Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Közlemény az SKF Éves közgyűléséről

2014 február 24, 13:00 CET

Göteborg, Svédország, 2014. február 24.: Ezennel értesítjük az érintetteket, hogy az Aktiebolaget SKF Éves közgyűlése 2014. március 28-án, pénteken, 13:00-kor kezdődik az SKF Kristinedal központjában (Byfogdegatan 4, Göteborg, Svédország). A belépés 11:00-tól lehetséges. Az Éves közgyűlés előtt 11:00 és 12:15 között frissítőket is felszolgálunk a résztvevőknek.

Éves közgyűlés
A közgyűlésen való részvételhez a részvényesnek 2014. március 21-én (péntek) szerepelnie kell a Euroclear Sweden AB által vezetett részvényesi jegyzékben, és legkésőbb 2014. március 24-ig (hétfő) értesítenie kell a vállalatot levélben (cím: AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Svédország), a vállalat webhelyén (www.skf.com), vagy telefonon (a +46 31 337 25 50 telefonszámon 9:00 és 16:00 között). Részvételi szándékáról lehetőleg írásban értesítse a vállalatot, és tüntesse fel a nevét, a címét, a telefonszámát, az Ön által birtokolt részvények számát és az esetleges tanácsadóinak nevét. Ha Önt egy meghatalmazott képviseli, az éves közgyűlés előtt küldje el a meghatalmazás eredeti példányát a vállalatnak. Azon részvényeseknek, akik megbízott nevére bejegyzett részvényekkel rendelkeznek, a közgyűlésen való részvételhez ideiglenesen saját nevükre kell íratniuk a részvényeket. Az ilyen jellegű, szavazati jogot biztosító átíratást úgy kell lebonyolítani, hogy a részvényes legkésőbb 2014. március 21-én (péntek) már szerepeljen a részvényesek jegyzékében. Ez azt jelenti, hogy a részvényesnek jóval e dátum előtt értesítenie kell a megbízottat erre vonatkozó szándékáról.

Napirendi pontok
1. Az Éves közgyűlés megnyitása.
2. A közgyűlés elnökének megválasztása.
3. A szavazási lista összeállítása és jóváhagyása.
4. A program jóváhagyása.
5. A jegyzőkönyv jóváhagyásáért felelős személyek megválasztása.
6. Annak megállapítása, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen történt-e.
7. Az éves jelentés és az auditálási jelentés, valamint az SKF Csoport összevont éves beszámolójának és auditálási jelentésének bemutatása.
8.  Az elnök beszéde.
9. Az eredménykimutatás és a mérleg, illetve az összevont eredménykimutatás és mérleg elfogadásának kérdése.
10. Döntés a nyereség felosztása ügyében.
11. A Igazgatótanács tagjai és az elnök felelősség alóli felmentésének kérdése.
12. Az Igazgatótanács javaslata az Alapító okirat módosításáról.
13. Az Igazgatótanács tagjai és a helyettesek számának meghatározása.
14. Az Igazgatótanács tagjainak járó kompenzáció megállapítása.
15. Az Igazgatótanács tagjainak, a helyettes tagok és az Igazgatótanács elnökének megválasztása.
16. A felügyelőknek járó kompenzáció megállapítása.
17. Az Igazgatótanács döntési javaslata a Csoport vezetőségének járó kompenzációra vonatkozó irányelvek kérdésében.
18. Az Igazgatótanács döntési javaslata az SKF 2014-es teljesítményarányos osztalékkifizetési programjának kérdésében.
19. Döntés a Nevezési bizottság ügyében.

Javaslat a 10. ponthoz kapcsolódóan
Az Igazgatótanács részvényenként 5,50 SEK osztalékot javasol a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan. Javasolja továbbá, hogy a 2014. április 2-án (szerda) bejegyzett részvényesek legyenek jogosultak a javasolt osztalékra. Az Éves közgyűlés e javaslatnak megfelelő döntése értelmében a Euroclear várhatóan 2014. április 7-én (hétfő) fogja kifizetni az osztalékot.

