikoillaan, kehitteillä on prosessin seuraava vaihe: täysautomaattinen porauskansi.

"Jos kaikki neljä robottiamme yhdistetään, syntyy järjestelmä, joka voi periaatteessa hoitaa miehittämättömänä porauskannen kaiken putkien käsittelyn", Jimmy Bostrøm sanoo. Tämä on todellisuutta pikemmin kuin ehkä voidaan arvata: "Tätä olemme työstämässä parhaillaan, mutta tulos ei ole vielä aivan valmis markkinoitavaksi."

Jimmyn mielestä ensimmäisten täysautomaattisten porauskansien tuleminen ei kuitenkaan ole enää kaukana.

"Viiden vuoden sisällä tällaista teknologiaa käytetään jo öljynporauslautoilla. Se tekee porausprosessista tehokkaan ja turvallisen, eikä ihmisten tarvitse enää työskennellä lautan vaarallisilla, punaisilla vyöhykkeillä."

Maailman ensi-ilta joulukuussa

Nyt ensimmäinen robotti, joka on yksi osa järjestelmästä, on valmis testattavaksi ensimmäisen asiakkaan luona. RDS:n rakennuksen ulkopuolella on 30 metriä korkea testaustorni, jossa putkenkäsittelyrobotti testataan lopullisesti ennen sen lähettämistä asiakkaalle.

"Kyseessä on ensiesiintyminen koko maailmassa tälle putkenkäsittelijälle, jonka olemme myyneet suurelle amerikkalaiselle käyttäjälle", Jimmy sanoo.

Sandnesin RDS:n tavoin käyttäjä haluaa hyödyntää teknologian ominaisuuksia saavuttaakseen kilpailuetua muihin toimijoihin nähden.

"He ostivat robotin koska he haluavat käyttää teknologiaa, joka erottaa heidät muista. Jos haluaa etulyöntiaseman, on käyttökustannukset saatava alas ja tehokkuus ylös."

Robotic Drilling Systemsin matka on ollut pitkä, ja matka porauslautalle alkoi meren pohjalta.

"Kaikki alkoi kymmenen vuotta sitten, kun joukko yhtiön perustajia alkoi miettiä mahdollisuuksia tehostaa porausprosessia", Jimmy kertoo.

"Silloisen idean mukaan porauslautta rakennettaisiin meren pohjaan, ja silloin kehitettiin pohjassa seisova prototyyppi. Oli kuitenkin selvää, että merenalainen teknologia ei ollut aina paras vaihtoehto, ja se tuli myös hyvin kalliiksi. He käsittivät, että tarvittavan teknologian oli sijaittava pinnan yläpuolella, joten yhtiö muutti alkuperäisen nimensä Seabed Rig muotoon Robotic Drilling Systems."

SKF tarjoaa keskeistä asiantuntemusta

Pienenä länsinorjalaisena luovana yhtiönä RDS on tottunut käyttämään kaikkia sen ulottuvilla olevia resursseja. Yhdeksi tällaiseksi resurssiksi osoittautui sen osien toimittajien, erityisesti SKF, tietämys.

"Pyrimme ostamaan kaikki laakerit, tiivisteet ja johteet SKF:ltä," Jimmy sanoo.

Mutta SKF on kunnostautunut myös muilla tavoin kuin vain komponenttitoimittajana. SKF:n toimipaikka osoittautui myös arvokkaaksi resurssiksi kehitystyötä ajatellen.

Nydalenin toimipaikan asiantuntemus suunnittelusta on ulottunut aina Sandnesiin asti. SKF:n tietämys laakereista ja tiivisteistä on Norjan, ehkä koko Euroopan parasta. 

"Yhteistyö innovatiivisten teknologiayhtiöiden kuten RDS:n kanssa on meille haaste ja kannustaa meitä tulemaan entistä paremmiksi", sanoo Tommy Holen, Technical Director, SKF Norja.

"Vuoropuhelu RDS:n kanssa on aina toiminut hyvin meidän jakaessa tietämystämme ja kehittäessä parhaita mahdollisia ratkaisuja."

Tämä lähestymistapa luo keskinäistä luottamusta, joka parantaa prosessin tehokkuutta ja tuottavuutta RDS:lle.

"Todella hyödyllinen SKF on siksi, että me olemme pieni yhtiö, joka tarvitsee paljon teknistä tukea. Suhde SKF:n ja yhtiömme välillä on hyvä, ja SKF on innostunut siitä mitä teemme. Se osallistuu ongelmien ratkaisuun ja ohjaa meitä kohti parhaita teknisiä ratkaisuja", Jimmy sanoo.

Yhteistyöstä on tullut niin tiivistä, että yhtiöt ovat mielestään enemmän kuin vain asiakas ja toimittaja: "Käytämme SKF:n teknistä osastoa melkein kuin sisäistä yksikköämme. Se on hyvä ja luotettava toimittaja."

SKF toimittaa Robotic Drilling Systemsille paljon komponentteja ja Jimmy Bostrømin arvojärjestyksestä ei ole epäilystäkään kun kyseessä on laitteiden valmistus: "Jos haluaa laadukkaita tuotteita, ne on valmistettava laadukkaista osista."

SKF logo