SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF:n vuosineljänneskatsaus Q1 2017

2017 huhtikuu 27, 08:00 CEST

Göteborg, 27.4.2017

Alrik Danielson, toimitusjohtaja:

“Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu jatkui, käyttökate parani ja velkamäärä supistui entisestään.

Kysyntä vahvistui vähitellen vuosineljänneksen aikana. Nettomyynti 19,6 miljardia kasvoi 11 % edellisvuoden viimeiseltä neljännekseltä, ja kasvu oli vahvinta Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Edellisvuoden samaan ajanjaksoon verrattuna liikevaihto kasvoi 4 %, ja kaikki alueet sekä useimmat asiakastoimialat kehittyivät tasaisesti.

Onnistuimme vuosineljänneksen aikana kehittämään tuotantoa kustannustehokkaasti. Yhdistettynä hyvin hallinnassa oleviin kiinteisiin kustannuksiin mukautettu liikevoitto saatiin kohoamaan 2 357 miljoonaan (kasvu edellisvuodesta 385 miljoonaa) ja mukautettu käyttökate 12 %:iin.

Industrial-liiketoimintojen mukautettu käyttökate oli 14,2 %, ja Automotive-liiketoimintojemme entisestään parantunut kannattavuus nousi 7,2 %:iin.

Uuden ERP-järjestelmämme ensimmäinen laajamittainen käyttöönotto tammikuussa onnistui hyvin. Vuosineljänneksen aikana autoimme mittavin tukitoimin käyttäjiä ottamaan käyttöön uuden tavan työskennellä ja tehostamaan työnsä tuottavuutta. Unite-ohjelman käyttöönotto jatkuu aiemmin ilmoitetun suunnitelman ja budjetin mukaisesti.

Kassavirta oli 64 miljoonaa, mihin vaikutti käyttöpääoman lisääntyminen vuosineljänneksen kasvun tuloksena. Nettovelkamme supistui vuosineljänneksen aikana 892 miljoonaa ja sai meidät alittamaan oman pääoman suhteen 80 %:n tavoitteen.

Capital Markets Day -sijoittajapäivänä huhtikuun alussa Göteborgissa esittelimme uuden, automatisoidun pallomaisten rullalaakereiden tuotantolinjamme. Sen käyttöönotto on sujunut suunnitellusti, ja asiakkaille on toimitettu jo yli 200 000 laakeria. Esittelimme myös useita uusia tuotteita, joissa keskityimme toimialaan jatkuvaan digitalisoitumiseen, ja sovelluskohtaisia laakeriratkaisuja.

Vuoden 2017 toisella neljänneksellä tuotteidemme ja palveluidemme kysynnän odotetaan kasvavan viime vuoden samasta ajanjaksosta ja lisääntyvän hieman vuoden ensimmäisestä neljänneksestä.”

Avainlukuja, milj. SEKQ1 2017Q1 2016
Nettoliikevaihto*19 60117 676
Mukautettu liikevoitto**2 3571 972
Mukautettu käyttökate**12,011,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät**-62-97
Liikevoitto2 2951 875
Käyttökate, %11,710,6
Mukautettu voitto ennen veroja**2 1871 755
Voitto ennen veroja2 1251 658
Nettokassavirta investointien jälkeen ennen rahoituseriä64510

* Kassa-alennukset ovat päivältä 1.1.2017 kirjattuina nettoliikevaihdon vähennyksiksi. Aiemmin julkaistuja lukuja on oikaistu vastaavasti.
** Katso täydelliset määritelmät Vuosineljänneskatsauksen Q1 2017 sivulta 15 


Nettoliikevaihdon muutos vuositasolla, %LuontainenRakenteellinenValuuttaYhteensä
Q1 20178,0-2,04,910,9


Luontainen liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa, alueittain vuositasolla, %EurooppaPohjois-AmerikkaLatinalainen AmerikkaAasiaLähi-itä ja Afrikka
Q1 20175,07,811,412,89,5


Vuoden 2017 toisen neljänneksen näkymät

Kysyntä verrattuna vuoden 2016 toiseen neljännekseen
SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän odotetaan muodostuvan koko konsernissa ja Industrial-liiketoiminnoissa edellisvuotta paremmaksi. Automotive-liiketoimintayksikön kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi. Kysynnän odotetaan kasvavan hieman Euroopassa, merkittävästi Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa ja kasvavan Latinalaisessa Amerikassa,

Kysyntä verrattuna vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen
SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän odotetaan kasvavan hieman konsernissa mukaan lukien Automotive- ja Industrial-liiketoiminnot. Kysynnän odotetaan pysyvän suurin piirtein ennallaan Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa sekä kasvavan hieman Pohjois-Amerikassa ja kasvavan Aasiassa.

Puhelinkonferenssi järjestetään 27. huhtikuuta klo 9.00 (CET):
Ruotsi: +46 (0)8 5876 9445
Iso-Britannia: +44 (0)20 3427 1914
USA: +1 212 444 0481

Kaikki tiedot SKF:n Vuosineljänneskatsauksesta Q1 2017 ovat saatavana sijoittajasuhteiden verkkosivulla.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Tämä lehdistötiedote sisältää tietoja, jotka AB SKF on velvollinen antamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen (EU) nro 596/2014 nojalla. Edellä mainitut yhteyshenkilöt ovat antaneet tiedot julkaistaviksi 27.4.2017 kello 8.00 CET.

Lisätietoja:
LEHDISTÖ: Theo Kjellberg, johtaja, lehdistösuhteet (Director, Press Relations)
puh. +46 31 337 6576, matkapuhelin: +46 725 776576, sähköposti: theo.kjellberg@skf.com

SIJOITTAJASUHTEET: Patrik Stenberg, sijoittajasuhteiden johtaja (Head of Investor Relations)
Patrik Stenberg, +46 31 337 2104; +46 705 472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen sekä tekniikan konsultointi- ja koulutuspalvelujen tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa ja maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 72 787 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja sillä oli 44 868 työntekijää. www.skf.com   

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

Lataa lehdistöpaketti

SKF Q1 2017 Eng (3.2 MB)

SKF logo