Javaslatok a 2., a 13., a 14., a 15. és a 16. ponthoz kapcsolódóan
A 2013-as Éves közgyűlés döntésének megfelelően megalakult a vállalat összes részvényesét képviselő Nevezési bizottság, amelyben az Igazgatótanács elnöke mellett a Foundation Asset Management, az Alecta, a Skandia Liv és az AFA Insurance képviselői kaptak helyet, és ezen szervezetek részvényesei együttesen a vállalat teljes részvényállományához kapcsolódó szavazati jogok közel 40%-át birtokolják. A Nevezési bizottság tájékoztatta a vállalatot arról, hogy javasolni fogja (továbbá a Nevezési bizottság arról is tájékoztatta a vállalatot, hogy az Éves közgyűlés előtt a Nevezési bizottság egy ipari szakmai háttérrel és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező női tagot is javasolni fog az Igazgatótanácsba), 

• hogy Leif Östling legyen az Éves közgyűlés elnöke;

• hogy az Igazgatótanács tíz tagból álljon, helyettes tagok nélkül. A tagok javasolt száma tizenegyre növelhető, mivel a Nevezési bizottság egy további tagot fog javasolni az Igazgatótanácsba;

• hogy az Igazgatótanács tagjainak javadalmazása a következő Éves közgyűlés végéig terjedő időszak során a következőknek megfelelően történjen:

a) 1 440 000 SEK értékű fix átruházás jár az Igazgatótanács elnökének, és 495 000 SEK az Igazgatótanács minden egyes tagjának, akit az Éves közgyűlés során választanak meg, és akik nem a vállalat munkatársai;

b) az alábbi számítás szerint változó átruházás elosztásával a vállalat B sorozatú részvényeiből, amelyből az Éves közgyűlés után az elnök 400 000 SEK, az Igazgatótanács tagjai pedig fejenként 137 500 SEK értékű részvényt kapnak; továbbá
c) 918 000 SEK összegű átruházás a bizottsági munkáért, amelyből 210 000 SEK jár a Felügyelő bizottság elnökének, 150 000 SEK a Felügyelő bizottság további tagjainak, 120 000 SEK a Kompenzációs bizottság elnökének, 96 000 SEK pedig a Kompenzációs bizottság további tagjainak.

Az átruházás feltétele, hogy az érintett elnökségi tagot az Éves közgyűlés megválassza, és az elnökségi tag ne legyen a vállalat alkalmazottja.

A változó átruházás megállapításakor: (i) a részvények számának meghatározásához a 400 000 SEK és a 137 500 SEK összeget kell elosztani a B sorozatú részvényekre vonatkozó átlagos utolsó kifizetési értékkel a NASDAQ OMX Stockholm AB jegyzése szerint a részvény 2014-es osztalékkifizetési jog nélküli adásvételét közvetlenül követő öt kereskedési nap folyamán; illetve (ii) a B sorozat részvényeinek értékét az átlagos utolsó kifizetési értéken kell meghatározni a NASDAQ OMX Stockholm AB jegyzése szerint a vállalat 2014-es pénzügyi évre vonatkozó sajtóközlemény közzétételét követő öt kereskedelmi nap folyamán;

• hogy az Igazgatótanács válassza újra a következő tagokat: Leif Östling, Ulla Litzén, Tom Johnstone, Lena Treschow Torell, Peter Grafoner, Lars Wedenborn, Joe Loughrey, Jouko Karvinen és Baba Kalyani. A megválasztásra javasolt új tag neve: Hock Goh. Az Igazgatótanács elnökének a közgyűlés Leif Östlinget javasolja. Hock Goh a Baird Capital Partners Asia befektetési csoport üzleti partnere volt 2005-től 2012-ig, és több felsővezetői pozíciót is betöltött a Schlumberger Limited vállalatnál 1995 és 2005 között. Hock Goh az Advent Energy Limited és a MEC Resources Igazgatótanácsának elnöke, továbbá a Stora Enso Oyj, a Santos Australia és a BPH Energy Igazgatótanácsának tagja. Hock Goh alapfokozatú szakképzettséget szerzett kitüntetéses oklevéllel (Bachelor’s Degree with Honours) gépészetből az ausztráliai Monash Egyetemen, és elvégezte az INSEAD Advanced Management vezetőképző programját (a javasolt tag bemutatása a vállalat webhelyén található, a www.skf.com címen); továbbá

