Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

Power the Future - A műszaki szakértelem ereje működés közben

2015 február 04, 08:41 CEST

A jövő kihívásainak csak úgy tudnak megfelelni a vállalatok, ha a technológiai újításokat is szervesen integrálják üzleti sikerük részeként, fejtette ki Dr. Alejandro Sanz, az SKF technológiai intelligenciával foglalkozó csoportjának vezetője.


Az ipari vezető szerep fenntartása több mint egy évszázados fennállás után örömteli kihívás az SKF számára. A műszaki szakértelem szolgáltatásokba és termékekbe ágyazása megköveteli a felhasználó saját szakmai kompetenciáinak folyamatos megújítását, és túllépésre buzdít azon a ponton, ahol a többiek megállnak. A kérdés az, hogy hogyan lehet létrehozni, átadni és megragadni azokat az értékeket, amelyek a technológia új fejlesztései által kínált lehetőségeken alapulnak.


Üzleti célunk, hogy új tudást és innovatív értékajánlatokat kínáljunk, és ezáltal jelenős fejlődést generáljunk a megbízhatóság és a termelékenység terén minden ügyfelünk számára. Az új fejlett rendszerek, megoldások és szolgáltatások kifejlesztése érdekében az innovációs ciklusnak folyamatosnak és állandó visszacsatolásúnak kell lennie. Ennek megvalósítása nem egyszerű feladat, azonban ahogy azt remélhetőleg az SKF-nél szerzett tapasztalatainkon keresztül megmutathatjuk, ez integrálható a meglévő folyamatokba, és ezzel valós és fenntartható üzleti előnyöket nyújt.


A kívülről befelé haladó megközelítés

A vállalat által megvalósított innovációs irányelveket és innovációs menedzsmentet számos tényező alapján kell meghatározni. Ez magában foglalja a technológiai beruházások gazdasági hatékonyságának felmérését, az innovációhoz való belső hozzáállást, a törvényi kereteket, az időzítést és a technológia jövőbeli szerepét az ipari teljesítményben. Ezek az elemzések bizonyos mértékig elkerülhetetlenül a jövőbeli magatartásra vonatkozó becsléseken alapulnak, és ez a bizonytalanság növekedésével és az ehhez kapcsolódó szintű kockázattal jár.


Az SKF-nél kidolgoztuk a stratégiai innováció-elemzés (SIA, Strategic Innovation Analysis) módszerét, amely előre felbecsüli az új piaci vagy szolgáltatási trendeket, valamint a piac elvárásait, és ezzel biztosítja a vállalat folyamatos értékkínálatát. Felismertük, hogy innovációra vonatkozó stratégiai döntéseket nem lehet úgy hozni, ha nem ismerjük mélyrehatóan a vállalat belső kialakításának (az innováció, a piacok, a vezetői viselkedésformák, a technológiai és emberi erőforrások, a tőkeszerkezet stb. tekintetében) és a piacon létrejövő vagy a piac által megszabott lehetőségtér közötti összefüggéseket. [1]

A vállalatoknak előre kell látniuk a piaci trendeket és elvárásokat, és asszimilálniuk és integrálniuk kell azokat. A vállalatoknak meg kell érteniük az erők külső kontextusát, mint például a piaci igényeket, a jogi és gazdasági kereteket, a versenyképességi összehasonlításokat, a technológiai lehetőségeket és az új üzleti lehetőségeket.


A klasszikus kívülről befelé haladó megközelítés tekintetében az SKF professzionális technológiai felderítést és a szellemi javak üzleti egységeit hozta létre, amelyek folyamatosan figyelemmel kísérik a technológiai trendeket, az ügyfelek, a versenytársak és a piacok pozícióit, valamint módszeresen keresik az új partnereket, illetve az egyesülések és felvásárlások új célpontjait.


A vállalkozók és a startup vállalatok a legnyitottabbak a legtöbb innovatív és forradalmian új technológia és értékteremtő javaslatok iránt. Nonaka [2] szerint: „A kreativitás a szerteágazó gondolkodásmódról, az innováció pedig az összetartó gondolkodásmódról szól”.


