Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai. Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Will you accept SKF cookies?

Ilgtspējas pamatelementi

 • Stāsts

  2016 novembris 22, 02:00 CET

  Tiecoties sasniegt labākus ilgtspējas rādītājus, svarīga ir ikviena detaļa. Lai varētu sasniegt augsta līmeņa vides aizsardzības mērķus, pārtikas ražošanas nozares uzņēmumiem var nākties pievērst lielāku uzmanību tehnoloģisko procesu un tehniskās apkopes sarežģītākajiem aspektiem. Eva Otel, SKF mārketinga un ilgtspējas nodaļas vadītāja skaidro:

  Pārtikas ražošanas nozares darbinieki zina, ka ilgtspēja ir svarīga. Klienti aizvien biežāk izvēlas produktus ar pozitīviem sociālajiem un vides rādītājiem. Akcionāri vēlas garantijas, ka uzņēmumi neizšķiež naudu, lieki patērējot ūdeni vai elektrību vai saražojot pārmērīgi daudz atkritumu. Regulatori vēlas ražošanas procesus, kas nepiesārņo zemi, upes un atmosfēru. Kā to jau ir parādījusi UN COP21 vienošanās, pasaules valstu valdības ir vienotas savos centienos samazināt globālo sasilšanu izraisošo siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomus.

  Pasaulē vadošie pārtikas un dzērienu nozares uzņēmumi ir sev izvirzījuši augstus mērķus ilgtspējas jomā. Piemēram, uzņēmums Diageo papildus citiem izvirzītajiem mērķiem sociālajā un vides aizsardzības jomā ir apņēmies 100 % apjomā drošā veidā atgriezt vides apritē notekūdeņus1, Unilever vēlas samazināt uzņēmuma ražoto produktu pilnā dzīves cikla laikā radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu par 50 %2, savukārt uzņēmums Nestle sev līdz 2020. gadam ir noteicis mērķi pāriet uz ražošanas procesu, kura rezultātā nav atkritumu izgāztuvēs nogādājamu atkritumu.

  Šie mērķi ir nozīmīgi, uzņēmumu apņemšanās ir apbrīnojamas, tomēr izrādās, ka to sasniegšana ir sarežģīta. Šie uzņēmumi arvien skaidrāk saprot, ka pasaules līmeņa ilgtspējas sasniegšanā izšķiroša nozīme ir ikvienai uzņēmuma tehnoloģisko un tehniskās apkopes procesu detaļai.

  Daudzi uzņēmuma pieņemtie lēmumi ietekmē ilgtspēju — sākot no izmantoto resursu ieguves avotiem, beidzot ar izvēlētajām ražošanas tehnoloģijām un piegādes ķēdes veida. Daudzi pārtikas un dzērienu nozares uzņēmumi šajās jomās ir veikuši svarīgas izmaiņas — iedrošinot piegādātājus ieviest efektīvas lauksaimniecības metodes, piemēram, uzstādīt augstas veiktspējas aprīkojumu ražotnēs vai iegūt elektrību no atjaunojamiem enerģijas resursiem. Tomēr tādi stratēģiskie lēmumi kā iepriekš minētie nespēj aizvest uzņēmumu tālāk par šo punktu. Patiesībā aprīkojuma lietošanas veida taktiskai izvēlei var būt būtiska ietekme uz galvenajiem ilgtspējas rādītājiem.

  Lai to saprastu, aplūkosim atsevišķus piemērus. Energoefektivitātes jomā populārākais lēmums varētu būt, piemēram, sūkņu, jaucēju un cita aprīkojuma piedziņai izmantoto elektromotoru nomaiņa pret augstākas veiktspējas iekārtām. IE1 efektivitātes klases 18,5 kW elektromotora nominālā lietderība ir 89,3 %. Izmantojot tādu pašu IE3 efektivitātes klases motoru, nominālā lietderība var tikt paaugstināta līdz 92,6 %. 3,3 % efektivitātes uzlabojums ir būtisks, tomēr, ja šī motora darbinātajam sūknim netiek nodrošināta atbilstoša apkope vai nepareizi centrētas savienojošās vārpstas palielina berzi iekārtā, tā rezultātā radušies enerģijas zudumi var būt lielāki par jebkādiem ieguvumiem, kas panākti, veicot šādus specifikāciju uzlabojumus.

  Piemēram, kādā pārtikas ražošanas uzņēmumā 12 sūkņiem bija novērojamas lielas vibrācijas un ātrs nolietojums. Sadarbojoties ar SKF, ražotnes operatīvā grupa konstatēja, ka problēmas galvenais cēlonis ir nepareizs vārpstu centrējums. Veicot precīzu centrēšanu, tika uzlaboti ne tikai trokšņu, vibrāciju un veiktspējas rādītāji, bet arī samazināts sūkņu elektroenerģijas patēriņš — vienā gadījumā pat par 20 %, bet vidēji — par 16 %. Šis uzlabojums katram uzņēmuma sūknim ļāva ietaupīt vairāk nekā 9000 kWh elektroenerģijas gadā, un samazināja visu 12 sūkņu gada CO2 emisiju kopējo daudzumu par 28 tonnām. Ja pārtikas vai dzērienu ražošanas uzņēmumā tiek izmantoti vairāki simti sūkņu, šādi uzlabojumi var nodrošināt ievērojamus rezultātus.