• hogy a felügyelő egy jóváhagyott számlának megfelelően kapjon fizetséget az elvégzett munkájáért.

Javaslat a 12. ponthoz kapcsolódóan
A Nevezési bizottság azon szándékával kapcsolatban, hogy az Éves közgyűlés előtt javaslatot fog tenni egy további igazgatótanácsi tag kinevezésére, az Igazgatótanács javasolja, hogy az Éves közgyűlés módosítsa az Alapító okirat 8. pontját a következők szerint:

Jelenlegi megfogalmazás
8. §
A külön kinevezett tagok és helyettesek mellett a vállalat Igazgatótanácsának legalább öt, de legfeljebb tíz tagból kell állnia, legfeljebb öt helyettessel.
Javasolt megfogalmazás
8. §
A külön kinevezett tagok és helyettesek mellett a vállalat Igazgatótanácsának legalább öt, de legfeljebb tizenkét tagból kell állnia, legfeljebb öt helyettessel.

Javaslat a 17. ponthoz kapcsolódóan
Az Igazgatótanács úgy döntött, hogy az alábbi irányelveket nyújtja be az SKF Csoport vezetőségének járó kompenzációról az Éves közgyűlés számára.

A Csoport vezetősége alatt az Elnök és a vezetőség egyéb tagjai értendők.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Csoport vezetőségi tagjainak díjazását az aktuális piaci versenyhelyzet határozza meg, ám egyúttal szem előtt kell tartani a részvényesek érdekeit is. A Csoport vezetőségi tagjainak teljes kompenzációs csomagja elsősorban fix fizetésből, mozgóbérből, teljesítményalapú osztalékból, nyugdíjpénztári befizetésekből, meghatározott felmondási és végkielégítési feltételekből, továbbá egyéb juttatásokból (például vállalati autó) kell, hogy álljon. A kompenzációs irányelvek célja, hogy az SKF Csoport küldetése és üzleti stratégiája támogatásához a legmegfelelőbb személyeket nyerje meg, és megőrizze őket.

A fix fizetést versenyképes szinten kell meghatározni. A fix fizetés meghatározásakor figyelembe kell venni a kompetenciát, a felelősséget és a teljesítményt.

A mozgóbér megállapítása a teljesítményalapú program szerint történik; a mozgóbér maximális összegét a fix éves bér 40% és 70%-a között kell rögzíteni.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Éves közgyűlés döntsön az SKF 2014-es teljesítményarányos osztalékkifizetési programjáról. A javaslat szerint a program legfeljebb 310 felsővezetőt és más kulcsembert jutalmazzon az SKF B sorozatú részvényeinek ingyenes átruházási lehetőségével. (Lásd a 18. pontot alább.)

Az SKF arra törekszik, hogy pontosan definiált hozzájárulási modellek alapján alakítsa ki nyugdíjkonstrukcióit.

A Csoport vezetőségi tagjai hat hónap felmondási idővel adhatják be felmondásukat. Ha a vállalat mond fel a dolgozónak, a munkaviszony azonnal megszűnik. Ebben az esetben ugyanakkor az alkalmazott a vállalat dolgozójaként eltöltött évek alapján meghatározott végkielégítésben kell, hogy részesüljön, amely azonban nem haladhatja meg a dolgozó két éves fix fizetésének összegét.