Ezen gondolatmenetet követve bátran állíthatjuk, hogy azok a régi nagyvállalatok, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak vállalkozókkal és startup vállalatokkal, teljesen új és forradalmi technológiai és üzleti megközelítésekkel találkoznak. Ezt a koncepciót követi az SKF is, és úgy találtuk, hogy a tapasztalt üzleti vezetőink és a fiatalabb, kisebb startup vállalkozások között folytatott beszélgetések során képesek vagyunk e két világ legjavát ötvözni, és így nagy hatással lehetünk a piacra.


Az ilyen együttműködés során az üzleti stratégiához sem a hagyományos módon közelítünk, hogy így jelentős értéket hozzunk létre a piac és az ügyfelek számára. Ennek az elképzelésnek a szellemében az SKF havonta átlagosan 70 startup vállalkozást értékel, mér fel és hasonlít össze. Vezetői csapatunk specifikus, rendszeresen frissített tájékoztatást kap nem csupán a legfontosabb területekről, de az ún. „kék égbolt nézetről” is. Így olyan új és radikális üzleti koncepciókkal találkozunk, amelyek saját hírnevünkkel kombinálva nagyon más típusú új kínálatokhoz vezethet.Kép helye

Az ilyen kívülről befelé haladó megközelítés a hosszú távú lehetőségek gondolatával kezdődik, és új versenyteret hoz létre. A kívülről befelé haladó megközelítés a feltörekvő trendek és igények holisztikus kezelésén alapszik, és szükségszerűen azt eredményezi, hogy konkrét üzleti növekedési lehetőségekről kapunk rendszeres portfóliót. [2]


A belülről kifelé haladó megközelítés

Összehasonlításképpen, az innováció belülről kifelé haladó megközelítése az elemzés, a kreativitás és az együttműködés számos szintjét foglalja magába. Azonban ennek az elképzelésnek az az alapelve, hogy „gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan”.


Egy vállalat innováció-kezelési stílusa az alkalmazottak innovációhoz való viszonyából ered. Az innováció mélyen gyökerező elfogadása és az innovációra való bátorítás elengedhetetlen fontosságú ahhoz, hogy egy ilyen hozzáállás fejlődjön ki a szervezeten belül. Például az SKF-nél mindig is fontos volt a problémamegoldás és az újítás. Ez igazolódott vissza például az beálló csapágy kifejlesztésekor, ahol a tengelyhajlás problémáját kellett megoldani: hatására megerősödött a csapágytechnológia piaca. Számunkra a műszaki szakértelem nem csupán egy jelmondat, hanem a fejlesztések folyamatos sorozatának piaci megjelenése, amelyet mindig is követtünk, amióta alapítónk, Sven Winguist kifejlesztette első kereskedelmi forgalomba hozott újítását. [3]


Az évek során a kutatásba és fejlesztésbe való folyamatos és fenntartható beruházás kritikus fontosságúvá vált az SKF, mint vállalat és márka növekedése szempontjából. Mérnöki és kutatóközpontunk (ERC) megalapítása a hollandiai Nieuwegeinben rendkívül fontos volt nem csupán számunkra, de a gépészeti világ egészre nézve is, hiszen ez inspirálta az úttörő technológiák, például a kerékcsapágyegységek valamint a csapágyélettartam-elmélet megalkotását, amelyet az iparág világszerte átvett. Számunkra az a szellem (újítás és a tudás alkalmazása egy adott probléma megoldására), amelyben első újításunk megszületett, még mindig vállalatunk legfontosabb alapelve. 


