SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin. Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Will you accept SKF cookies?

Kunnonvalvontajärjestelmä pitää laivat liikenteessä

 • Tarina

  2017 helmikuu 28, 10:00 CEST

  SKF auttoi asiakastaan ottamaan käyttöön kunnonvalvontajärjestelmän laivoissa. Järjestelmää suunnitellaan myös varustamon muihin aluksiin, kertoo SKF:n Business Engineer Anders Welin

  Göteborg, 28. helmikuuta 2017: Laajamittainen konerikko on viimeisiä asioita, joita merellä haluaa kokea. Se tarkoittaa yleensä hinaamista kuivatelakalle hyvin kalliisiin korjauksiin, mitä kovien kustannuspaineiden alla toimivat varustamot pyrkivät välttämään.

  Yksi tapa välttää näitä tilanteita on valvoa aluksissa olevien laitteistojen kuntoa jatkuvasti. SKF auttoi erästä varustamoasiakastaan kunnonvalvontajärjestelmän käyttöönotossa, ja nyt järjestelmän laajentamista suunnitellaan myös yhtiön muihin aluksiin.

  Kunnonvalvonta on tärkeä toiminto kaikilla teollisuudenaloilla, sillä se auttaa ehkäisemään odottamattomia laiterikkoja. Sillä valvotaan koneiden toimintaa erilaisilla antureilla ja pyritään havaitsemaan mahdolliset ongelmat varhaisessa vaiheessa. Yksi käytetyimmistä menetelmistä on värähtelyiden mittaaminen laitteistojen 'terveyden' seuraamiseksi.

  Edellä mainitussa tapauksessa alennusvaihteen laakereiden vakavat ongelmat olivat johtaneet laajoihin vaurioihin. Asiakas otti SKF:n avulla käyttöön kunnonvalvonnan yhtiön kahdessa laivassa alkavien ongelmien varhaiseksi toteamiseksi.

  Kunnonvalvonta on hyvä esimerkki tekniikasta, joka sisältää monta taustalla toimivaa kerrosta. Näkyvien laitteiden taakse kätkeytyy anturiverkosto, joka kerää tietoa. Kerätty tieto välitetään järjestelmäpalvelimelle tai pilvipalveluun, jossa sen analysoi SKF:n kunnonvalvonta-asiantuntijat. Kaikki löydökset raportoidaan selkeiden toimenpidesuositusten kanssa miehistölle. Tässä tapauksessa valvottiin vaihteiston ryntötaajuuksia ja generaattorin laakereiden ohitustaajuuksia.

  Kunnonseuranta
  Eräs projektin innovatiivista menetelmistä oli SKF:n uuden SKF Multilog IMx-8 Online mittausyksikön käyttäminen 'porttina' kunnonvalvontapalveluun. Järjestelmä on kehitetty täydentämään aiempaa SKF Multilog IMx-S Online mittauslaitteistoa, ja se sisältää useita parannuksia entisestä.

  Ensinnäkin kanavia on nyt kahdeksan, entisen 16 tai 32 sijaan. Tämä voi kuulostaa askeleelta taaksepäin, mutta itse asiassa ominaisuus on tämäntyyppiseen järjestelmään sopivampi: SKF Multilog IMx-8 Online mittausyksikkö voidaan asentaa lähemmäksi valvottavaa kohdetta, eli kaapeleita on vähemmän ja asennus on yksinkertaisempaa. Se on myös kompakti ja sopii usein olemassa olevaan ohjauskaappiin eikä siis tarvitse omaa laitekoteloa. Lisäksi se on riittävän vankka meriolosuhteisiin ja täyttää tyyppihyväksynnöistä vastaavien luokituslaitosten asettamat tiukat ympäristövaatimukset.

  Kompaktiuden ansiosta laitteisto sopii erittäin hyvin ahtaisiin kohteisiin, kuten pienikokoisiin potkuriyksiköihin ja alennusvaihteistoihin, joissa mittausyksiköiden on käytännön syistä oltava usein mahdollisimman lähellä valvottavaa laitteistoa kaapelointitarpeen vähentämiseksi.

  SKF Multilog IMx-8 Online mittausyksikkö käyttää myös laajennettua 4GB:n muistia. Se pystyy tallentamaan valtavan määrän dataa, mikä on hyödyllistä, jos Ethernet-yhteys pilveen katkeaa. Lisäksi mittausyksikön virransyöttö voidaan hoitaa Ethernet-kaapelin (PoE) avulla, joka helpottaa asennusta.

  Myös järjestelmän käyttöönotto on paljon helpompaa kuin ennen: se tehdään nyt sarjaliitännän sijaan kätevällä sovelluksella (iOS/Android), jolloin kunnossapitohenkilöstö ja miehistö saavat mittaustulokset käyttöönsä välittömästi.

  SKF Multilog IMx-8 Online mittausyksikkö on edullinen ja helppokäyttöinen, ja siksi se on erinomainen vaihtoehto varustamoille ensimmäisen askeleen ottamiseksi kunnonvalvontaan Vaikka järjestelmä on alun perin suunniteltu merenkulku- ja offshore-sektorille, SKF uskoo sille löytyvän käyttöä myös muilla teollisuusaloilla.

  Pilvipalvelu
  Normaaleissa käyttöolosuhteissa koneiden kunnonvalvonnasta saatu mittausdata lähetetään pilveen ja analysoidaan SKF:n etävalvontakeskuksessa (RDC). Siellä SKF:n kunnonvalvonta-asiantuntijat arvioivat laitteiston kuntoa tutkimalla ja tulkitsemalla tätä dataa. SKF toimittaa raportteja havaituista muutoksista sekä kattavia laitteistoanalyysejä asiakkaan kanssa sovitulla tavalla.

  Kyseisessä pilottihankkeessa, joka aloitettiin marraskuussa 2016, SKF valvoo vaihteiston kuntoa keräämällä dataa laitteiston värähtelystä. Näin pyritään havaitsemaan esimerkiksi laakereiden ja hammaspyörien kulumisen kaltaiset ongelmat. Kun vikaantumismahdollisuuksia on niin paljon, laitteisto on tunnettava erittäin hyvin, jotta kaikki tulee huomioitua. Järjestelmä pystyy tunnistamaan myös generaattorin ja akselin väliset epätasapaino- ja linjausongelmat tarjoten siten lisäetua käyttäjälle.

  Yhteistyö SKF:n kanssa parantaa asiakkaan kunnossapitoprosessia havaitsemalla siis mahdolliset laakeri- ja hammaskosketuksen ongelmat varhaisessa vaiheessa ja auttamalla suunnittelemaan ennaltaehkäisevät korjaukset paremmin, mikä vähentää sekä stressiä että varaosakustannuksia. Asiakas voi myös säästää lisää siirtymällä määräaikaisesta kunnossapidosta kuntoon perustuvaan kunnossapitoon, jolloin myös kunnossapitotoimenpiteiden suoritusväli voi olla pidempi.

  Lopulta tämänkaltainen kunnonvalvontajärjestelmä parantaa aluksen toimintavarmuutta, mikä on avaintekijä laivaston hyödyntämiseksi entistä tehokkaammin. On kuitenkin muistettava, että tämäntyyppinen kunnonvalvontajärjestelmä on enemmän kuin alukseen asennetut laitteet ja anturit. Sen todellinen voima perustuu RDC-palveluun, jossa kerätty data analysoidaan vuosien kuluessa karttuneen teknisen osaamisen avulla ennen ajantasaisten ja kustannuksia säästävien suositusten antamista.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  Lisätietoja:
  Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com  

  ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

 • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (2.0 MB)

SKF logo