Az Igazgatótanács azt is javasolja, hogy az Éves közgyűlés jogosítsa fel az Igazgatótanácsot arra, hogy egyes esetekben eltérhessen az Éves közgyűlés által meghatározott kompenzációs irányelvektől.

Javaslat a 18. ponthoz kapcsolódóan
Háttér
A 2008-as Éves közgyűlésen az SKF Csoport bevezetett egy hosszú távú teljesítményarányos osztalékkifizetési programot a felsővezetők és a vállalat egyéb kulcsfontosságú dolgozói körében (SKF Performance Share Programme 2008). Az Éves közgyűlés 2008 óta minden évben döntést hozott egy teljesítményarányos osztalékkifizetési programról, amely lényegében minden évben azonos feltételekkel zajlott le.

Az SKF 2014-es teljesítményarányos osztalékkifizetési programja
Az Igazgatótanács javasolja, hogy a résztvevők és a részvényesek érdekeinek hosszú távú összehangolása érdekében az Éves közgyűlésen szülessen döntés az SKF 2014-es teljesítményarányos osztalékkifizetési programjáról. Az SKF 2014-es teljesítményarányos osztalékkifizetési programjának javasolt feltételei lényegében megegyeznek az SKF korábbi hasonló programjainak feltételeivel.

A javaslat szerint a program legfeljebb 310 felsővezetőt és más kulcsembert jutalmazzon az SKF B sorozatú részvényeinek ingyenes átruházási lehetőségével, az alábbi irányadó feltételeknek megfelelően.

A program keretében összesen legfeljebb 1 000 000 db ruházható át az SKF B részvényeiből. Az átruházható részvények számának arányosnak kell lennie az Igazgatótanács által a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan kitűzött Teljes hozzáadott érték (Total Value Added, TVA) teljesítési szintjével, illetve a 2014-es és 2016-os pénzügyi évek között elért TVA-változással. A TVA egy egyszerűsített gazdasági értéknövekedési modell, amely a nagyobb működési nyereség, tőkehatékonyság és a jövedelmező növekedés elérésére hivatott. A TVA értéke a működési nyereség mínusz az adózás előtti tőkeköltség a működés országában.

A 2014-es pénzügyi év TVA-értéke alapján adott számú részvény előre átruházható a program résztvevőire, ez azonban a különböző kulcsfontosságú csoportokban nem haladhatja meg a következő mennyiséget fejenként:

Elnök és vezérigazgató – 10 000 részvény
Üzletágak elnökei és ügyvezető alelnök – 5 000 részvény
A csoport egyéb vezetőségi tagjai – 3 500 részvény
Nagyobb üzleti egységek vezetői és más felsővezetők – 1250–1800 részvény

A 2016-os pénzügyi év lezárását követően a vállalat összehasonlítja a 2014-es és a 2016-os pénzügyi évben elért TVA-értéket, és a két pénzügyi év közötti TVA-változást százalékos érték formájában fejezi ki. Az átruházható részvények végleges számának meghatározásához az előzetesen kiosztott részvények számát meg kell szorozni a TVA-változás százalékos értékével. Ha a változás értéke pozitív, abban az esetben a programban résztvevők a végső átruházáskor az előzetesen átruházott részvények számát meghaladó részvényt kapnak, amennyiben azonban negatív, a résztvevők az előzetesen átruházottnál kevesebb részvényt kapnak. A véglegesen átruházott részvények száma ugyanakkor fejenként nem haladhatja meg az előzetesen átruházott részvények 200%-át. A programban résztvevőkre átruházott részvények száma így a végső átruházáskor nem haladhatja meg a következő mennyiséget a különböző kulcsfontosságú csoportokban:
Elnök és vezérigazgató – 20 000 részvény
Üzletágak elnökei és ügyvezető alelnök – 10 000 részvény
A csoport egyéb vezetőségi tagjai – 7 000 részvény
Nagyobb üzleti egységek vezetői és más felsővezetők – 2 500–3 600 részvény

A résztvevők nem nyújthatnak ellenszolgáltatást a program keretében biztosított jogaikért.