A belső elemzésnek egy másik fontos vonatkozását a belső lehetőségek felkutatása és kivizsgálása jelenti a technológia és az erőforrások tekintetében. A folyamat során fontos bizonyos mértékű rugalmasságot is megengedni, és belül is szabad utat biztosítani az esetlegesen felmerülő lehetőségeknek. Az SKF esetében például az innováció az egyik stratégiai pillért jelenti vállalatunk egészének jövőbeli növekedése szempontjából. Mindegyik üzleti területünk kapott egy feladatot: teljesen újszerű, a megszokottól merőben eltérő javaslatokat kell benyújtaniuk, amely arról tanúskodik, hogy a jövőben is olyan értékeket nyújtunk, ami megerősíti vezető szerepünket. Az üzleti stratégiánk által előírt növekedési célok eléréséhez szükség van a belső erőforrások meghatározására és integrálására, miközben a vezetés jól látható támogatást nyújt a kezdeményezésekhez. 


A belülről kifelé haladó megközelítés részeként számos tevékenységet bevezettünk azzal a céllal, hogy felülkerekedjünk azon a tényen, miszerint a nagy szervezeteknél mindig és mindenhol találhatók tehetséges emberek, azonban gyakran nincsenek kapcsolatban egymással, és rendszerint hiányzik a megfelelő hálózat, amely ezt támogatná. Módszertanunk egy olyan kreatív folyamaton alapszik, ahol az alkalmazottak - függetlenül attól, hogy földrajzilag hol találhatók a világban - kreatív ötleteket küldhetnek be, amelyeket szilárd üzleti ajánlatokká fejleszthetnek. Ezt vagy egy online belső kommunikációs eszköz segítségével, vagy specifikus műhelymunka keretében tehetik meg. Különböző üzleti egységeink specifikus stratégiai paramétereket és célokat határoznak meg, amivel az egész SKF-en belül strukturálni tudják a kreatív folyamatokat.


Minden beküldött ötletet a Harvard Business School [4] által kidolgozott Real-Worth-Win módszertant követve vizsgálunk meg. Ezután egy szűkített lista kerül a végső kiértékelő bizottság elé, amely az üzleti egységek vezetőiből, valamint a termékfejlesztésen, illetve a gyártásban dolgozó alkalmazottakból tevődik össze. Ők ugyanezzel a módszertannal szűkíthetik tovább a kiválasztott ötleteket. A kiértékelési bizottság által kiválasztott ötletek zöld utat kapnak egy dedikált fejlesztőcsapat létrehozására, és a továbbgondolásra egy erre a célra létrehozott „kiképzőtáborban”. Az ötletgazdát bízzák meg azzal, hogy összeállítsa azt az interfunkcionális csapatot, amely részt vesz ebben a táborban. Az újító kedv megőrzése érdekében az is nagyon fontos, hogy visszajelzést adjunk az összes olyan ötletre is, amelyeket nem fejlesztünk tovább.


A kiképzőtáborban két hétig intenzív munka folyik, és részt vesz rajta minden érintett vezető is. A csapat első feladata, hogy kidolgozza a piaci elképzelést, amely tartalmazza a lehetőségek és a megfelelés elemzését, illetve a legfontosabb stratégiai lehetőségeket. A tábor második fázisában a fő téma az időzítés és az üzleti minősítés, és ekkor készítik el javaslatukat a divízió szintű vezetőség számára. Ez a kezdeményezésünk sikeresnek bizonyult, hiszen értékes ötleteket kaptunk különböző országokból, és nemzetközi, illetve kiegészítő csapatokat tudtunk integrálni a projektekbe, valódi értékekkel és hatással.


A „gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” filozófiánk utolsó gondolata az SKF globális jelenlétének földrajzi kiterjesztése. Olyan szervezeteket hozunk létre, amelyek kifejezetten az innovációra és a mérnöki munka legújabb irányvonalaira és gyakorlatára koncentrálnak. Ezen szervezetek közé tartozik a Group Technology Development (GTD), az Advanced Development Centers (ADC) és a Global Laboratories (GL). Global Technical Centers (GTC) központjaink komoly technológiai jelenlétet biztosítanak a legfontosabb földrajzi területeken, tevékenységük kiterjed a kutatásra és fejlesztésre, laboratóriumi kísérletekre, prototípusokra, valós méretű bemutatókra, platformintegrációra és helyi specializációra.


