Соларна енергија

Задоволување на побарувачката за енергија

Соларна енергија
Светската побарувачка за соларна енергија расте брзо. Исклучително важно е да се создава што повеќе енергија, а истовремено да се намалуваат трошоците. За тоа да се изведе успешно, потребни се под-системи и висока надежност на функциите.
Зголемете ја добиената соларна енергија од изгревањето до заоѓањето на сонцето со помош на SKF
Без разлика дали користите фотоволтаици (PV), концентрирачки фотоволтаици CPV) или концентрирачка соларна енергија (CSP), SKF може да ви помогне да ја зголемите ефикасноста. Развиваме надежни актуатори за прецизно соларно следење. Нашите напредни системи за лежишта, заптивки и подмачкување помагаат да се зголеми работниот век на опремата во тешки услови и екстремни температури.
Придобивки за производителите на оригинална опрема
  • Помош за дизајнот, симулацијата и тестирањето на нови системи
  • Подобрен квалитет преку производствена ефикасност
  • Подобрен углед за долг работен век во оваа област
  • Зголемено задоволство на клиентите и намалени сервисирања во гарантен рок
Придобивки за крајните корисници
  • Пониски трошоци на животниот циклус на системите
  • Намалено време на нефункционалност и генерирање повеќе енергија
  • Ограничена реакција при силни ветрови
  • Речиси целосна елиминација на дефектите поради загадување на погоните
  • Намалени трошоци и време за одржување
  • Подобрена надежност, резултирајќи со максимална достапност и продуктивност

Секоја апликација има свои барања

За да најдете информации околу решенијата за вашите конкретни апликации, кликнете овде. Имајте предвид дека овие информации во моментов се достапни само на англиски јазик.