A résztvevők készpénzes kompenzációt kapnak, amelynek összege a három éves számítási időszak során kifizetett osztalékkal egyenlő.

A részvények átruházásának a legtöbb esetben feltétele, hogy a programban érintett személyek a teljes számítási időszakban az SKF csoport alkalmazottai legyenek. Ha az SKF 2014-es teljesítményarányos osztalékkifizetési programjának valamennyi feltétele teljesül, a három éves számítási időszak lejártát követően, azaz 2017-ben el kell végezni a részvények ingyenes átruházását.

Az Igazgatótanács tagjai jogosultak arra, hogy helyettesítő ösztönző megoldást vezessenek be azon országok dolgozói számára, ahol az SKF 2014-es teljesítményarányos osztalékkifizetési programjában való részvétel nem lehetséges. Az ilyen helyettesítő ösztönző megoldást – ésszerű mértékben – az SKF 2014-es teljesítményarányos osztalékkifizetési programjával azonos feltételekkel kell kidolgozni.

A vállalat 2014. január 31-én 455 351 068 részvénnyel rendelkezett. Az SKF 2014-es teljesítményarányos osztalékkifizetési programjának keretében vállalt kötelezettségek teljesítéséhez legfeljebb 1 000 000 B sorozatú részvény szükséges, amely a teljes forgalomban lévő részvényállomány körülbelül 0,2%-át teszi ki.

Az SKF 2014-es teljesítményarányos osztalékkifizetési programja keretében maximális mértékű átruházást feltételezve, 150 SEK részvényárfolyam mellett a teljes program becsült költsége a társadalombiztosítási költségekkel is számolva körülbelül 180 millió SEK. 200 SEK részvényárfolyammal számolva a becsült költség a társadalombiztosítási költségekkel is számolva körülbelül 240 millió SEK. Ezenfelül a becsült adminisztratív költségek körülbelül 2 millió SEK-et tesznek ki.

Az Igazgatótanács egyelőre nem javasol semmilyen intézkedést az SKF Csoport által a program keretében vállalt kötelezettségek korlátozására. A program keretében a részvények átruházása legkorábban 2017-ben lehetséges.

Többségi követelmények
Az Igazgatótanács által az Éves közgyűlésen tett javaslatok ügyében hozott érvényes döntéshez az szükséges, hogy a döntést a részvényesek által leadott szavazatok több mint fele támogassa. Azonos szavazatszám esetén az Igazgatótanács elnöke dönt.

Javaslat a 19. ponthoz kapcsolódóan
A Nevezési bizottság tájékoztatta a vállalatot arról, hogy javasolni fogja, hogy az Éves közgyűlés hozzon döntést:

1. arról, hogy a vállalat által kinevezett Nevezési bizottság a birtokolt szavazatszám alapján a négy legnagyobb részvényes egy-egy képviselőjéből, valamint az Igazgatótanács elnökéből álljon. A Nevezési bizottság létrehozásakor a 2014 augusztusának utolsó banki napján érvényes részvénybirtoklás határozza meg, hogy mely részvényesek rendelkeznek a legtöbb szavazati joggal. A négy részvényesi képviselő nevét a vállalat a megválasztásukkor, vagy legkésőbb a 2015-ös Éves közgyűlés előtt hat hónappal nyilvánosságra hozza. A Nevezési bizottság megbízatása egy esetleges új Nevezési bizottság megválasztásáig szól.