A sikeres innováció receptje és szabályai

Tapasztalataink szerint a szigorú, de egyben rugalmas és interaktív módszerek ösztönzik legjobban a kreativitást és az innovációt.


A 2. ábra szemlélteti, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az innováció különböző elemei, mint a fogaskerekek egy gépben. A közép- és hosszútávú technológiai projektek kifejlesztése során fontos, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot a piac elvárásaival és fejlődésével, különösen azért, mert az új lehetőségek gyakran rejtve maradhatnak egy ilyen projekt időtartama alatt.


A vállalat jövőbeni pozicionálása az innováció-menedzsment két típusának koordinálásával valósul meg: egyrészt a stratégiai innováció-menedzsmenttel (SIM, Strategic Innovation Management), másrészt a folyamatos innováció-menedzsmenttel (CIM, Continuous Innovation Management).


A CIM az SKF-től származó tudásalapú megoldásokat integrál az eszközökbe, rendszerekbe és szolgáltatásokba, míg a SIM portfólió-forrásokat alkalmaz (kutatás-fejlesztés, szövetségek, vegyesvállalatok, társulások), és ezzel biztosítja a fejlesztés alatt álló megoldás javaslatértékének folyamatos megújítását. A két megközelítés különböző területekről származó szakértelmet és tudást integrál a sikeres megoldások kifejlesztéséhez. Eredményeinket a piacon és az ügyfelek elvárásain keresztül mérjük.


Megtanultunk egy nagyon fontos dolgot: aki élen jár az innovációban, az szembeszáll a konvenciókkal amikor új területeket fedez fel. Az újítás és a kreatív munka kitartást és fegyelmezettséget igényel, mert csak így lehet az ötletekből származó előnyöket a piacon is folyamatosan biztosítani. Ugyanakkor az igazi sikerhez mások határait és céljait is figyelembe kell venni, és integrálni kell ezeket saját elképzeléseinkbe, egyetlen célt tartva szem előtt: megfelelni a jövő kihívásainak.


Kép helye

ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

A legmagasabb szintű érték akkor hozható létre, ha az SKF közvetlenül együttműködve az ügyfelekkel együtt alkot értéket a legnagyobb kihívást jelentő projektekben. Azt tapasztaltuk, hogy mélyreható iparági szaktudásunk optimálisan egészíti ki az új és feltörekvő mérnöki szakterületeket és szolgáltatásokat, és ez gyakran kimagasló eredményeket produkál. A következő példák jól szemléltetik, hogyan sikerült az SKF-nek ügyfeleivel együttműködve kiterjesztenie a lehetőségek horizontját.


Megbízhatóság bármilyen körülmény között és helyen

Az üzemeltetés és karbantartás jelenőst arányt képvisel egy szélturbina költségeiből – a beszerzési árnak akár 40 százalékát is kiteheti a gép élettartama során. Az egyedi javítások is viszonylag nagyon költségesek lehetnek. Ezért a turbinák gyártói és a karbantartásukkal foglalkozó szolgáltatók szívesen vesznek át minden olyan technológiát, amely segít a karbantartás és az állásidő csökkentésében.


A fekete oxidációs kezelés a tapasztalatok alapján javítja a szélturbina csapágyazásának megbízhatóságát [5]. Ez a felületkezelési feldolgozás elérhető áron nyújt teljesítményjavulást, és optimális megoldásnak bizonyult a működési megbízhatóság javításában. A fekete oxid védelmet nyújt a dörzskémiai támadások ellen, csökkenti a hidrogén áthatolását, és növeli a nedvességből eredő károsodással, például az állási korrózióval szembeni ellenállóképességet. Ezen túlmenően bebizonyosodott, hogy a fekete oxiddal ellátott csapágyacél felületek kiszélesítik a biztonságos működési körülmények tartományát a bevonat nélküli csapágyacél felületekhez képest.


