Помошен ременик

Единицата со затегнувач за ременот овозможува соодветна затегнатост и правилно наведување на ременот. Прилагодувањето на затегнатоста при монтажата се постигнува со алат поставен под прав агол на оската или со пружина што дејствува наспроти задна плочка. Со помош на нејзиниот вграден систем за амортизација и триење, автоматската единица со затегнувач за ременот одржува постојана затегнатост на ременот додека работи моторот. Помошниот ременик е фиксиран и овозможува ременот да се постави правилно околу гонетата компонента.

Придобивки од понудата со помошни ременици на SKF:
  • Достапни се 540 комплети со затегнувачи/помошни ременици
  • Покриеност од 73 % на возниот парк во Европа
  • сите затегнувачи/помошни ременици се делови со квалитет на оригинална опрема.
SKF logo