Cookie-k az SKF webhelyén

Az SKF cookie-kat használ arra, hogy webhelyei tartalmát minél jobban összehangolja a látogatók preferenciáival - ilyen például a választott ország és nyelv. Elfogadja az SKF által használt cookie-kat?

Will you accept SKF cookies?

A tudományos együttműködések elősegítik az ipar fejlődését

 • Történet

  2016 szeptember 29, 10:00 CEST

  Az SKF, a Chalmers Egyetem és az Ericsson közös projektje elősegíti az „Ipar 4.0" gyakorlati alapjainak lefektetését, ugyanakkor alátámasztja az ipar és a tudomány együttműködésének fontosságát is.

  A kívülállók számára az ipar és a tudomány közötti együttműködés egyszerűnek és egydimenziósnak tűnik: a vállalatnál felmerül egy probléma, és fizet az egyetemnek a megoldásban nyújtott szakértelemért. A valóságban azonban a kettő közötti kölcsönhatás ennél sokkal mélyebb - felöleli a képzést, a munkaerő-toborzást, a márkaépítést és a mindkét fél számára előnyös egyéb megoldásokat is.

  „Az egyetemekkel együtt dolgozva hozzáférést kapunk a szakértelmükhöz és a tudásukhoz, amit egyébként sok időbe telne megszereznünk", - mondta Martin Friis, az SKF projektmenedzsere, akit azzal a speciális feladattal bíztak meg, hogy a finanszírozott kutatási és fejlesztési projekteken keresztül kapcsolatokat létesítsen külső partnerekkel.

  Az egyetem küldetése az, hogy a társadalom számára releváns tudást biztosítson, az ipar küldetése pedig az, hogy versenyképes legyen az üzleti életben. Ahhoz, hogy kifizetődő együttműködés jöjjön létre, nagyon fontos, hogy mindkét világot megértsük. Minden együttműködésnek win-win helyzetet kell biztosítani, ellenkező esetben a kapcsolat megszakad.

  Az SKF a világ számos országában működik együtt kutatási és fejlesztési projektekben az egyetemekkel. Ez az együttműködés kiterjed az egyéni MSc és PhD projektektől kezdve egészen a több kutató bevonásával végzett nagy projektekig. A nagyobb projektek közül néhány a több erőforrással rendelkező programokhoz vagy témakörökhöz kapcsolódik.

  Jó példák erre az SKF egyetemi technológiai központok, ahol az SKF konkrét partnerekkel működik együtt konkrét alapvető technológiák kutatásában. Ezek közé tartozik a tribológia (Imperial College), az acél (Cambridge Egyetem), valamint az állapotfelügyelet (Luleå Egyetem).

  Az élvonalban
  A termékek és a gyártási rendszerek egyre sokrétűbbé válnak. Az ismeretek és az információ növekvő mennyisége megnehezíti, hogy lépést tartsunk a legújabb fejlesztésekkel. „Az egyetemek rendelkeznek az adott területen a legnagyobb szaktudással, és az ehhez való hozzáférés óriási előnyt jelent az ipari vállalatok számára.” - mondta Martin Friis.

  Azonban az információáramlás visszafelé is működik. Az ipar hozzáfér az egyetemek alapvető kutatásaihoz, ugyanakkor visszajelzést is ad a folyamatban lévő és a jövőbeni igényekről. Ez elősegíti a tudományos kutatások célkitűzéseinek pontosabb meghatározását, valamint az ipar szükségleteihez igazított képzések tervezését, ahol a modern ipar által támasztott követelményeknek megfelelő szaktudással felvértezett diplomásokat képeznek.

  Ez felveti a munkaerő-toborzás gyakorlati kérdését. Az SKF-hez hasonló nagy ipari vállalatok évről évre számos frissen végzett mérnököt alkalmaznak. Az egyetemekkel való szoros kapcsolat kialakítása elősegítheti az SKF márkanév népszerűsítését a diákok körében. „Megismernek bennünket - és ez felkeltheti az érdeklődésüket az iránt, hogy nálunk dolgozzanak." - nyilatkozta Martin Friis.

