Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv.

Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Power the Future - A fenntartható jövő megtervezése

2015 február 04, 08:41 CEST

Mivel a környezeti szempontok egyre fontosabbak a mérnöki tervezéssel és a gyártással foglalkozó vállalatok számára, az előrelátóan gondolkodó szervezetek a fenntarthatóságot használhatják arra, hogy növeljék a nyereségüket és fellendítsék az üzleti teljesítményüket, és emellett segítséget nyújtsanak az ügyfeleik és a bolygó számára – jelentette ki Rob Jenkinson, az SKF vállalati fenntarthatósággal foglalkozó részlegének igazgatója.

A gyártási folyamat minden szakaszának van valamilyen hatása a környezetre. Ez a megállapítás mindig érvényes, legyen szó akár a felhasznált nyersanyagokról, akár a gyártási folyamatokhoz használt energiáról, akár arról, hogy milyen módon történik a hasznos élettartamuk végére érő termékek ártalmatlanítása. Bár a jelenlegi technológiai és globális gazdasági körülmények között aligha várható el, hogy bármelyik tevékenység 100%-os hatékonyságot és nettó pozitív hatást érjen el, ez nem jelenti azt, hogy nekünk, mint gyártóknak, mérnököknek és üzleti vezetőknek nem is kell ezt a célkitűzést megfogalmaznunk.

A vállalatok társadalmi felelősségének (CSR, Corporate Social Responsibility) irányelveit valamilyen formában már sok éve megfogalmazták és alkalmazzák, de a 2008–2009-es globális pénzügyi összeomlás miatt számos szervezet elhalasztotta vagy el is vetette a környezetvédelemmel kapcsolatos kezdeményezéseit. Mások azonban nem követték ezt, mivel felismerték az ilyen irányelvekben rejlő fontos előnyöket. A gazdaság lassú élénkülésével ez a helyzet is változik: egyre több üzleti vezető ismeri fel, hogy a szervezet alapvető értékei közé sorolt erős, egységes és stratégiai alapokon nyugvó társadalmi felelősségvállalási irányelv valós és mérhető értékeket tud teremteni minden vállalat számára, beleértve a részvényeseket, az alkalmazottakat és az ügyfeleket is.

Az SKF-hez hasonló vállalatok már sok éve üzleti alapelvnek tekintik a fenntarthatóságot. Ez az innováció fő mozgatórugója, amelynek hatóköre mindenre kiterjed, a gyárak és az irodák megépítésétől kezdve a gyártási folyamatokon, az energia- és vízfelhasználáson át egészen a termékeink és szolgáltatásaink tervezéséig és szállításáig.

SKF BeyondZero: Egy új perspektíva

2006-ban bevezettünk egy új stratégiát a saját környezetkárosító, valamint az ügyfeleink és a szállítóink hasonló káros hatásainak aktív és számszerűsíthető csökkentése érdekében. Ez az SKF BeyondZero stratégia, amely cégünk alapelvévé vált és két, egymást kiegészítő célt jelent. Az első cél a saját tevékenységeink és a szállítóink tevékenységei által előidézett környezetkárosító hatások csökkentése. A második cél az olyan új technológiák, termékek és szolgáltatások kifejlesztése, amelyekkel ügyfeleink is csökkenteni tudják az energiafelhasználásukat és a hulladéktermelésüket.

Az évek során a környezetvédelmi célú életciklus-menedzsment terén folytatott alkalmazott kutatásaink és fejlesztéseink eredményeképpen sokkal pontosabban megértettük, hogy tevékenységeink, termékeink és megoldásaink milyen hatást gyakorolnak a környezetre. Megismertük tevékenységeink környezeti hatásait az értéklánc különböző szakaszaiban; mindent megtudtunk a nyersanyagokról, azok felhasználásáról és feldolgozásáról; megvizsgáltuk, hogy az SKF termékei mennyi energiát használnak fel az ügyfelek alkalmazásaiban, ahogy azt is, hogy mi történik a termékekkel az élettartamuk végén. Mindezek alapján felismertük, hogy az értéklánc minden szakaszában kínálkozik lehetőség a környezetkárosító hatások csökkentésére, és azt is, hogy a legnagyobb lehetőség a felhasználási szakaszban rejlik, vagyis abban, hogy termékeink és megoldásaink milyen teljesítményt nyújtanak az ügyfelek alkalmazásaiban.

Gyártási hatékonyság

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy hosszú idő alatt komoly lépéseket tettünk a saját gyártási eljárásaink tökélesítése érdekében. Minden új gyárunkat és logisztikai központunkat, bárhol is legyen a világban, a legújabb LEED építőipari szabványnak és az ISO 50001 energiagazdálkodási szabványnak megfelelően építjük fel. Legfontosabb szállítóinkkal együttműködve segítünk nekik a környezetvédelmi felelősségvállalás hasonló szintjének elérésében, valamint a felhasznált energia mennyiségének csökkentésében, például a rendkívül energiaigényes acélgyártási folyamatban.

