SKF-sivuston evästeet

SKF käyttää verkkosivuillaan evästeitä esittämiensä tietojen mukauttamiseksi mahdollisimman hyvin sivulla käyvien käyttäjien esimerkiksi maata ja kieltä koskeviin valintoihin.

Hyväksytkö SKF:n evästeet?

SKF:n tilinpäätösraportti 2017

2018 helmikuu 01, 13:00 CET

Göteborg, 1. helmikuuta 2018

Alrik Danielson, President and CEO:

“Vuotemme 2017 päätös oli vahva, ja vuoden aikana kysyntä oli useimmilla markkinoilla vilkasta. Neljännellä vuosineljänneksellä nettoliikevaihto oli 19,5 miljardia Ruotsin kruunua ja sen luontainen kasvu oli yli 8 %. Automotive- liiketoimintojen liikevaihto kasvoi lähes kaksinumeroisin prosenttiluvuin.

Myynti kasvoi voimakkaasti Euroopassa (9 %) ja Aasiassa (10 %), kun teollinen toiminta oli vilkasta ja tilanne automarkkinoilla oli vahva. Pohjois-Amerikassa myynti kasvoi 5 %.

Keskittymisemme hintojen nostamiseen sekä jälleenmyyjille että laitevalmistajille ja kustannusten hallinta tuottaa tulosta. Oikaistu liikevoittomme oli vuosineljänneksen aikana 2,1 miljardia Ruotsin kruunua, eli 350 miljoonaa suurempi kuin edellisvuonna. Myös oikaistu käyttökate parani 10,7 %:iin (9,3 %).

Industrial-liiketoimintojen kasvanut liikevaihto tuotti oikaistua käyttökatetta 12,9 % (11,0 %). Olemme vuosineljänneksen aikana saaneet useita uusia tilauksia, mukaan lukien uusi monivuotinen puitesopimus ArcelorMittalin kanssa. Sopimus koskee laakereita, laakeriyksiköitä, tiivisteitä ja laakerikunnostuspalveluja 14 terästehtaaseen eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Afrikkaa.

Jatkamme pyörivien laitteiden tehokkuutta lisäävien tuotteidemme kehittämistä ottamalla käyttöön uuden sukupolven pilvipohjaisesta Enlight Center -tiedonkeruualustastamme.

Automotive-liiketoiminnoissa, joiden myyntivolyymit ovat kasvaneet, keskitymme edelleen teknologian kehittämiseen ja kustannusten supistamiseen. Sen oikaistu käyttökate kausivaihteluiden vuoksi heikolla neljännellä vuosineljänneksellä oli 5,9 % (5,2 %). Edistymme myös sähköisen voimansiirron kehitystyössä. Monet autonvalmistajat ovat valinneet kehittämiämme komponentteja, kuten laakerit erään johtavan eurooppalaisen OE-valmistajan uuden sukupolven sähköiseen voimansiirtojärjestelmään.

Pidämme edelleen yhtenä esisijaisena tavoitteenamme yhtiön taseen vahvistamista. Kassavirta oli vahvat 1,7 miljardia Ruotsin kruunua, eli 500 miljoonaa kruunua enemmän kuin vuotta aiemmin. Nettovelan ja oman pääoman suhde on nyt 71 %, mikä alittaa selvästi 80 %:n tavoitteemme.

Vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen alkaessa odotamme kasvun jatkuvan kaikilla alueilla, ja erityisen vahvana Aasiassa ja Euroopassa.

