SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

Polulla digitaaliseen tulevaisuuteen

 • Tarina

  2017 kesäkuu 12, 10:00 CET

  Vakiintuneiden tekniikoiden, kuten kunnonvalvonnan ja älykkäiden antureiden digitalisoinnilla voi olla kumouksellinen vaikutus valmistukseen, kertoo Bernie van Leeuwen, Director Product Management Digitalization SKF:ltä

  Göteborg, 12. kesäkuuta 2017: Digitalisaatio on ilmeisintä kuluttajamarkkinoilla, missä musiikin latauspalveluja, verkkokauppoja ja maksu-TV:tä kutsutaan digitaalisen aikakauden ihmeiksi. Digitalisaatiolla on myös valtava vaikutus valmistukseen, ja SKF on edelläkävijä sen käyttämisessä parantamaan liiketoimintaamme asiakkaidemme palvelemisessa.

  Kyky kerätä ja käsitellä valtavia määriä digitaalista tietoa sinkoaa valmistuksen tulevaisuuteen. Digitalisaatiota hyödyntämällä SKF tehostaa ydinosaamistaan – laakeriteknologiaa ja siihen liittyviä palveluja – niin, että asiakkaamme voivat parantaa pyörivien laitteidensa suorituskykyä entisestään. Lisäksi SKF pyrkii teolliseen digitalisaatioon keskittymällä parantamaan koko arvoketjun kustannusten ja tehokkuuden optimointia, mukaan lukien maailmanluokan valmistuksen ja toimitusketjun integrointi.

  Kasvavaa osaamista

  Digitalisaatio vaikuttaa arvoketjun kaikkiin osiin suunnittelusta ja valmistuksesta hankintaan ja kunnossapitoon.

  SKF on valvonut laitteita etänä nyt noin viidentoista vuoden ajan, ja tällä hetkellä meillä on noin miljoona Cloud-palveluun yhdistettyä laakeria. Laakerien tiedot kerätään ja tulkitaan päivittäin, usein asiantuntijoidemme avustuksella. Kyky käsitellä näitä tietoja parantaa analyysejä – SKF pystyy havaitsemaan aikaisemmin pyörivän laitteiston mahdolliset viat, mikä vaikuttaa laitteiden yleiseen käyttövarmuuteen ja parantaa kriittisten tuotteiden ja järjestelmien suunnitteluvaatimusten ymmärtämistä.

  Olemme jo kehittäneet alustoja, jotka auttavat asiakkaita keräämään ja tulkitsemaan tietoja. Esimerkiksi Enlight-alusta auttaa operaattoreita visualisoimaan useista eri lähteistä tulevia tietoja käyttämällä älypuhelinta tai tablettia tai vastaavaa mobiililaitetta. Tämä on älykäs tapa tuoda ’Big Data’ operaattorin taskuun.

  Datan ’liitettävyys’ toimii kaikkiin suuntiin ja sitä voidaan käyttää monella eri tavalla. Yksinkertaisimmillaan se yhdistää anturin etädiagnostiikkakeskukseen. Kuitenkin tiedot – esimerkiksi laakerin kunnosta – voidaan syöttää heti takaisin suunnitteluvaiheeseen, jossa niitä käytetään helpottamaan paremman tuotteen uudelleensuunnittelua.

  Digitalisaation lisääntyminen on myös alkanut mahdollistaa räätälöidymmän valmistuksen. Koska se voi leikata koneen uudelleenasetusajat lähes nollaan, räätälöityjen tuotteiden valmistukselle on vähemmän rajoituksia. Äskettäin alumiinitehtaan omistaja tarvitsi laakereita, jotka mahdollistaisivat suuremman tehon – pyörimisnopeutta lisäämällä – sekä alhaisemmat kunnossapitokustannukset ja ennustamattomien seisokkien eliminoinnin. SKF pystyi valmistamaan nelirivisiä rullalaakereita – täydennettynä optimoiduilla pintaominaisuuksilla ja räätälöidyillä pinnoitteilla – käyttöiän ja kestävyyden parantamiseksi sekä tuotekustannusten alentamiseksi.

  Suoritusperusteinen ansaintamalli

  Suuri muutos tulevaisuudessa – digitalisaation tuella – on tapa, jolla palvelemme asiakkaitamme. Vaikka laitteiston tarjoamisen tavanomaisella ’transaktiomallilla’ säilyy tärkeänä, sen tilalle alkaa tulla suoritusperusteisia sopimuksia.

  Tässä SKF vastaa siitä, että asiakkaan toiminnot säilyvät tehokkaina. Laakereiden ja vastaavien tuotteiden toimittaminen tukee sitten palveluja – ennakoivasta kunnossapidosta voiteluosaamiseen – jotka tuottavat tämän lisätehokkuuden.

