Актуациски системи

Актуациски системи

Мехатрониката е наука што комбинира механика, електроника и дигитални технологии со цел да се добијат нови возбудливи решенија.

Оваа област се развива многу брзо и нуди фантастични решенија за решавање на старите проблеми на паметен и еколошки прифатлив начин.

SKF има повеќе од 400 инженери кои работат во оваа област.

Како долгогодишен лидер во оваа технологија, SKF се здоби со уникатно применето знаење, во хардверот и софтверот.

Комбинирајќи ги своите компетенции за актуатори, лежишта, заптивки, подмачкување, сензори и електроника, имавме можност да развиеме многу стандардни и приспособени решенија. SKF нуди широк асортиман на мехатронски производи

Актуациски системи на SKF за вашата компанија

Нашето опширно искуство и познавање на актуациските системи ни овозможува да ги задоволиме најсложените потреби користејќи актуатори за линеарно движење, телескопски столбови, ротациски актуатори, проектирани актуациски системи, контролни единици и дополнителна опрема.

Нашите компетенции се посветени на вашиот успех.

Не постојат две исти апликации.

Со актуациските системи на SKF можете да се потпрете на производи и услуги што се дизајнирани да ги задоволат уникатните барања за вашите апликации и конкретни услови

Информации за производот

Ве известуваме дека линковите подолу водат до информации достапни само на англиски јазик.

Актуациски системи

SKF logo