2. Abban az esetben, ha bármely bizottsági tag által képviselt részvényes már nincs a négy legnagyobb részvényes között, és a Nevezési bizottság célszerűnek tartja, a képviselő lemondhat, és a szavazatszám tekintetében a helyébe lépő részvényes képviselőjének felajánlható a lehetőség, hogy megválasszák a visszalépő bizottsági tag helyére;

továbbá abban az esetben, ha bármely tag már nem az adott részvényes képviselője, a Nevezési bizottság felkéri a részvényest, hogy válasszon egy új képviselőt a Nevezési bizottság tagjának;

3. arról, hogy a Nevezési bizottság álljon elő javaslatokkal a 2015-ös Éves közgyűlés elé terjesztendő és általa eldöntendő következő ügyekben:

a) javaslat az Éves közgyűlés elnökének személyére
b) javaslat az Igazgatótanács tagjaira
c) javaslat az Igazgatótanács elnökének személyére
d) javaslat az Igazgatótanács tagjainak díjazására vonatkozóan
e) javaslat a felügyelő díjazására vonatkozóan
f) javaslat egy Nevezési bizottság összehívására a 2015-ös Éves közgyűlés előtt

4. arról, hogy a Nevezési bizottság kötelességei teljesítése során a svéd vállalatirányítási törvénynek megfelelően végezze a rábízott feladatokat, többek között biztosítsa a vállalat számára azokat az információkat, amelyek a vállalat számára szükségesek a törvényben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítéséhez.
_______________

A részvények és a szavazatok száma, dokumentáció
A jelen közlemény kiadásakor a vállalat részvényeinek teljes száma 455 351 068, amelyből 42 420 300 db A sorozatú és 412 930 768 db B sorozatú részvény, amelyek összesen 80 237 546 szavazatot biztosítanak. A vállalat saját részvénnyel nem rendelkezik.

Az Igazgatótanács teljes javaslata a napirend 17. és 18. pontjára vonatkozóan és az Igazgatótanács által kiadott, indokolással ellátott nyilatkozat elérhető a vállalatnál és a vállalat webhelyén (www.skf.com). Az erre igényt tartó részvényesek címük megadása esetén postán is megkaphatják a nyilatkozatot.

Információ az Éves közgyűlésről stb.
Az Igazgatótanács és az elnök bármely részvényes kérésére, és amennyiben az Igazgatótanács megítélése szerint ez nem okozhat jelentős kárt a vállalat számára, köteles információt biztosítani minden olyan körülményről, amely az Éves közgyűlés napirendi pontjainak értékelését, illetve amely a vállalat vagy bármely leányvállalat pénzügyi helyzetét vagy a vállalat más vállalatcsoporthoz való viszonyának értékelését befolyásolhatják. Ha bármilyen előzetes kérdése van, írjon az AB SKF fő jogtanácsosának a következő postacímre: SE-415 50 Göteborg, Svédország; vagy e-mail címre: chairman@skf.com.

Az SKF webes pénzügyi beszámolójának angol nyelvű változatát 2014. március 5-én tesszük közzé.

A meghatalmazási űrlapok a vállalat honlapján (www.skf.com) lesznek elérhetők, vagy postai úton (AB SKF, c/o Computershare AB, Box 610, SE-182 16 Danderyd, Svédország), illetve a következő telefonszámon is igényelhetők: +46 31 337 25 50.

SKF AB
(publ)

Az Igazgatótanács


Látogassa meg az SKF gyárát Göteborg Gamlestaden városrészében
Részvényeseinket az Éves közgyűlés kapcsán örömmel várjuk gyárlátogatásra a göteborgi Gamlestaden városrészben található SKF-üzembe, közvetlenül az Éves közgyűlés lezárását követően, vagy 2014. április 3-án 9:00-kor. Kérjük, hogy amikor értesíti cégünket arról, hogy részt vesz-e az Éves közgyűlésen, egyúttal közölje azt is, hogy részt kíván-e venni valamelyik gyárlátogatáson. Vegye figyelembe, hogy a résztvevők száma korlátozott.


További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
Média forródrót: +46 31 337 2400
Sajtókapcsolatok: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Befektetői kapcsolatok: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comAz SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 15 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2013-ban 63 597 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 48 401 fő volt. www.skf.com

Az SKF® az SKF Csoport bejegyzett védjegye.
Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (157 KB)

SKF logo