  A márkanév népszerűsítésének - és megismertetésének - ötlete túlmutat a közvetlen munkaerő-toborzáson. Sok mérnöki diplomát szerző hallgató végül más ipari vállalatnál helyezkedik el. De az, hogy ismerik az SKF-et és a termékeit, segítséget jelent a cégnek, amikor ezek a diákok - teljes munkaidőben dolgozó mérnökként - olyan beosztásba kerülnek, ahol meghatározhatják a beépítendő alkatrészeket, például a csapágyakat vagy tömítéseket.

  Ugyanakkor az SKF alkalmazottai szerepet vállalhatnak vendégoktatóként - idejük egy részében előadásokat tarthatnak az egyetemeken, és felügyelhetik a PhD és MSc hallgatókat. A vendégelőadások révén az SKF hatással lehet az oktatás fejlesztésére, eseti megbízásokat adhat a diákoknak, vagy részt vehet a hallgatói önkormányzat műhelymunkáiban és tevékenységeiben.

  Az ipar ösztönzése
  Sok kormány szívesen támogatja az ipar és a tudomány közötti kapcsolatot, és nincs ez másként Svédországban sem. "Az állam finanszírozza azokat a kutatási programokat, amelyek erősítik az egyetemeket, és ezzel egyidejűleg az ipar igényeire összpontosítanak.” - nyilatkozta Martin Friis. „A megfelelő kutatási területeket pontosan kell meghatározni, ezért gondosan választják ki a projekteket."

  Egy bizonyos szinten a kormány közvetlen támogatást nyújt az oktatásra és az alapkutatásokra. Ezen felül a finanszírozási rendszer elősegíti az iparral való együttműködést - melynek keretében a kutatás tovább fejleszthető, például testreszabható a valós felhasználási környezet igényei szerint. Ez a finanszírozás áthidalja a szakadékot a tudományos kutatás és az ipari felhasználhatóság között, és általában lefedi a Technológiai érettség (TRL) 3-7. szintjét. Az állami finanszírozás általában fedezi az egyetem kiadásait, míg a vállalatok fedezik a saját költségeiket.

  Annak érdekében, hogy az ipar hatékonyan tudjon működni ezen a területen és megfelelő hangsúlyt kapjanak a jövőbeni igényei, létfontosságú a szakmai egyesületek és szervezetek életében való részvétel. Ezek a szervezetek megpróbálnak hatást gyakorolni a különböző tényezőkre, például arra, hogy mely területek élvezzenek prioritást, illetve a kutatási finanszírozás elosztására.

  A lobbizás elősegíti a cégek igényeinek napirenden tartását, és megkönnyíti az egyetemi tanárokkal, a többi potenciális ipari kutatási partnerrel és a finanszírozó szervezetekkel való kapcsolat kiépítését. Ez hatékony módja a releváns kutatási területek, valamint a potenciális tudományos és ipari kutatópartnerek kiválasztásának és a pályázati feltételek teljesítésének.

  Együttműködési hálózat
  Martin Friis sikeresen tett javaslatot egy projektre a Vinnovánál (a svédországi Vállalkozáspolitikai Minisztérium része) az "Industry 4.0" témakörben - amely egy futurisztikus elképzelés a modern gyár összes egységének összekapcsolásáról. A kétéves projekt - az úgynevezett 5GEM (5G Enabled Manufacturing) -, egy együttműködés az SKF, a Chalmers Egyetem és az Ericsson távközlési mammutvállalat között. Az Ericsson vezeték nélküli technológiában szerzett szakértelme, az SKF gyártási rendszerekben való jártassága és a Chalmers tudományos megközelítése együttesen elősegítheti az Ipar 4.0 megalapozását.

  "A jövő hálózatba kapcsolt gyárában a Wi-Fi nem lesz elég a megbízhatóság, a gyorsaság és adatmennyiség új követelményeinek kielégítéséhez.” - mondta Martin Friis. "A rendszert mindig tovább kell fejleszteni."

