SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF:n älykäs tuotantomurros

 • Tarina

  2017 kesäkuu 20, 10:00 CEST

  Digitaaliset tekniikat tuovat SKF:n tuotantotoimintoihin ennennäkemätöntä nopeutta ja joustavuutta. Asiakkaille tämä merkitsee lyhyempiä toimitusaikoja, edullisempia hankintahintoja ja alhaisempia kustannuksia.

  Göteborg, 20. kesäkuuta 2017: Korkealaatuinen tuotanto on ollut aina olennainen osa SKF:n tarjoamia etuja. SKF-tuotteiden suoritusteho ja kestävyys perustuvat sopiviin materiaaleihin, tarkkaan geometriaan ja varmaan asennettavuuteen. Näiden etujen ylläpitäminen vaatii yritykseltä tuotantoprosessien ja resurssien jatkuvaa hiomista ja kehittämistä.

  Huippuluokan valmistus vaatii kuitenkin muutakin kuin kellontarkkoja prosesseja. Se vaatii myös suurta joustavuutta! Jotta valmistajat voivat tarjota asiakkailleen mahdollisimman hyvää palvelua ja pitää samalla kustannuksensa kurissa, tuotantojärjestelmien on oltava ketteriä ja helposti mukautuvia sekä pienten erien tuottamiseen ja lyhyisiin toimitusaikoihin soveltuvia.

  SKF on noudattanut yleisellä tasolla monien huippuvalmistajien tapaan Lean-tuotannon periaatteita, joiden avulla pyritään koko ajan eliminoimaan virheet, viiveet ja muut resursseja vähentävät tekijät. Nyt yhtiössä rakennetaan uuden sukupolven tuotantojärjestelmiä, joissa hyödynnetään nykyisten digitaalisten tekniikoiden voimaa uuden vallankumouksellisen nopeuden, tehokkuuden ja joustavuuden saavuttamiseksi.

  "SKF:llä huippuluokan tuotanto tarkoittaa innovatiivisten arvolähteiden tuottamista asiakkaille mahdollisimman tehokkaalla kustannuspohjalla", sanoo SKF:n Machine Centres of Excellence and Standardization -yksikön johtaja Roberto Napione. "Tämän päivän ympäristössä ei voi enää toimia kiinteiden tuotantojaksojen mukaan. Me haluamme vastata asiakkaiden reaaliaikaiseen kysyntään tuottamalla juuri sen mukaisia tuotteita tarvittavan kokoisina erinä."

  Sellainen toimintatapa pystyy tarjoamaan SKF:n asiakkaille valtavasti arvoa, Napione sanoo. Tällä hetkellä monet heistä käyttävät huomattavasti aikaa ja resursseja yrittäen arvioida kysynnän kehittymistä. Sen jälkeen varastoihin sidotaan kallisarvoista pääomaa kysyntäarvioiden perusteella. Tulevaisuudessa asiakkaat voivat tilata tarvitsemansa tuotteen todellisen tarpeen mukaan ja luottaa siihen, että oikea tuote on saatavana juuri oikeaan aikaan.

  Ajatus vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta sen toteuttaminen vaatii suuria muutoksia kulissien takana. "Digitaalinen murros merkitsee tuotantopuolella joustavuuden parantamista valmistusprosessiketjun kaikissa vaiheissa. Se tarkoittaa tuotteiden valmistamista erittäin pienissä tuotantoerissä", Napione sanoo.

  Hänen mukaansa tämä joustavuus vaatii toimenpiteitä kahdessa suunnassa. Ensinnäkin on varmistettava "vertikaalinen" joustavuus, joka edellyttää koneiden kykyä tuottaa erilaisia tuotteita ilman, että tuotanto on keskeytettävä manuaalisen työkalunvaihdon, säätämisen ja tarkastamisen vuoksi. Tähän tarvitaan erittäin pitkälle vietyä automaatiota, jossa robotit hoitavat esimerkiksi työkalujen ja muiden komponenttien vaihtamisen.

  Toinen aspekti on "horisontaalinen" joustavuus, jolla tarkoitetaan saumatonta yhdistettävyyttä läpi koko organisaation. "Tämä tarkoittaa, että organisaation kaikissa osissa – toimitusketjussa, hankinnassa, tuotannossa – käytetyt prosessit integroidaan maailmanlaajuisesti yhdeksi järjestelmäksi, joka toimii yhdellä yksinkertaisella kommunikaatioalustalla", selittää Napione.

  Monta tasoa, yksi päämäärä.
  Tuotantotoimintojen sisällä SKF:n painopisteet ovat Napionen mukaan tehokkuuden ja joustavuuden lisääminen sekä läpimenoaikojen lyhentäminen mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Tehokkuuden osalta tämä tarkoittaa kunnossapitotehokkuutta, jolla varmistetaan koneiden tarkka ja luotettava toimivuus mahdollisimman suuren osan aikaa. Operatiivisen tehokkuuden kohdalla tavoitteena on tuotannon suorituskyvyn maksimointi ja kustannusten vähentäminen samalla minimiin. Informaatiotehokkuuden osalta on varmistettava oikeiden, koneilta, toiminnan muilta osilta ja myös asiakkailta tarvittavien tietojen saatavuus ja käyttäminen. Energiatehokkuudessa kyse taas on energiankulutuksen optimoinnista ja hukan vähentämisestä mahdollisimman tehokkaasti. "Energian merkitys on kustannusten kannalta suuri, mutta kestävän kehityksen toteutuminen entistä paremmin sekä energiahävikin eliminoiminen kuuluvat myös jokaisen organisaation yhteiskuntavastuuseen", Napione toteaa.

