Kunnskapssenter

En innholdsrik ressurs for optimalisert maskinytelse og -driftssikkerhet

Kunnskapssenteret, tidligere kalt SKF @ptitude Exchange, er nå utvidet slik at du på ett og samme sted finner et bredt tilfang av ressurser som hjelper deg med å gi den nødvendige støtten til kundene, både OEM-ene og sluttkundene. Hvis du jobber med roterende utstyr, er vi sikre på at du vil finne mye nyttig informasjon her.

Gjennom det siste århundret har SKF opparbeidet seg en unik forståelse av hvordan maskindeler og industriprosesser henger sammen. Denne kunnskapen ønsker vi å dele med våre kunder slik at de kan oppnå sine mål, enten det er å drive på en mer lønnsom måte, bli mer produktive og/eller ta bedre vare på miljøet. Det er det SKF kaller power of knowledge engineering.

Lenkene nedenfor tar deg til referansemateriell, bransjeeksempler på beste praksiser, interaktive webapplikasjoner, opplæringsmateriell og andre nyttige ressurser. Alle lenker, bortsett fra mediebiblioteket, tar deg til sider som kun er tilgjengelig på engelsk.

SKF logo