Avainlukuja, milj. SEKQ4
2017
Q4
2016
20172016
Nettoliikevaihto*19 48118 73277 93872 588
Oikaistu liikevoitto**2 0921 7419 0967 544
Oikaistu käyttökate, %**10,79,311,710,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät**-75-155-504-17
Liikevoitto2 0171 5868 5927 527
Käyttökate, %10,48,511,010,4
Oikaistu voitto ennen veroja**1 8591 5318 1626 756
Voitto ennen veroja1 7841 3767 6586 739
Nettokassavirta investointien jälkeen ennen rahoituseriä1 7041 4284 7537 717
Osakekohtainen tulos4,121,9512,028,75

* Kassa-alennukset ovat päivältä 1.1.2017 kirjattuina nettoliikevaihdon vähennyksiksi. Aiemmin julkaistuja lukuja on oikaistu vastaavasti.
** Katso määritelmät katsauksen sivulta 15 


Nettoliikevaihdon muutos vuositasolla, %LuontainenRakenteellinenValuuttaYhteensä
Q4 20178,2-0,6-3,64,0
FY 20178,2-1,60,87,4


Luontainen liikevaihdon muutos paikallisissa valuutoissa, alueittain vuositasolla, %EurooppaPohjois-AmerikkaLatinalainen AmerikkaAasiaLähi-itä ja Afrikka
Q4 20179,14,77,310,013,3
FY 20175,87,710,611,514,8

Ehdotus osingonjaoksi
Hallitus ehdottaa vuosikokoukselle, että, osinkoa jaettaisiin 5,50 Ruotsin kruunua osakkeelta.


Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen näkymät

Kysyntä verrattuna vuoden 2017 ensimmäiseen neljännekseen
SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän odotetaan kasvavan konsernitasolla mukaan lukien autoalan ja teollisuuden liiketoiminnot. Kysynnän odotetaan kasvavan Euroopassa, pysyvän suurin piirtein ennallaan Pohjois-Amerikassa, kasvavan merkittävästi Aasiassa ja kasvavan hieman Latinalaisessa Amerikassa.

Kysyntä verrattuna vuoden 2017 neljänteen neljännekseen
SKF:n tuotteiden ja palveluiden kysynnän odotetaan kasvavan hieman konsernissa ja Industrial-liiketoiminnoissa ja kasvavan Automotive-liiketoiminnoissa. Kysynnän odotetaan kasvavan Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja laskevan Aasiassa.

Puhelinkonferenssi järjestetään 1. helmikuuta 2018 klo 14:00 (CET):
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 323 994 2083

Kaikki tiedot SKF:n tuloksesta vuoden 2017 lopussa ovat saatavana sijoittajasuhteiden verkkosivulla.

Osakeyhtiö SKF Aktiebolag
(publ)

Tämä lehdistötiedote sisältää tietoja, jotka AB SKF on velvollinen antamaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen (EU) nro 596/2014 nojalla. Edellä mainitut yhteyshenkilöt ovat antaneet tiedot julkaistaviksi 1. helmikuuta 2017 kello 13:00 CET.

Lisätietoja:
LEHDISTÖ: Theo Kjellberg, johtaja, lehdistösuhteet (Director, Press Relations)
puh. +46 31 337 6576, matkapuhelin: +46 725 776576, sähköposti: theo.kjellberg@skf.com

SIJOITTAJASUHTEET: Patrik Stenberg, sijoittajasuhteiden johtaja (Head of Investor Relations)
Patrik Stenberg, +46 31 337 2104; +46 705 472 104; patrik.stenberg@skf.com

SKF on johtava maailmanlaajuinen laakereiden, tiivisteiden, mekatroniikan, voitelujärjestelmien sekä teknisen tuen, kunnossapito- ja luotettavuuspalvelujen sekä tekniikan konsultointi- ja koulutuspalvelujen tarjoaja. SKF:llä on edustajia yli 130 maassa ja maailmanlaajuisesti noin 17 000 jakelupistettä. Vuonna 2017 yhtiön vuotuinen liikevaihto oli 77 938 miljoonaa Ruotsin kruunua ja yrityksessä oli 45 678 työntekijää. www.skf.com 

® SKF on SKF-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

Lataa lehdistöpaketti

SKF:n tilinpäätösraportti 2017 (445 KB)

SKF logo