Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Program certyfikacji przez SKF zakładów remontu silników elektrycznych

Łączy cię z wiodącymi w skali światowej warsztatami naprawczymi

Silnik elektryczny
Niektóre firmy zajmujące się naprawami silników wybijają się na tle pozostałych. Program certyfikacji przez SKF zakładów remontu silników elektrycznych pomoże ci je znaleźć. Opracowany w wyniku wspólnych wysiłków zakwalifikowanych warsztatów naprawczych, autoryzowanych dystrybutorów SKF i samej SKF, "Program certyfikacji przez SKF zakładów remontu silników elektrycznych" powiększa doświadczenie wybranych warsztatów naprawczych poprzez szkolenie pracowników, unowocześnianie sprzętu i technologii oraz upowszechnianie nowych standardów jakości i spójności napraw.

Promowanie najlepszych praktyk pomaga poprawić osiągane rezultaty

Certyfikowane przez SKF zakłady remontowe stosują najlepsze, sprawdzone rozwiązania w zakresie diagnostyki i napraw zapewniając maksymalną, długookresową sprawność silników przy wykorzystaniu minimum energii i możliwie małych kosztach utrzymania ruchu. Dodatkowe korzyści:
  • Światowej klasy jakość napraw i diagnostyki
  • Skrócenie nieplanowanych okresów przestoju
  • Poprawa niezawodności i dyspozycyjności silnika
  • Analiza przyczyn źródłowych w celu skończenia z powtarzającymi się uszkodzeniami
  • Zmniejszenie nakładów na utrzymanie ruchu i obniżenie całkowitego kosztu posiadania
  • Wydłużenie średniego czasu pracy bezawaryjnej
  • Podzespoły i urządzenia testujące o jakości SKF
  • Brak utraty sprawności silnika
  • Minimalizacja wysokości rachunków za energię elektryczną
SKF logo