  Äskettäin SKF solmi viiden vuoden ’Rotation For Life’ -sopimuksen ruotsalaisen Zinkgruvan Miningin kanssa. SKF vastaa Zinkgruvanin rikastuslaitoksen neljän tehtaan etävalvonnasta. Tämän jälkeen yritys maksaa SKF:lle maksun – sen perusteella, täyttyvätkö sen tuottavuustavoitteet.

  Kyseinen järjestely perustuu synkronissa toimiviin digitalisaatiotekniikoihin. Yhden sopimusosan mukaisesti kuljetinhihnan valvontatiedot kerätään automaattisesti – ilman ihmiskäsiä – ja SKF-asiantuntija analysoi tarvittaessa poikkeamat, samalla kun automaattinen voitelujärjestelmä pitää linjan käynnissä optimaalisella teholla.

  Kyky vertailla laajempaa tietojen kirjoa voi parantaa suorituskykyä entisestään. Esimerkiksi SKF:n rutiininomaisesti keräämät kunnonvalvontatiedot voidaan nyt yhdistää "prosessitietoihin", kuten koneen nopeuteen ja säätöparametreihin, yhteistyössä Honeywellin kanssa. Näiden tietovirtojen yhdistäminen on auttanut yhtä yhteistä asiakastamme – merkittävää kuparituottajaa – tekemään tarkkaan tietoon perustuvia päätöksiä kunnossapidosta ja resurssien suorituskyvystä.

  Asiakas sanoo, että osan rikkoutuminen olisi kerran johtanut laitoksen alasajoon – mutta nyt se voidaan välttää prosessi- ja valvontatietojen tarjoaman ennakkovaroituksen ansiosta.

  Pääsy tähän laajempaan tietojoukkoon voi parantaa kunnossapitoa ja auttaa asiakkaita tekemään informoidumpia valintoja. Esimerkiksi seuranta- ja prosessitietojen analysointi saattaa paljastaa, että koneen hidastaminen 3 prosentilla pidentää huoltoväliä neljällä viikolla. Asiakas voi sitten tasapainottaa tuotannon vähäisen pienenemisen pidemmällä tuotantojaksolla – ja tehdä parhaan mahdollisen päätöksen.

  Itsevaihtaminen

  Vikaantuvan laakerin automaattinen havaitseminen on valtava edistysaskel tehokkuudessa. Kuitenkin varaosan tilausprosessi – mukaan lukien ostotilauksen lähettäminen valmistukseen, läpimenoajan arviointi ja osan toimittaminen – sisältää edelleen merkittäviä inhimillisiä toimenpiteitä.

  SKF on jo valmistautumassa tulevaisuuteen, jossa vikaantuva osa tilaa tehokkaasti itselleen varaosan. Koska älykäs anturi pystyy jo nyt tekemään itselleen vianmäärityksen, ei ole vaikea kuvitella, että se voisi lähettää automaattisen viestin toimitusketjun kautta.

  Se menee tätäkin pidemmälle: digitalisaation lisääntyminen tehostaa valmistusprosessia. Se on jo auttanut kutistamaan koneen uudelleenasetusajat. Näin tietyn varaosan vaihto voidaan ajoittaa niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa tuotantolinjalle ja vaihto tapahtuu nopeasti.

  Näiden kahden tekijän yhdistäminen – osan vikaantumisen tarkka ennustaminen ja ’valmistus tilauksesta’ - varmistaa, että osa osien "ennakoidusta kysynnästä" voidaan korvata "todellisella kysynnällä". Tämä laajentaa ’just in time’ -valmistuskonseptin aina yksittäiseen komponenttiin saakka – ja voi jonain päivänä saada varastointitasot lähelle nollaa. On vaikea kuvitella maailmaa ilman varastoja, mutta tämä visio on näköpiirissä.

  Tällaista järjestelmää ei ole vielä kehitetty. SKF:llä on kuitenkin käynnissä pilottihankkeita toimitusketjun tietyillä alueilla. Jatkossa suunnitelmissa on yhdistää nämä pilottihankkeet ja päästä täysipainoiseen, kaikenkattavaan digitalisaatioon.

  Nykyisten digitaalisten teknologioiden valtava voima – kuten älypuhelimet – tekee helpoksi ajatella, että olemme päässeet suorituskyvyn äärirajalle. Valmistavassa teollisuudessa olemme digitalisaation kanssa kuitenkin vasta alussa. Valmistuksen arvoketjun jokaista osaa voidaan parantaa digitalisoinnilla. Jotkut ovat jo syntyneet, kun taas toiset ovat vielä horisontissa.

  Voimmeko todella siirtyä laakerin itsediagnostiikasta itsetilaukseen? Kyllä voimme: vaikeinta on ennustaa, milloin se tapahtuu.

  Osakeyhtiö SKF Aktiebolag
  (julk.)

  Lisätietoja:
  Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31 337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

  SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com  

  ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

 • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (5.3 MB)

SKF logo