Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej SKF Food Line

Łożyska kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej Food Line

Te niezawodne, zgodne z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności rozwiązania kwestii łożyskowania przeznaczone do pracy w warunkach korozyjnych i w obecności wilgoci zostały zaprojektowane pod kątem potrzeb i wymogów przemysłu spożywczego.

Szeroki zakres zastosowań w produkcji żywności i napojów

Łożyska kulkowe zwykłe ze stali nierdzewnej SKF Food Line doskonale sprawdzą się w praktycznie każdym zastosowaniu, gdzie korozja może spowodować przestój lub zagrożone jest bezpieczeństwo żywności.

Najważniejsze cechy z punktu widzenia odporności na korozję i bezpieczeństwa żywności

Wybrane cechy łożysk kulkowych zwykłych ze stali nierdzewnej SKF Food Line:

  • fabrycznie napełnione wysokiej jakości smarem plastycznym zaliczonym przez NSF do kategorii H1*;
  • materiał uszczelnienia na bazie kauczuku nitrylowego zabarwiony na niebiesko w celu dopilnowania wzrokowej wykrywalności, zgodny z zaleceniami FDA i WE**;
  • pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny, elementy toczne i koszyk wykonane ze stali nierdzewnej;
  • płytka oporowa uszczelnienia ze stali nierdzewnej.
Zobacz pełny asortyment produktów o wymiarach metrycznych (ilustr. 1)
* Środek smarny zaliczony przez NSF do kategorii H1 (dopuszczony do przypadkowego kontaktu z żywnością w obrębie i w pobliżu stref przetwarzania żywności). Rejestracja NSF potwierdza, że środek smarny spełnia wymagania wytycznych FDA (amerykańskiej Agencji Żywności i Leków) zawarte w części 178.3570 tytułu 21 CFR.

** Mowa tu o zaleceniach amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) zawartych w części 177.2600 tytułu 21 CFR: „Rubber articles intended for repeated use” – artykuły gumowe mające wielokrotny kontakt z żywnością, w szczególności z wyrobami spożywczymi zawierającymi wodę i tłustymi; z kolei wspomniane zalecenia Wspólnoty Europejskiej (WE) odnoszą się do zgodności z ogólnymi wymogami dotyczącymi migracji ustanowionymi przez zalecenia niemieckiego Federalnego Instytutu Analizy Zagrożeń (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) w zakresie materiałów mających kontakt z żywnością: zalecenie XXI dla materiałów kategorii 3.
SKF logo