Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Przetwarzanie z wykorzystaniem ciepła

Wysokie temperatury – wysokie koszty eksploatacji

Wysokie temperatury panujące w przemysłowych procesach pieczenia, smażenia i prażenia rodzą konieczność częstego dosmarowywania łańcuchów i łożysk kosztownymi środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością w wysokich temperaturach. Częste smarowanie wiąże się jednak ze zwiększeniem nie tylko zużycia środka smarnego i kosztów utrzymania ruchu, ale i niebezpieczeństwa wycieku smaru i zanieczyszczenia wyrobów.

W świetle wyzwań napotykanych w tak skrajnych temperaturach technologia grafitowego łożyskowania SKF niewymagającego dosmarowywania może dopomóc w podniesieniu parametrów pracy sprzętu i wydajności linii produkcyjnych przy jednoczesnym obniżeniu ponoszonych łącznych kosztów operacyjnych.

Zapoznaj się z rozwiązaniami z zakresu łożyskowania wykorzystującymi technologie wysokotemperaturowe oraz innymi rozwiązaniami przeznaczonymi do takich warunków eksploatacji.

SKF logo