  A csúcstechnológiás 5G szabvány - beleértve az infrastruktúrát, a felhőalapú megoldásokat és az analitikát is - része lehet annak a gyakorlati megoldásnak, amely ’lehetővé teszi’ az Ipar 4.0 megvalósítását. „Eddig csak elképzelésként merült fel az Ipar 4.0 - de ez a fajta technológia képes arra, hogy valósággá változtassa.”- mondta Martin Friis.

  Az 5G megjelenése lehetővé teszi a magasabb frekvenciák alkalmazását, amelyeken nagy mennyiségű adatot lehet gyorsan és megbízhatóan továbbítani. "A megbízhatóság és a biztonság döntő tényezők" - mondta Friis. „Az összeköttetést folyamatosan garantálni kell - ellenkező esetben a gyártás leáll."

  A projektben résztvevő partnerek kifejlesztenek egy sor 5G alapú „bemutatóberendezést", amelyet az SKF gyáraiban tesztelnek majd. A tesztelésnél négy fő szempontot vesznek alapul: a termelés hatékonyságát; a termelés rugalmasságát; a nyomon követhetőséget; és a fenntarthatóságot. A csapat már közel jár annak eldöntéséhez, hogy mely bemutatóberendezésekkel dolgozzanak. A projekt bemutatja, hogy a hálózatba kapcsolás hogyan javíthatja a gyártási rendszer teljesítményét.

  A projekt célja az, hogy a nagyobb mértékű összekapcsoltság és magasabb szintű kiértékelés alkalmazásával hozzáférést biztosítson a megfelelő adatokhoz - pontosan ott és akkor, ahol és amikor szükség van rá. Az emberi (vagy gépi) igényekhez történő testreszabás lehetővé teszi a döntéshozatalt - akár manuálisan, akár automata üzemmódban -, és ezáltal értéket teremt a gyártási rendszerben.

  Az Ipar 4.0 megvalósítása
  Az adatok összekapcsolása már fontos szerepet játszik az iparban, például az előrejelző karbantartási rendszereknél. Az Ipar 4.0 - ha megvalósul - teljesen új szintre emeli ezt.
  Johan Stahre, a Chalmers Egyetem gyártási rendszereket oktató tanszékének elnöke - aki egyben az 5GEM projekt menedzsere is - elmondta: "A projekt célja egy világszínvonalú gyártási rendszer létrehozása, amely biztosítja a teljesítmény növelését - a fokozott hatékonyságnak, a nagyobb rugalmasságnak és a nyomon követhetőségnek köszönhetően. A projekt egyik legfontosabb eleme annak biztosítása, hogy ezeket a technológiákat könnyen át lehessen emelni a gyártással foglalkozó más iparágakba."

  Johan Stahre felhívja a figyelmet arra is, hogy az iparnak most már szüksége van erre technológiára - hiszen az egyetemes interkonnektivitás elvét a múltban egyszer már megpróbálták megvalósítani. „Az 1990-es években volt egy úgynevezett Computer Integrated Manufacturing programunk, amely megpróbált mindent összekapcsolni" - mondta. "De az átjárhatóság nem sikerült, és ’automatizált szigetek’ jöttek létre. További 20 évbe telt, mire eljutottunk oda, ahol most vagyunk.

  Az Ipar 4.0 megvalósítása még mindig számos akadályba ütközik - nevezetesen a szabványosítás és az átjárhatóság tekintetében - de az 5GEM-hez hasonló projektek segíthetnek abban, hogy közelebb kerüljön a megvalósuláshoz.

  SKF AB
  (publ)

  További információt a következő elérhetőségeken kérhet:
  Sajtókapcsolat: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  Az SKF a világpiac vezető szállítója a csapágyak, a tömítések, a mechatronika, a kenéstechnikai rendszerek és a szerviz területén, mely utóbbi terület magába foglalja a műszaki támogatástól kezdve a karbantartási és megbízhatósági szolgáltatásokon át a mérnöki tanácsadást és képzést is. Az SKF a világ több mint 130 országában 17 000 viszonteladóval képviselteti magát. A cég éves bevétele 2015-ben 75 997 millió svéd korona, alkalmazottainak száma pedig 46 635 fő volt. www.skf.com

  ® SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

 • Kép

Sajtóanyag letöltése

Sajtóanyag (29.2 MB)

SKF logo