A turbinák agresszív körülmények között működnek, ezért a tömítés egy másik nagyon fontos eleme a megbízhatóság javításának. A gumiból készült axiális tömítések gyorsan elhasználódnak, mivel képtelenek kezelni a durva érintkező felületeket és a szélturbina főtengelyénél általában fennálló korlátozott kenési körülményeket. Sérülésük esetén a főtengely csapágyazása sokkal inkább kitett a szennyező anyagoknak, amely a berendezés meghibásodásához, nem tervezett leállásokhoz és magasabb óránkénti kilowattköltséghez vezethet. Számos esetben az axiális gumitömítés cseréje a toronyban rendkívül nehéz vagy majdnem lehetetlen.


A HRC1 axiális tömítést ennek a problémának a megoldására fejlesztettük ki. A tömítés kiváló kopásállósággal és szakítószilárdsággal rendelkező, SKF-fejlesztésű, speciális H-ECOPUR poliuretán anyagból készült. Az eredmény egy olyan axiális tömítés, amely jóval hosszabb élettartammal rendelkezik és jobban véd a szennyeződések ellen, és ezáltal biztosítja a szélturbinák megbízhatóbb működését és csökkenti a karbantartási költségeket.


Szoros együttműködésben egy vezető szélturbina gyártóval, az SKF a HRC1 axiális tömítést hosszantartó helyszíni próbának vetette alá. A tömítést 40 különálló, 2,5 MW-os turbinába szerelték be, majd folyamatosan, valódi körülmények között tesztelték. Ez a helyszíni próbaüzem megerősítette, hogy az axiális tömítés drasztikusan hosszabb élettartammal rendelkezik, mint a hagyományos gumitömítések.


A vasútipar modernizálása

A századforduló óta a kínai közlekedési vállalatok körében jelentkező igények remek lehetőségeket és érdekes kihívásokat teremtettek. A kínai szupergyors vonat (Very High Speed Train), amely 380 km/órás sebességével a világ leggyorsabb vonata, jelentette az egyik ilyen kihívást. A vonat gyártói felkérték az SKF-et, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne a csapágyazás szervizintervallumát 800 000 kilométerről 1,3 millió kilométerre növelni. Válaszként az SKF kifejlesztette az új CRU 130X240 csapágymegoldását, amely stabil hőmérsékleten maradt a teljes 1,3 millió kilométeres teszttávon, 420 km/óra sebesség mellett.


A személyvonatok új 160–250 km/óra sebességű generációja számára az SKF egy új kúpgörgős csapágyegységet (TBU) fejlesztett ki. Az új egység a csapágy élettartamát akár 40%-kal is meghosszabbíthatja a meglévő megoldásokhoz képest. Emellett a laboratóriumi tesztek a súrlódás 30 százalékos csökkenését mutatták ki, a szabadalmaztatott SKF Xbite hőkezelési megoldás pedig tovább fokozza a csapágy általános robusztusságát és teljesítményét. A csapágyegységek ezen új generációja segít az OEM vállalatoknak és a végfelhasználóknak a biztonság növelésében és a nyereség maximalizálásában.


Az SKF közvetlenül az ügyfél igényére és vele együtt kifejlesztett kompakt kúpgörgős csapágyegységének (CTBU) névleges tengelyterhelése 45 tonna, ami azt jelenti, hogy az üzemeltetők nagyobb nyereségre tehetnek szert azzal, hogy több árut tudnak szállítani adott hosszúságú, illetve vagon-összeállítású vonattal. Az SKF kompakt kúpgörgős csapágyegysége az egyetlen olyan nagy teherbírású csapágyegység a piacon, amelynek 45 tonna a névleges üzemi tengelyterhelése. Ez pedig a jelenlegi 35,5 tonnás tengelyterheléshez képest a szállítási kapacitás növekedését jelenti, amely egyaránt elérhető a jelenlegi és az új tehervagonflottáknál.SKF logo