  Svarīga ir arī aprīkojuma pieejamība. Neplānotas aprīkojuma darbības pārtraukšanas gadījumā lielākajā daļā ražotņu remonta laikā pārējais līnijas aprīkojums turpina darboties. Līdz ar to, samazinoties līnijas uzticamībai, palielinās uz vienu saražoto produktu patērētais enerģijas apjoms.

  Zināms, ka efektīva eļļošana ir ļoti svarīgs aspekts, kas palīdz samazināt iekārtu neplānotu dīkstāvi ražotnēs. Bieži tiek uzsvērts, ka eļļošanas pārvaldība spēj gan palielināt, gan samazināt aprīkojuma veiktspēju. Pareizas eļļošanas prakse ir atzīta par būtisku faktoru, kas nodrošina ražotnes darbības uzticamību. Jautājums nav par to, vai veikt atkārtotu eļļošanu, — jautājums ir par izvēli, kas jāveic, lai pareizo rezultātu varētu sasniegt, pēc iespējas mazāk ietekmējot vidi.

  Veicot gultņu ķīmisko tīrīšanu, cimdi un tīrīšanai izmantotās drānas un papīra salvetes tiek notraipītas ar smērvielām, un šie materiāli parasti pēc tam tiek sadedzināti. Šis process negatīvi ietekmē iniciatīvu ar mērķi neražot atkritumu izgāztuvēs nogādājamus atkritumus3, kas aicina pāriet no izmešanas prakses uz izvairīšanās praksi.

  Savukārt gultņu mazgāšanas laikā no tiem tiek noskaloti tīrīšanas rezultātā radušies smērvielu pārpalikumi, kas iekļūst notekūdeņos.

  Ja eļļošanas process netiek stingri uzraudzīts, problēmu skaits var pieaugt. No ražošanas vides izkļuvušas smērvielas var negatīvi ietekmēt pārtikas drošumu un radīt paslīdēšanas risku iekārtu operatoriem.

  Pārtikas un dzērienu ražošanas nozares uzņēmumiem būtu jāpārdomā eļļošanas pārvaldības risinājumi ražotnēs un jālūkojas alternatīvo tehnoloģiju virzienā, kas garantē gan pārtikas, gan darbinieku drošību, optimizē izmaksas un vienlaikus nodrošina arī vidi saudzējošas priekšrocības.

  Lai pārvarētu šāda veida izaicinājumus, izmaiņas jāveic praktiski mikroskopiskā līmenī. Izmantojot augstas efektivitātes blīvējumus, iespējams mazināt ūdens iekļūšanu gultņos, samazināt atteiču skaitu un paildzināt detaļu nomaiņas intervālus. Automatizētās eļļošanas sistēmas spēj precīzi regulēt smērvielu daudzumu, ļaujot samazināt to patēriņu, mazināt piesārņojuma risku un samazināt darbaspēka izmantojumu. Vislielākā ietekme uz ilgtspēju, iespējams, ir jaunās paaudzes gultņu tehnoloģijām, kurās tiek izmantoti gultņi, kas ir ieeļļoti visam to darbmūžam un kuriem nav nepieciešama atkārtota eļļošana — šīs tehnoloģijas ļauj uzņēmumiem uz visiem laikiem atteikties no gultņu mazgāšanas un atkārtotās eļļošanas cikla.

  Šāda veida tehnoloģijas pārtikas un dzērienu ražošanas uzņēmumiem bieži vien ir abpusēji izdevīgs risinājums, kas ļauj gan samazināt ražošanas procesa izmaksas, gan arī sasniegt izvirzītos mērķus attiecībā uz ilgtspēju un pārtikas drošumu. Galvenais izaicinājums šādu iespēju izmantošanā ir šo iespēju atrašana. Ir maz ticams, ka ilgtspējas nodaļai — pat lielos korporatīvajos uzņēmumos ar plašiem resursiem — ir pietiekami detalizētas zināšanas par aprīkojumu un ražošanas procesiem, kas ļautu saskatīt iespējas to pilnveidošanai. Cilvēkiem, kurām ir šīs zināšanas — operatīvajām un tehniskās apkopes grupām — var būt citas darba prioritātes. Šajā gadījumā neiztikt bez darba kultūras izmaiņām. Tikai tad, kad atbildība par ilgtspēju būs aptvērusi visu organizāciju — iekļaujot tajā mērķus efektivitātes uzlabošanai, atkritumu daudzuma samazināšanai, kā arī kvalitātes, produktivitātes un drošības uzlabošanai — pārtikas un dzērienu ražošanas uzņēmumi būs ieguvuši stratēģiju izcila snieguma nodrošināšanai ilgtermiņā.

  Aktiebolaget SKF
  (publ.)

  Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk sniegto kontaktinformāciju.
  Sabiedrisko attiecību daļa: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418, +46 705 77 6418, sabine.hergenroder@skf.com

  Uzņēmums SKF ir pasaulē vadošais gultņu, blīvējumu, elektromehānisko pārvadu, eļļošanas sistēmu piegādātājs un inženiertehnisko konsultāciju un apmācību pakalpojumu (tostarp tehniskā atbalsta, apkopes un drošuma pakalpojumu) sniedzējs. SKF ir pārstāvēts vairāk nekā 130 valstīs, un to pārstāv aptuveni 17 000 izplatītāju visā pasaulē. 2015. gadā apgrozījums bija 75 997 miljoni Zviedrijas kronu, un uzņēmumā strādāja 46 635 darbinieki. www.skf.com

  ® SKF ir reģistrēta SKF Group preču zīme.

 • Attēls

Lejupielādēt preses komplektu

Preses komplekts (3.3 MB)

SKF logo