A logisztika területén szállítmányozó partnereinkkel együtt a szállítás környezetkárosító hatásainak csökkentésén dolgozunk. Ide tartozik az üzemanyag-felhasználás szerződésben foglalt korlátozása a közúti szállítók esetében, a légi teherszállítás igénybevételének csökkentése, a teherautók teljes feltöltése rakománnyal, valamint a szennyezésmentes hajózás programjában való részvétel.

A felsorolt intézkedésekkel számottevő eredményeket értünk el. 2006 és 2013 között, amikor forgalmunk 20%-kal nőtt, 13%-kal csökkentettük az energiaigényünket, és hasonló mértékben az üvegházhatást okozó gázok, elsősorban a szén-dioxid teljes kibocsátását is mérsékeltük tevékenységünk során.

A termékek életciklus-kezelése

Az SKF BeyondZero stratégia kulcsfontosságú eleme a termékek életciklusának a fejlesztésnél kezdődő és az ártalmatlanításig tartó kezelése. Számos tanulmány kimutatta, hogy sok termékhez az ügyfelek alkalmazásaiban történő használat során kapcsolódik a legnagyobb mértékű környezetkárosító hatás a teljes életciklus alatt okozott szén-dioxid-kibocsátás miatt, ami akár 75%-os arányú is lehet.

A gyors ütemben bővülő SKF BeyondZero portfóliónkhoz tartozó SKF-termékekre olyan szigorú követelmények vonatkoznak, amelyekkel minden ügyfelünk számára valódi környezetvédelmi előnyöket tudunk nyújtani úgy, hogy változatlanul magas szinten tartjuk a termékek teljesítményét, a minőséget és a szolgáltatások megbízhatóságát. Ezek a követelmények két kategóriába sorolhatók:

  • A környezetvédelmi szempontoknak megfelelő tervezés: a terméknek vagy a megoldásnak környezetvédelmi előnyöket kell nyújtania a jellemzőiből adódóan, például az alacsony súrlódásnak vagy a kisebb tömegnek köszönhetően.
  • A környezetvédelmi szempontoknak megfelelő alkalmazás: a terméknek vagy a megoldásnak egyértelműen hozzá kell járulnia a környezeti teljesítmény javításához abban az alkalmazásban, amelyben az ügyfél felhasználja a terméket vagy a megoldást.
Az SKF BeyondZero portfólióhoz tartozó termékek és szolgáltatások jellemző példái a szennyvíztisztító üzemek szellőztetőrendszereiben használt energiatakarékos, nagysebességű, állandó mágnessel működő motorok. Ezek a motorok akár 40%-kal is csökkenteni tudják az energiafelhasználást, ami a gazdasági előnyök mellett környezetvédelmi előnyöket is jelent. Hasonló előnyöket nyújtanak az SKF tömített, energiatakarékos (E2) mély hornyú golyóscsapágyai is, amelyek a súrlódás jelentős mértékű csökkentésével járulnak hozzá az energiafelhasználás költségeinek csökkentéséhez. Egy csapágyra vetítve ez elenyésző mennyiségnek tűnhet, de ha az iparban használt motorokban, szivattyúkban és ventilátorokban található összes csapágy időnkénti cseréjének összesített hatását vizsgáljuk, akkor a megtakarítás már jelentős mértékű lehet. A további fejlesztések közé tartozik az acéliparban, a folyamatos acélöntéshez használt teljesen tömített SKF ConRo hengersor egység, amely egységenként kb. 1,5 tonnával csökkenti a CO2-kibocsátást évente.

Intelligens megoldások

Egyre gyorsabban haladunk az intelligens gyárak kialakításának irányába, ahol intelligens eszközöket – ilyenek például az SKF Insight csapágyak – alkalmaznak a bonyolult vezérlési és automatizálási rendszerekben. Ennek a tendenciának nyilvánvalóan komoly hatása lesz a fenntarthatóságra a gyártási szektorban. Ha a rövid távú hatást vizsgáljuk, arra az eredményre jutunk, hogy a gyártási műveletek intelligens megoldásokkal való támogatása csökkenteni fogja az energia- és vízfelhasználást, és meghosszabbítja a gépek élettartamát, amivel még tovább csökkenthető a selejt- és hulladékmennyiség. A hosszabb távú hatás pedig az lesz, hogy az intelligens rendszerek üzemeltetése során összegyűjtött adatok és tapasztalatok alapján a vállalatok új generációs gyártóeszközöket és folyamatokat fognak kifejleszteni, ami akár odáig is terjedhet, hogy a létesítmények és a gyártósorok tervezésénél és felépítésénél is új szempontokat fognak figyelembe venni. Minden esetben át lehet majd alakítani a meglévő rendszereket, hogy megfeleljenek a fenntarthatóság egyre komolyabb követelményeinek az egyre nagyobb kihívást jelentő és egyre kiélezettebb versenyhelyzetet teremtő globális környezetben.

SKF logo