Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

System smarowania suchego SKF przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa i wydajności w zakładzie produkcji butelkowanej wody

Wyzwanie

System smarowania suchego SKF do produkcji wody butelkowanej
Producent butelkowanej wody wykorzystujący linie napełniania butelek PET smarował przenośniki linii przez rozpylanie dużych ilości wody wymieszanej z rozpuszczalnym środkiem smarnym. Wytwarzało to bardzo wilgotne środowisko, w którym posadzki były śliskie, powstała piana, istniało niebezpieczeństwo rozwoju mikroorganizmów oraz konieczne było częste czyszczenie.

Rozwiązanie zaoferowane przez SKF

Inżynierowie SKF zasugerowali zastosowanie systemu smarowania suchego SKF, który eliminuje potrzebę rozpylania tysięcy litrów wody i rozpuszczalnego środka smarnego. 

Zamiast tego ten elastyczny i w pełni zautomatyzowany system nanosi na prowadnice i łańcuchy przenośników linii produkcji butelkowanej wody niewielkie ilości substancji SKF Dry Film Lubricant – środka tworzącego suchy film smarny (o poświadczonej przez NSF zgodności z wymaganiami dla kategorii H1, znajdującej zastosowanie w przypadku sporadycznego kontaktu z żywnością).

Rezultat

Wdrożenie systemu smarowania suchego SKF w dwustu punktach smarowania łącznie dziewięćdziesięciu przenośników płytkowych wykorzystywanych w produkcji butelkowanej wody okazało się ogromnym sukcesem. W rezultacie posadzki są suche, a zużycie środków smarnych minimalne, oraz wyeliminowano wodę odpływową, wilgoć na opakowaniach i nieodłączną dotąd korozję. System przyniósł w skali pojedynczej linii roczne oszczędności z tytułu obniżenia kosztów eksploatacyjnych na poziomie 15 700 EUR. Z jego stosowania płyną także inne korzyści dla procesu produkcyjnego: poprawa jakości pakowania oraz bezpieczeństwa operatorów i produktu.

Podsumowanie dla pojedynczej linii przenośników w wymiarze rocznym:
  • Miesięczna oszczędność rozpuszczalnego środka smarnego: 320 litrów
  • Miesięczna oszczędność wody: 90 metrów sześciennych
  • Miesięczne oszczędności na czyszczeniu: 12 roboczogodzin
  • Łączne oszczędności: 15 700 EUR
Uwaga: Wszystkie podane wartości liczbowe są zaokrąglone i opierają się na szacunkowych obliczeniach klienta. Faktyczne oszczędności mogą różnić się w zależności od zastosowania.
SKF logo