Прес-конференција на SKF

Прес-конференцијата на SKF за новата климатска стратегија, предизвикува интерес и возбуденост во врска со одржливоста и новите производи.
SKF logo