Сервисна мрежа на SKF за решавање проблеми преку интернет

Мрежата им овозможува на професионалците за сервисирање да се поврзуваат со други експерти на глобално ниво и да добиваат повратни информации и решенија за конкретни проблеми.


Посетете ја:www.mapro.skf.com/maintenancenetwork

Сервисна мрежа на SKF

SKF logo