Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy natrysku oleju SKF ChainLube

Precyzyjne, automatyczne smarowanie łańcuchów

System natrysku oleju typu CLK SKF ChainLube
Wyposażone w zintegrowaną automatykę, układy pompujące i zbiornik, systemy natrysku oleju SKF ChainLube podają precyzyjnie odmierzane ilości środka smarnego na punkty tarcia w trakcie pracy łańcucha. Konfigurowane wstępnie jednostki sterujące automatyzują realizację preferowanej procedury smarowania. Dysze natryskowe nigdy nie stykają się z łańcuchami, co zapobiega nagromadzeniu brudu i zużyciu aplikatorów.

Podawanie wspomagane pneumatycznie oraz bezpowietrzne

Systemy natrysku oleju SKF ChainLube są dostępne w wersjach ze wspomaganiem pneumatycznym oraz bezpowietrznej, odpowiednich ogółem do różnych zastosowań i warunków eksploatacji. SKF pomoże Ci wybrać optymalny system natrysku oleju ChainLube, odpowiedni do Twoich szczególnych potrzeb. Każdy z owych systemów przynosi następujące korzyści:
  • obniżenie ponoszonych kosztów utrzymania ruchu za sprawą braku konieczności smarowania ręcznego;
  • wyeliminowanie przeoczeń punktów smarowania wynikających z błędu ludzkiego;
  • poprawa wydajności za sprawą eliminowania nieplanowanych przestojów;
  • wydłużenie okresu eksploatacji dzięki przeciwdziałaniu zużyciu łańcucha;
  • ograniczenie zużycia energii poprzez zmniejszenie tarcia;
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa operatorów na skutek ograniczenia wymaganych zadań utrzymaniowych;
  • przeciwdziałanie wnikaniu ciał obcych i gwarancja zgodności ze standardami HACCP; 
  • poprawa czystości na skutek unikania nadmiernego zużycia środka smarnego.

Wspomagany pneumatycznie system natrysku oleju SKF ChainLube

Układom, gdzie skok jest niemożliwy do wykrycia ze względu na zbyt małą jego wartość (poniżej 50 mm) albo ruch łańcucha następuje w zbyt dużym tempie, z pomocą przychodzi system ChainLube ze wspomaganiem pneumatycznym. Regulowany przepływ powietrza przez element nośny sprawia, że natryskowi niewielkich ilości środka smarnego praktycznie nie towarzyszy powstawanie mgiełki wokół dysz natryskowych.

Bezpowietrzny system natrysku oleju SKF ChainLube

Odpowiedni do łańcuchów o skoku umiarkowanym (z zakresu od 50 do 300 mm) i do prędkości poniżej 2 skoków na sekundę, bezpowietrzny system ChainLube zapewnia precyzyjne smarowanie łańcuchów ogniwo za ogniwem bez konieczności doprowadzenia zasilania sprężonym powietrzem. Bezstykowe dysze natryskowe przeciwdziałają nagromadzeniu brudu i zużyciu aplikatorów.
SKF logo