  SKF käyttää monia työkaluja ja tekniikoita edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseen. Lähitulevaisuudessa, järjestelmän kehitysvaiheessa, yrityksessä simuloidaan tuotteita ja tuotantoprosesseja sekä muokataan myös energiankulutusta digitaalisessa ympäristössä "Digital Twin" -menetelmän avulla. Sen avulla hiotaan mallit ja optimoidaan prosessivirrat ennen yksittäisten koneiden säätämistä tai yhdenkään komponentin prosessointia reaaliajassa. Tähän käytettävät faktiset koneet sisältävät suuren määrän automatiikkaa, ja siksi ne säätävät itse itsensä erilaisten vaatimusten mukaan. Niissä on myös lukuisia antureita, joiden avulla koneet valvovat omaa kuntoaan ja suorituskykyään, tekevät korjauksia ja säätöjä lennossa tai hälyttävät kunnossapitotiimin hoitamaan uhkaavat ongelmatilanteet. Automaattiset tunnistusjärjestelmät mahdollistavat tuotteiden seurannan koko tuotantoketjun läpi ja antavat koneille tarvittavat tiedot oikeiden toimenpiteiden suorittamiseksi kullekin käsiteltäväksi tulevalle osalle. Kaiken yläpuolella toimii pilvipohjainen tallennus- ja tiedonsiirtokokonaisuus, joka sitoo koko digitaalisen tuotantoprosessin yhteen ja tuottaa elintärkeät horisontaaliset linkit laaja-alaisesti koko organisaatiolle.

  Murros on käynnissä
  Kaikkien edellä kuvattujen elementtien integrointi on valtavan monimutkainen prosessi, joka vaatii huomattavaa inhimillistä osaamista ja etevyyttä, Napione sanoo. Sen vuoksi SKF:n tuotannon täydellinen digitaalinen muuntaminen ei tapahdu yhdessä yössä.

  Laajan kokemuksen ansiosta yhtiössä nähdään kuitenkin jo tarvittavan muutoksen arvo. SKF:n laakeritehtaalla Göteborgissa on käytössä reaaliympäristössä toimiva koestusalusta huippuluokan digitaaliselle valmistukselle. Sen yhteyteen on hankittu paljon innovatiivisia ratkaisuja, kuten kattava digitaalinen tietoverkkokokonaisuus ja pitkälle kehittyneitä automaatioratkaisuja. "Olemme automatisoineet robottien avulla monia aiemmin manuaalisesti hoidettuja prosesseja, ja osat siirretään tuotantopisteiden välillä automaattisesti ohjautuvien ajoneuvojen avulla", Napione kertoo. "Olemme myös yksinkertaistaneet koneiden asetus- ja säätöprosessia, joten koneet pystyvät vaihtamaan tuotteiden välillä monta kertaa aiempaa nopeammin. Joissakin tapauksissa olemme onnistuneet jopa vähentämään lähes nollatasolla käyvän uudelleenkonfiguroinnin vaatimaa aikaa, kun kone tekee kaiken automaattisesti." Kaiken kaikkiaan näiden muutosten ansiosta yhden laakerin kulkuaika koko tuotantoprosessin läpi lasketaan nyt päivien sijasta tunneissa.

  Kehitystyö jatkuu. SKF investoi jatkuvasti uusiin, entistä suorituskykyisempiin koneisiin ja arvioi koko ajan vaihtoehtoisia tuotantoprosesseja ja työkaluja, joiden avulla yhtiön toimintoihin voidaan saada lisää joustavuutta. Yhtiö kehittää myös omia tekniikoita. Esimerkiksi laakerikokoonpanossa tutkitaan prototyyppijärjestelmien avulla mahdollisuutta korvata nykyiset raskaat terästyökalut moninkertaisesti kevyemmillä 3D-tulostetuilla työkaluilla. Tämä muutos mahdollistaa Napionen mukaan saman robotin käyttämisen laakerirenkaiden lataamiseen koneeseen ja tarvittavien työkalujen vaihtamiseen, jolloin tuotannossa päästään eroon useita tunteja kestävästä työkalunvaihtoprosessista.

  Aktiebolaget SKF
  (publ)

  Lisätietoja:
  Lehdistösuhteet: Nia Kihlström, +46 31 337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

  SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen, konsultointi- ja koulutuspalvelujen sekä muiden vastaavien palveluiden tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa, ja sillä on maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com  

  ® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

 • Kuva

Lataa lehdistöpaketti

Lehdistöpaketti (6.2 MB)

SKF logo